I wan’t to ride my bicycle!

I wan’t to ride my bicycle!

W MWM są wreszcie upragnione rowery – z niecierpliwością oczekujemy wspólnych słonecznych wycieczek 🙂

rowery nasze wspaniałe 🙂

Pan Grzegorz 🙂

Comments are closed.