Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce z dnia 4 marca 2021 roku

Zarządzający serwisem

Serwis internetowy działający pod domeną www.wioskisos.org (dalej: Serwis), prowadzony jest przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce (dalej: Stowarzyszenie) z siedzibą w Warszawie 02-737, przy ul. Niedźwiedziej 39, wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000056901, NIP: 526-10-33-254 REGON: 012102926, adres e-mail: info@wioskisos.org, tel: 22 622 16 72 (dalej jako: Stowarzyszenie).

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu.

Stowarzyszenie prezentuje w serwisie informacje o działalności Stowarzyszenia w Polsce oraz:

 • Informacje o bieżących projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie w Polsce
 • Informacje o ofercie produktów opatrzonych logo Stowarzyszenia (Kartki Świąteczne)

Serwis umożliwia:

 • Wsparcie działalności Stowarzyszenia poprzez dokonanie jednorazowej płatności online
 • Zadeklarowanie chęci regularnego wsparcia Stowarzyszenia poprzez zapis na cykliczną płatność, którą umożliwia dołączenie do projektu Klub SOS oraz Klub SOS Afryka
 • Otrzymywanie regularnych wiadomości od Stowarzyszenia poprzez zapis na Newsletter

Wszystkie sekcje w Serwisie z wyjątkiem Konta zakładanego przy rejestracji do Klubu SOS i Klubu SOS Afryka są dostępne bez potrzeby logowania się do Serwisu.

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu Użytkownik musi spełnić poniższe wymagania techniczne:

 • posiadać dostęp do internetu
 • posiadać system operacyjny – Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS lub inny,
 • posiadać włączoną akceptacja plików cookies.,

Udostępnianie materiałów i publikacji w Serwisie Stowarzyszenia

Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością Stowarzyszenia i ich użycie bez zgody Stowarzyszenia jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Stowarzyszenie jako „do pobrania” mogą być kopiowane. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych z Serwisu plików graficznych (także ich fragmentów) w celach komercyjnych lub innych celach niż zakłada dany projekt Stowarzyszenia.

Użytkownik nie ma prawa umieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja konta w serwisie (Konto)

Użytkownicy mają możliwość założenia indywidualnego Konta jedynie podczas rejestracji do Programu Klub SOS i Klub SOS Afryka. Oba programy obsługiwane są przez płatności cykliczne. Nie ma potrzeby zakładania Konta do żadnych innych aktywności w Serwisie.

Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W sekcji „Zaloguj” widocznej w zakładce wioskisos.org/sosafryka oraz wioskisos.org/pomoz-dzieciom/dolacz-do-klubu/  po zarejestrowaniu/zalogowaniu mogą Państwo zarządzać takimi działaniami, jak:

 • Edycja danych;
 • Przeglądanie historii cyklicznych wpłat

Konto staje się aktywne w momencie pierwszej rejestracji. Po założeniu Konta otrzymają Państwo e-mail z informacją o aktywacji Konta oraz z możliwością zmiany hasła. Hasło do Konta można zmienić również poprzez panel Konta Serwisie.

Newsletter

Zamówienie subskrypcji newslettera Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce jest dobrowolne. Po zamówieniu newslettera, na podany przez Państwa adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe. Zamówienie otrzymywania newslettera może być wycofane w każdym momencie w następujący sposób:

 • poprzez kliknięcie w link, który znajduje się w stopce każdego newslettera o treści „Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka
 • wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres info@wioskisos.org;

Udostępniając nam identyfikujący Państwa adres mailowy celem otrzymywania od nas Newslettera wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Informacje o projekcie Klub SOS

Klub SOS to program Stowarzyszenia, który umożliwia pomaganie dzieciom każdego dnia na podstawie cyklicznej płatności kartą kredytową lub debetową. Serwis daje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia cyklicznej płatnościCykliczna płatność to prosta, bezpieczna i szybka forma dokonywania regularnych płatności. Dzięki temu mechanizmowi Darczyńca może w wygodny sposób przekazywać comiesięczne wsparcie. Na podstawie cyklicznej płatności Stowarzyszenie regularnie co miesiąc inicjuje pobranie darowizny z konta Darczyńcy. Regularne wsparcie Darczyńców to dla Stowarzyszenia mniejsze koszty, a jednocześnie stały przewidywalny dochód pozwalający na konsekwentną realizację długofalowych projektów na rzecz dzieci opuszczonych i osieroconych w Polsce. Przejście całego procesu rejestracji w Programie jest w Serwisie jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do programu Klub SOS i oznacza ustanowienie zapłaty. Wypełnienie formularza jest również równoznaczne z założeniem indywidualnego konta darczyńcy, które aktywuje się w momencie potwierdzenia danych osobowych i kwoty darowizny w trakcie rejestracji.  Anulowanie cyklicznej płatności wymaga przesłania zgłoszenia na adres info@wioskisos.org . Płatność zostanie pobrana z konta Darczyńcy w momencie udanej rejestracji w Programie Klub SOS. Jeśli rejestracja się nie powiedzie Stowarzyszenie po 7 dniach podejmie automatycznie drugą próbę pobrania. W przypadku kolejnego niepowodzenia Stowarzyszenie może kontaktować się z potencjalnymi Darczyńcami. Jeśli przekazanie darowizny się powiedzie Darczyńca otrzyma 3 powiadomienia e-mailem, pierwszy z adresu PayU z informacją o statusie swojej płatności. Status płatności można także sprawdzić logując się na indywidualne Konto w zakładce https://wioskisos.org/pomoz-dzieciom/dolacz-do-klubu/ – Zaloguj. Drugi od Stowarzyszenia wraz z informacją dot. aktywacji Konta oraz możliwości zmiany hasła do Konta i trzeci od Stowarzyszenia z informacją powitalną – Witaj w Klubie SOS.

