biuro krajowe

Kontakt

biuro krajowe

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE
ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa
KRS: 0000 056 901
NIP: 526 10 33 254
tel. +48 22 622 16 72
mail: info@wioskisos.org

nasze placówki SOS Wioski Dziecięce
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU
ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
tel. 084 688 09 48, fax. 084 688 09 51
mail: bilgoraj@sos-wd.org
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KRAŚNIKU
ul. Hermana Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik
tel. 081 825 86 22, fax. 081 825 87 90
mail: krasnik@sos-wd.org
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W SIEDLCACH
ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce
tel. 025 643 40 77, fax. 025 632 96 66
mail: siedlce@sos-wd.org
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KARLINIE
ul. Kościuszki 48, 78-230 Karlino
tel. 094 311 02 80
mail: karlino@sos-wd.org

Dom Młodzieży i Młodzieżowe Wspólnoty Mieszkaniowe

DOM MŁODZIEŻY W LUBLINIE
ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin
tel. 081 527 47 57, fax.: 081 527 47 11
mail: lublin@sos-wd.org
MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W KRAŚNIKU
ul. Piaskowa 30/6, 23-204 Kraśnik
tel. 081 826 28 01
MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W SIEDLCACH
ul. Dylewicza 23/1, 08-110 Siedlce
MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W KOSZALINIE ul. Bartosza  Głowackiego 15, 75-402 Koszalin, tel. 94 732 82 60

Domy Czasowego Pobytu dla dzieci

DOM CZASOWEGO POBYTU ”PUCHATEK” W BIŁGORAJU
ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
tel. 084 688 09 48, fax. 084 688 09 51
DOM CZASOWEGO POBYTU ”SINDBAD” W USTRONIU
ul. Bernadka 38, 43-450 Ustroń
tel./fax 033 851 14 74

Świetlice wsparcia dziennego

ŚWIETLICE WSPARCIA DZIENNEGO ”JUTRZENKA” W LUBLINIE
ul. Jutrzenki 1, 20-538 Lublin
tel. 081 527 47 57, fax.: 081 527 47 11
ŚWIETLICA SZKOLNA W KARLINIE
im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty
ul. Traugutta 2, 78-230 Karlino
tel. (094) 311-74-17

Dodaj komentarz