Prawo

Jesteśmy specjalistami w zakresie wspierania i umacniania rodziny. W ciągu ostatnich dziesięcioleci SOS Wioski Dziecięce zgromadziły ogromne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie opieki nad rodziną, dlatego od kilkunastu lat prowadzimy też programy wspierające rodziny, których celem jest również przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Wpisujemy się w lokalne systemy pomocy dziecku i rodzinie, a nasze działania realizujemy w oparciu o krajowe ustawodawstwo:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.


Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie


Warto wiedzieć, jak realizowana jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Polsce

W sensie formalno-prawnym opiekę zastępczą zapewniamy dzieciom i młodzieży prowadząc na zlecenie samorządów placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego. Podstawą umieszczenia dziecka jest orzeczenie sądu i skierowanie wydane przez właściwy organ władzy samorządowej. Pieczą zastępczą zgodnie z prawem możemy obejmować dzieci  do pełnoletności, ale osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, mogą dalej przebywać pod naszą opieką za zgodą dyrektora, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, jeśli kontynuują naukę.

W sytuacji, gdy pojawia się możliwość powrotu dziecka do rodzinnego domu współpracujemy z sądem i służbami pomocy społecznej nad reintegracją rodziny. Jeśli podopieczny pozostaje z nami do pełnoletności, wspieramy go w realizacji zaplanowanego z opiekunem usamodzielnienia procesu stawania się osobą samodzielną. Może korzystać z autorskiego programu SOS Wiosek Dziecięcych  – Programu Opieki Ograniczonej, m.in. poprzez skorzystanie z mieszkania chronionego. Za zgodą osób usamodzielnionych śledzimy ich losy, prowadząc badania, które wykorzystujemy dla rozwoju jakości naszych usług.

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
Mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76, +22 460 92 46

Wyślij wiadomość