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem info@wioskisos.org.

Darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia w ramach programu Klub SOS, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych w danym roku podatkowym. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, (patrz pkt. Ochrona danych osobowych). Płatności cykliczne online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399

Darczyńca zawierając umowę ze Stowarzyszeniem oraz wybierając określoną kwotę wsparcia wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.

Informacje o projekcie Klub SOS Afryka

Klub SOS Afryka to program Stowarzyszenia, który umożliwia pomaganie dzieciom każdego dnia na podstawie cyklicznej płatności kartą kredytową lub debetową. Serwis daje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia cyklicznej płatności. Cykliczna płatność to prosta, bezpieczna i szybka forma dokonywania regularnych płatności. Dzięki temu mechanizmowi Darczyńca może w wygodny sposób przekazywać comiesięczne wsparcie. Na podstawie cyklicznej płatności Stowarzyszenie regularnie co miesiąc inicjuje pobranie darowizny z konta Darczyńcy. Regularne wsparcie Darczyńców to dla Stowarzyszenia mniejsze koszty, a jednocześnie stały przewidywalny dochód pozwalający na konsekwentną realizację długofalowych projektów na rzecz dzieci opuszczonych i osieroconych w Afryce. Przejście całego procesu rejestracji w Programie jest  równoznaczne z chęcią przystąpienia do programu Klub SOS Afryka i oznacza ustanowienie zapłaty. Wypełnienie formularza jest również równoznaczne z założeniem indywidualnego Konta darczyńcy, które aktywuje się w momencie potwierdzenia danych osobowych i kwoty darowizny w trakcie rejestracji. Anulowanie cyklicznej płatności wymaga przesłania zgłoszenia na adres info@wioskisos.org . Płatność zostanie pobrana z konta Darczyńcy w momencie udanej rejestracji w Programie Klub SOS Afryka. Jeśli rejestracja się nie powiedzie Stowarzyszenie po 7 dniach podejmie automatycznie drugą próbę pobrania. W przypadku kolejnego niepowodzenia Stowarzyszenie może kontaktować się z potencjalnymi Darczyńcami. Jeśli przekazanie darowizny się powiedzie Darczyńca otrzyma 3 powiadomienia e-mailem pierwszy z adresy PayU z informacją o statusie swojej płatności. Status płatności można także sprawdzić logując się na indywidualne Konto w zakładce  https://wioskisos.org/sosafryka/ – Zaloguj. Drugi od Stowarzyszenia wraz z informacją dot. aktywacji Konta oraz możliwości zmiany hasła do Konta i trzeci od Stowarzyszenia z informacją powitalną – Witaj w Klubie SOS Afryka.

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem info@wioskisos.org.

Darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia w ramach programu Klub SOS Afryka, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych w danym roku podatkowym. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, (patrz pkt. Ochrona danych osobowych). Płatności cykliczne online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399

Darczyńca zawierając umowę ze Stowarzyszeniem oraz wybierając określoną kwotę wsparcia wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.

Płatności online

Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Stowarzyszenia celem wsparcia działań statutowych. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, tym samym darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia,  może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym.

Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, użytkownik, aby dokonać jednorazowej płatności jest zobowiązany do podania danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, pełny adres, mail, telefon). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, (patrz pkt. Ochrona danych osobowych). Chcąc dokonać płatności przez Internet po wybraniu operatora płatności online zostaną Państwo odpowiednio przekierowani do serwisu www.payu.pl W ramach płatności online mogą Państwo dokonać płatności za pomocą:

 • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online)

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.payu.pl oraz www.paypal.com/pl przed rozpoczęciem płatności.

Petycje online

Strona internetowa Stowarzyszenia umożliwia podpisywanie petycji dotyczących praw dzieci i rodzin w Polsce oraz w krajach wspieranych przez Stowarzyszenie.

W trakcie podpisywania petycji poufność i ochrona użytkowników jest zapewniana za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS. Podpisanie petycji nie jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie od Stowarzyszenia jakichkolwiek informacji. Zgoda na otrzymywanie od Stowarzyszenia informacji musi zostać dobrowolnie wyrażona poprzez wybór odpowiedniego okienka.


Strona internetowa Stowarzyszenia umożliwia podpisywanie petycji dotyczących praw dzieci i rodzin w Polsce oraz w krajach wspieranych przez Stowarzyszenie.

W trakcie podpisywania petycji poufność i ochrona użytkowników jest zapewniana za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS. Podpisanie petycji nie jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie od Stowarzyszenia jakichkolwiek informacji. Zgoda na otrzymywanie od Stowarzyszenia informacji musi zostać dobrowolnie wyrażona poprzez wybór odpowiedniego okienka.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 1422), informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach statutowych oraz w związku z realizowanymi usługami, w tym realizowanymi akcjami, jak również w celach marketingowych Stowarzyszenia oraz archiwizacji. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Stowarzyszenie . Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności udostępnionej na stronie Serwisu.

W celu umożliwienia realizacji płatności on-line zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl , którego administratorem danych jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

Postanowienia końcowe

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych.

POZNAJ NASZYCH FUNDRAISERÓW

fundraiser
 • możemy zapukać do Twoich drzwi lub możesz nas spotkać na ulicy
 • zachęcamy do dołączenia do Klubu SOS i tym samym regularnej pomocy potrzebującym dzieciom
 • nie zbieramy pieniędzy w gotówce

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość