Działania rzecznicze

Poprzez nasze zaangażowanie w działania rzecznicze przyczyniamy się do poprawy obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących opieki zastępczej, a dzięki temu możemy wpływać na polepszenie ekonomicznych, socjalnych i kulturowych warunków życia dzieci i młodzieży w Polsce. Jesteśmy członkiem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej .

Projekty i publikacje oraz materiały do pobrania

Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka


Ubóstwo i wykluczenie społeczne


Przewodnik usamodzielnienia


Metoda badań rówieśniczych – sposoby na dokonanie zmian


Usamodzielnianie oczyma młodych – raport z badań rówieśniczych


Podsumowanie projektu BEZPIECZNY START


Uczestnictwo dzieci i młodzieży w podejmowaniu decyzji ich dotyczących


Prawa dziecka w opiece zastępczej


Kampania I MATTER przygotowania do samodzielnego życia

W sprawach dotyczących praw dzieci prosimy o kontakt:
Beata Kulig
Doradca ds. rzecznictwa
tel. 22 622 16 72
mail: beata.kulig@sos-wd.org 

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość