Polityka prywatności serwisów Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Polityka prywatności serwisu wioskisos.org, sos-wd.org, patronsos.org, sosdladzieci.pl, szukamymamy.pl

Artykuł I.      Informacje ogólne.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego wioskisos.org, patronsos.org, sosdladzieci.pl, szukamymamy.pl (dalej jako: Serwis), których dane osobowe zostały przekazane w związku z korzystaniem przez użytkownika z serwisu lub dokonaniem za jego pośrednictwem darowizny na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Alei Wilanowskiej 309a, 02-665 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000056901, REGON: 012102926, NIP: 5261033254, adres e-mail: info@wioskisos.org, tel: 22 622 16 72 (dalej jako: Stowarzyszenie).
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu (w tym darczyńców wspomagających Stowarzyszenie), są przetwarzane przez Stowarzyszenie będące operatorem Serwisu zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez użytkownika Serwisu jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są w celu obsługi procesu dokonywania przez użytkowników darowizn na rzecz Stowarzyszenia za pośrednictwem Serwisu, a także w celach związanych z promowanie i informowaniem o działalności Stowarzyszenia, jego celach statutowych i prowadzonych akcjach charytatywnych lub kampaniach społecznych.
 4. Stowarzyszenie wdrożyło odpowiednie środki techniczne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Stowarzyszenie, jako administrator danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu, umożliwia użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Użytkownicy Serwisu, w tym w szczególności darczyńcy, mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu niż Stowarzyszenie administratorowi danych.
 6. Informacji o użytkownikach i ich zachowaniu zbierane są za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika (darczyńczę) informacje w formularzach umieszczonych w Serwisie.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego PROT Profesjonalne Technologie, funkcjonującego pod adresemwww.prot.pl

Artykuł II.    Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Artykule 5 poniżej.

Artykuł III.  Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie jako operator Serwisu.
  • Przy wyborze wsparcia regularnego dane dotyczące kart kredytowych klientów są chronione poprzez wysoki poziom zabezpieczeń stosowany na stronie płatności. Płatności regularne obsługuje firma PayU S.A., która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo transakcji internetowych,
  • Przy transakcjach jednorazowych płatności obsługuje firma PayU i dane klientów chronione są przez certyfikat bezpieczeństwa SSL – Thawte Technologies Inc
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Artykuł IV. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Artykuł V.    Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Artykuł VI. Udostępnienie danych.

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Nie udostępniamy danych osobowych użytkownika innym stowarzyszeniom i fundacjom albo organizacjom pożytku publicznego bez zgody użytkownika.
 2. Dane osób dokonujących darowizny na rzecz Stowarzyszenia za pośrednictwem Serwisu, takie jak w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, są przekazywane przez Stowarzyszenie operatorowi płatności internetowych PayU S.A., z którego usług korzysta Stowarzyszenie, w celu zrealizowania usług płatniczych oraz w celach wypełnienia przez operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez operatora płatności usług płatniczych. W zakresie danych osobowych wskazanych powyżej administratorem danych osobowych jest również operator płatności – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań.

Artykuł VII.  Okres przechowywania danych

Dane użytkownika będą przez przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, o ile prawo nie wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.

Artykuł VIII. Wrażliwe dane

Prosimy o niewysyłanie i nieujawnianie nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i innych, informacji o stanie zdrowia, przeszłości kryminalnej lub przynależności do związków zawodowych) w Serwisie lub za jego pośrednictwem.

 

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail