Wspieranie Rozwoju Dzieci i Młodzieży

W dniach 13-15.09.2018 odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja Wspieranie Rozwoju Dzieci i Młodzieży – perspektywa interdyscyplinarna, zorganizowana przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Konferencja stanowiła okazję m.in. do zaprezentowania pracy instytucji i organizacji na rzecz dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce reprezentowane było przez Beatę Kulig, która przedstawiła wypracowane Lokalne standardy przyjmowania dzieci do pieczy zastępczej, a także poprowadziła dyskusję panelową Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. Praktyka i propozycje zmian oraz Tomasza Saja, który jako jeden z panelistów, zaprezentował dobre praktyki w ramach procesu przyjmowania dzieci do rodzin SOS.

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail