Prawo

Jesteśmy specjalistami w zakresie wspierania i umacniania rodziny. W ciągu ostatnich dziesięcioleci SOS Wioski Dziecięce zgromadziły ogromne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie opieki nad rodziną, dlatego od kilkunastu lat prowadzimy też programy wspierające rodziny, których celem jest również przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Wpisujemy się w lokalne systemy pomocy dziecku i rodzinie, a nasze działania realizujemy w oparciu o krajowe ustawodawstwo:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.


Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Warto wiedzieć, jak realizowana jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Polsce

W sensie formalno-prawnym opiekę zastępczą zapewniamy dzieciom i młodzieży prowadząc na zlecenie samorządów placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego. Podstawą umieszczenia dziecka jest orzeczenie sądu i skierowanie wydane przez właściwy organ władzy samorządowej. Pieczą zastępczą zgodnie z prawem możemy obejmować dzieci  do pełnoletności, ale osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, mogą dalej przebywać pod naszą opieką za zgodą dyrektora, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeśli kontynuują naukę.

W sytuacji, gdy pojawia się możliwość powrotu dziecka do rodzinnego domu współpracujemy z sądem i służbami pomocy społecznej nad reintegracją rodziny. Jeśli podopieczny pozostaje z nami do pełnoletności, wspieramy go w realizacji zaplanowanego z opiekunem usamodzielnienia procesu stawania się osobą samodzielną. Może korzystać z autorskiego programu SOS Wiosek Dziecięcych  – Programu Opieki Ograniczonej, m.in. poprzez skorzystanie z mieszkania chronionego. Za zgodą osób usamodzielnionych śledzimy ich losy, prowadząc badania, które wykorzystujemy dla rozwoju jakości naszych usług.

POZNAJ NASZYCH FUNDRAISERÓW

fundraiser
  • możemy zapukać do Twoich drzwi lub możesz nas spotkać na ulicy
  • zachęcamy do dołączenia do Klubu SOS i tym samym regularnej pomocy potrzebującym dzieciom
  • nie zbieramy pieniędzy w gotówce

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość