Przetargi Publiczne

Informacja o wyborze: Izolacja ścian fundamentowych oraz wykonanie docieplenia ścian budynku 132M w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
Informacja o wyborze

Biłgoraj 08-06-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1.  Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
 2. Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 3. Przedmiot zamówienia: „Izolacja ścian fundamentowych oraz wykonanie docieplenia ścian budynku 132M w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”.
 4. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 5. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji
 6. przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 7. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
  Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 18-06-2020 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 8. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 9. Termin wykonania : od 01-07-2020r. do 31-08-2020 r.
 10. Termin i miejsce otwarcia ofert : 18-06-2020 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj w Sali spotkań o godz. 09:05.
 11. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub  jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org.
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o nr 10 9602 0007 0001 6832 2000 0001.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność końcową.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIZW
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załacznik-nr-2A-do-formularza-oferty
 5. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych
Informacja o wyborze: Dostawa i montaż 8 szt. klimatyzatorów o mocy chłodzenia min. 2,5kW i mocy ogrzewania min. 2,SkW w pomieszczeniach biurowych budynków administracyjnych Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce.
Informacja o wyborze: Wymiana orynnowania w systemie rur stalowych GALECO o średnicy Ø 150 mm na 9 domach jednorodzinnych i 2 budynkach administracyjnych w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Siedlce 14-05-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC 

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Przedmiot zamówienia: „Wymiana orynnowania w systemie rur stalowych GALECO o średnicy Ø 150 mm na 9 domach jednorodzinnych i 2 budynkach administracyjnych w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 28-05-2020 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37,  08-110 Siedlce.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : od 01-06-2020r. do 31-08-2020 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 28-05-2020 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce w Auli o godz. 09:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jarosław.dabrowski@sos-wd.org.
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce, ul. Dz. Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr 58 1240 2685 1111 0000 3666 1918.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy komplet budynków (będący jednocześnie etapem prac) z osobna.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIZW
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załacznik-nr-2A-do-formularza-oferty
 5. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych
Informacja o wyborze: Konserwacja w 8 domach (Nr 48N, 48J, 48O, 48L, 48M, 48H, 48E, 48) polegająca m.in. na malowaniu ścian, wymianie terrakoty i glazury, wymianie armatury sanitarnej, dostawie i montażu paneli podłogowych, dostawie i montażu drzwi wewnętrznych z futrynami tunelowymi, dostawie i montażu drzwi zewnętrznych z futrynami w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino
Informacja o wyborze

Karlino 14-05-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Przedmiot zamówienia: „Konserwacja w 8 domach (Nr 48N, 48J, 48O, 48L, 48M, 48H, 48E, 48) polegająca m.in. na malowaniu ścian, wymianie terrakoty i glazury, wymianie armatury sanitarnej, dostawie i montażu paneli podłogowych, dostawie i montażu drzwi wewnętrznych z futrynami tunelowymi, dostawie i montażu drzwi zewnętrznych z futrynami w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 29-05-2020 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : od 01-08-2020r. do 30-09-2020 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 29-05-2020 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino w Auli  o godz. 09:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jarosław.dabrowski@sos-wd.org.
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Karlino, ul. T. Kościuszki 48, 78-230 Karlino od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr 18 1240 3666 1111 0010 6622 1217.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność za każdy budynek (będący jednocześnie etapem prac) z osobna.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIZW
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załacznik-nr-2A-do-formularza-oferty
 5. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych
Informacja o wyborze: Wykonanie remontu nawierzchni alejek asfaltowych poprzez ułożenie kostki brukowej bez fazy w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Biłgoraj 14-05-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontu nawierzchni alejek asfaltowych poprzez ułożenie kostki brukowej bez fazy w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 27-05-2020 r. do godziny 11:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : od 01-09-2020r. do 31-10-2020 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 27-05-2020 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj w Sali spotkań
  o godz. 11:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jarosław.dabrowski@sos-wd.org.
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o nr 10 9602 0007 0001 6832 2000 0001.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność końcową.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIZW
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załacznik-nr-2A-do-formularza-oferty
 5. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych
Informacja o unieważnieniu przetargu: Izolacja ścian fundamentowych oraz wykonanie docieplenia ścian budynku 132M w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj
Informacja o unieważnieniu przetargu

Biłgoraj 14-05-2020 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W trybie art. 701 – 705 KC

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, adres:
  Niedźwiedzia 39; 02-737 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonemu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000056901, NIP: 5261033254.
 2. Przedmiot zamówienia: „Izolacja ścian fundamentowych oraz wykonanie docieplenia ścian budynku 132M w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj”.
 3. Miejsce wykonania inwestycji: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 4. Sposób uzyskania warunków przetargu: warunki przetargu wraz z załącznikami stanowią integralny element dokumentacji przetargowej i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego wioskisos.org w zakładce o nas/przetargi publiczne.
 5. Oferta powinna zawierać:
  Wypełniony prawidłowo przez Oferenta Formularz Oferty  stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami opisanymi w SIWZ.
 6. Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy składać zgodnie z pkt. VI SIWZ w terminie do 27-05-2020 r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj.
 7. Kryteria jakie zostaną zastosowane przy wyborze oferenta : cena – 85 pkt; czas gwarancji -15 pkt.
 8. Termin wykonania : od 01-06-2020r. do 31-08-2020 r.
 9. Termin i miejsce otwarcia ofert : 27-05-2020 r. w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj w Sali spotkań
  o godz. 09:05.
 10. INNE ustalenia:
 • Wszelkich wyjaśnień dot. w/w postępowania udziela P. Jarosław Dąbrowski pod nr tel. 882-133-383 lub jarosław.dabrowski@sos-wd.org .
 • Z terenem realizacji robót można zapoznać się osobiście w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ul. Zielona 132, 23-400 Biłgoraj od Poniedziałku do Piątku w godz. 9:00-13:00.
 • Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w wysokości 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium musi zostać wpłacone w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju o nr 10 9602 0007 0001 6832 2000 0001.
 • Zamawiający informuje, że wynagrodzenie zostanie wypłacone Oferentowi poprzez płatność końcową.
 • Minimalny wymagany czas gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane materiały to 60 m-cy.
 • Niniejsze ogłoszenie oraz SIWZ mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego bez podania przyczyny do upływu terminu składania ofert.
 • O wyborze zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w postępowaniu poprzez komunikat na stronie internetowej zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. SIZW
 3. Załącznik-nr-2-do-SIWZ_Formularz-oferty
 4. Załacznik-nr-2A-do-formularza-oferty
 5. Załącznik-nr-3-wzór-umowy-do-podpisania
 6. Załącznik-nr-4-do-SIWZ_Oświadczenie-oferenta
 7. Załącznik-nr-5-do-SIWZ-wykaz-należycie-wykonanych-robót-budowlanych
Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail