Praca

Jeśli szukasz pracy, chcesz pomagać innym i zależy Ci na zdobyciu doświadczenia
zawodowego w międzynarodowej organizacji dobroczynnej, już dzisiaj dołącz do nas!

Do naszych SOS Wiosek Dziecięcych pilnie poszukujemy:

Rodziców SOS

Twoim zadaniem jako Rodzica SOS jest stworzenie domu dla 4-6 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Zamieszkasz w SOS Wiosce Dziecięcej, sam/a zadecydujesz gdzie – w Siedlcach, Kraśniku, Karlinie lub Biłgoraju. Jako Rodzic SOS będziesz dbać o edukację, zdrowie i rozwój dzieci, przygotowując je do samodzielności. Będziesz współpracować ze specjalistami i szkołami, korzystać z potrzebnego dla siebie i dzieci wsparcia. 

Kto może się do nas zgłaszać?

 • osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą
 • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci
 • osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino)
 • kandydaci powinni mieć minimum wykształcenie średnie i predyspozycje do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem dzieci
 • osoby niekarane
 • jeśli nie jesteś pewny/a, masz wątpliwości, czy sobie poradzisz – zapraszamy do kontaktu poprzez stronę wioskisos.org/praca; odpowiemy na Twoje pytania

Oferujemy:

 • Dom na terenie SOS Wioski Dziecięcej
 • Możliwość korzystania ze szkoleń prowadzonych przez specjalistów
 • Wsparcie profesjonalnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Pomoc w prowadzeniu domu i bezpośredniej opiece nad dziećmi
 • Możliwość korzystania z platformy e-learningowej (j. angielski/ niemiecki; szkolenia, w których można uczestniczyć z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie)
 • Wieloletnią współpracę, motywujące  wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłoszeń poprzez stronę formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-polsce/

Opis stanowiska:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę / doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

Rekrutacja zdalna. Prosimy o składanie CV poprzez formularz: APLIKUJ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Wspieranie innych w rozwoju i wydobywanie ich potencjału masz w swoim DNA? Zarządzanie pracą zespołów i współpraca z managerami to Twoja codzienność?  Potrafisz budować atmosferę dialogu i partnerskie relacje? Lubisz być na bieżąco i wiesz, co dzieje się w HR i prawie pracy? Marzy Ci się praca z misją w organizacji pozarządowej?

 

Dołącz do zespołu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, w roli Dyrektora/Dyrektorkids. Personalnych i Administracji, by wspierać go w rozwoju i efektywnym działaniu w obszarze miękkiego i twardego HR!

Twoje główne zadania w tej roli:

Koordynowanie wdrażania oraz realizacji strategii i procesów HR w organizacji
Zarządzanie 9-osobowym działem HR (3 zespoły: Dział Administracji, Dział Kadr i Płac, Dział Rekrutacji i Rozwoju Pracowników), w tym wspieranie w bieżących działaniach i projektach
Współpraca z dyrektorami jednostek programowych Stowarzyszenia
Doradztwo w kwestiach HR i prawa pracy dla kadry menedżerskiej i pracowników
Budowanie, opracowywanie i wdrażanie ścieżek rozwoju pracowników
Wspieranie procesów rekrutacji i retencji przez wprowadzanie nowych standardów i rozwiązań
Wspieranie procesów płacowych
Weryfikowanie systemu wartościowania stanowisk i wdrażanie niezbędnych zmian
Tworzenie i monitorowanie budżetu wynagrodzeń
Dbanie o wszelkie kwestie formalne i administracyjno-prawne w kontekście HR.

Ważne dla organizacji:

Doświadczenie w zarządzaniu zespołem i współpracy z menedżerami innych działów
Doświadczenie w roli dyrektora, kierownika HR, HR BP lub pokrewne
Praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy
Nastawienie na dialog, partnerstwo i budowanie relacji
Proaktywność w działaniu i otwartość na zmiany
Angielski pozwalający na płynną komunikację oraz reprezentowanie organizacji C1
Znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excel w praktyce
Prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych

Mile widziane:

Doświadczenie wolontariatu lub pracy w/na rzecz III sektora
Znajomość specyfiki organizacji o różnorodnej strukturze stanowisk
Wykształcenie z zakresu zarządzania / HR / psychologii / administracji

W SOS Wioski Dziecięce możesz liczyć na:

Kulturę organizacji z podejściem H2H (Human to Human)
Współpracę z zespołem pasjonatów zaangażowanych w swoją pracę
Uczestnictwo w międzynarodowych projektach z zakresu HR
Hybrydowy tryb pracy (2 dni w biurze)
Biuro zlokalizowane na ul. Niedźwiedziej w Warszawie (Mokotów)
Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Dodatkowe benefity typu: dofinansowanie opieki medycznej, dopłata do świąt i wakacji, dzień wolny z okazji urodzin, 13 pensja.

Aplikacje prosimy przesyłać tylko za pośrednictwem systemu:
https://selfandteam.recruitify.ai/job/dyrektorHRotwiera się w nowej karcie 

Jeżeli masz w sobie motywację do zaangażowania się w rozwój organizacji non-profit, której działaniom towarzyszy autentyczna misja i konkretne działania, dołącz do zespołu i dołóż własną cegiełkę do jej i swojego rozwoju!

 

O organizacji:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest organizacją pozarządową działającą w Polsce od prawie 40 lat. Pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym i zagrożonym utratą opieki rodziców oraz organizuje różnorodne formy wspierania ich. Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages.

Wartości ważne dla SOS Wioski: ODPOWIEDZIALNOŚĆjesteśmy partnerami, na których można polegać, ZAUFANIEwierzymy w siebie nawzajem, ZAANGAŻOWANIEdotrzymujemy naszych obietnic, ODWAGApodejmujemy działania.”

Więcej o SOS: https://wioskisos.org/o-nas/

W procesie rekrutacji wspiera nas SELF AND TEAM Magdalena Szubert, wpisana pod nr 25691 do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Opis stanowiska:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę / doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

Prosimy o składanie CV poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja zdalna. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami oraz zastrzegamy prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Wychowawca (k/m) do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (Biłgoraj)

Główne zadania:
Wychowawca SOS współpracuje z drugim wychowawcą prowadząc wspólnie rodzinę SOS w Wiosce Dziecięcej (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego). Pełni opiekę nad dziećmi i prowadzi dom, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. Współpracuje z rodziną pochodzenia dzieci i specjalistami.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie; preferowane ukończone studia wyższe z pedagogiki/ pedagogiki specjalnej/ psychologii/ pracy socjalnej/ nauk o rodzinie lub pokrewne bądź studia podyplomowe w zakresie psychologii/ pedagogiki/ nauk o rodzinie/ resocjalizacji
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi
 • Stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Duża dyspozycyjność
 • Niekaralność

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Szkolenia, superwizje
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i techniczno-administracyjne
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/niemieckiego na platformie e-learningowej

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłoszeń poprzez stronę formularz: APLIKUJ.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo online.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Opis stanowiska:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi / rodziną lub inne warunki określone przepisami/ posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań asystenta rodziny
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Niekaralność

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat 
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Superwizje indywidualne i zespołowe
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego na platformie e-learningowej
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji pozarządowej

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

Wymiar etatu: pełny etat

rekrutacja częściowo zdalna

Wybranemu Kandydatowi oferujemy:

 • Umowę o pracę (pełny etat), praca w systemie zmianowym
 • Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dostęp do szkoleń i webinarów na platformie edukacyjnej
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Wymagania dla Kandydata:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji (pozostałe wymagania wynikające z art. 98 pkt 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
 • Mile widziane ukończone dodatkowe szkolenia w zakresie pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
 • Wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane
  przez nie problemy
 • Gotowość wykonywania codziennych czynności domowych wspólnie z dziećmi
 • Umiejętności interpersonalne, współpracy w zespole, sumienność
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Niekaralność

Zadania na ww. stanowisku:

 • Bezpośrednia opieka nad podopiecznymi, odpowiedzialność za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych
 • Zaspokajanie potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży, wspieranie w pokonywaniu trudności dydaktycznych i organizacji czasu wolnego
 • Współpraca z rodzinami pochodzenia dzieci
 • Współpraca ze specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, terapeuta), szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę
 • Wykonywanie czynności opiekuńczo-wychowawczych związanych z opieką nad dziećmi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego (gotowanie, sprzątanie, pranie, etc.)
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dziećmi i pracy placówki
 • Realizowanie planu pomocy dziecku
 • Przestrzeganie naszej Polityki Ochrony Dziecka i standardów Stowarzyszenia

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgloszeń poprzez stronę formularz:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7feaeb0dcc6541d3b100498b9efc4dd6

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online.

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-polsce/

 

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino (woj. zachodniopomorskie)

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
 • Udział w opracowywaniu Planów Pomocy Dziecku
 • Organizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec dzieci
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi, praca z całą rodziną
 • Wspieranie opiekunów
 • Prowadzenie dokumentacji psychologicznej
 • Praca w zespołach interdyscyplinarnych, współpraca ze specjalistami

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub rodziną
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci/ rodziców
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne, społeczne i współpracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy
 • Niekaralność

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje, interwizje
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dodatkowe szkolenia poprzez platformę e-learningową
 • Możliwość dofinansowania prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Dodatkowy dzień wolny na urodziny

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłoszeń poprzez stronę formularz: APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

 

(Українська версія нижче)

Miejsce pracy: Kraków – Śródmieście  

 

Centrum Specjalistyczne SOS, które uruchamia SOS Wioski Dziecięce w Polsce (wioskisos.org) będzie oferować pomoc dzieciom i młodzieży z Ukrainy po doświadczeniu traumy wojennej oraz dzieciom  polskim i ukraińskim w pieczy zastępczej w zakresie m.in. wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej i integracji sensorycznej.

W związku z powyższym poszukujemy Koordynatorki/ Koordynatora Centrum SOS w Krakowie.

 

WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku związanym z profesjonalną pomocą dzieciom i młodzieży, w tym psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna
 • Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów społecznych pro-bono,
 • Atutem będzie wiedza i/lub doświadczenie z obszaru rozwoju dziecka, psychologii relacji, regulacji stresu, z obszaru psychotraumatologii, interwencji kryzysowej
 • Umiejętność koordynacji zamówień, dostaw i montażu sprzętu terapeutycznego, stosowania procedur finansowych  i kadrowych
 • Znajomość języka polskiego wymagana; mile widziana znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego, lub otwartość na naukę języka ukraińskiego
 • Proaktywność i samodzielność w działaniu,
 • Wysoka umiejętność organizacji pracy własnej i innych oraz koordynacji pracy zespołowej

 

ZADANIA NA STANOWISKU:

 • Organizacja pracy i zarządzanie Centrum Specjalistycznym SOS, w tym pomoc w rekrutacji specjalistów i specjalistek do nowo tworzącego się Centrum SOS
 • Koordynacja pracy zespołu specjalistek i specjalistów w zakresie efektywnej pomocy dzieciom i młodzieży, w tym planowanie grafiku pracy i umawianie beneficjentów Centrum SOS, prowadzenie zespołów
 • Organizowanie pomocy specjalistycznej dla rodzin ukraińskich z doświadczeniem uchodźctwa, w tym diagnozy i terapii adekwatnej do potrzeb i zaburzeń dzieci
 • Organizacja innych działań na rzecz beneficjentów Centrum SOS, w tym wsparcia medycznego i rehabilitacji, psychoedukacji opiekunów dziecka, turnusów terapeutycznych, oddziaływań terapeutycznych wspomagających dobrostan dzieci

OFERUJEMY:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i możliwości szkoleń oraz rozwoju zawodowego
 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę (pełny etat)
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w uznanej organizacji pozarządowej będącej części sieci międzynarodowej
 • Superwizję pracy zespołowej
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Możliwość nauki języka ukraińskiego oraz doskonalenia języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny z okazji urodzin 😊

 

 

Prosimy o przesyłanie CV do poprzez formularz: Aplikuj

Rekturatacja może być prowadzona zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami. Zastrzegamy prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

 

Координатор Спеціалізованого Центру

Місце роботи: Краків

 

Спеціальний центр SOS, який започатковує SOS Дитячі Містечка в Польщі (wioskisos.org), надаватиме допомогу дітям і молоді з України, які мають травматичний досвід пов’язаний з війною, а також польським і українським дітям влаштованим до сімейних форм виховання. Допомога буде надаватися з психологічних, логопедичних питань, а також з питань інтеграції сенсорної. Тому ми шукаємо Координатора / Координатора SOS Центру в Кракові.

 

ВИМОГИ:

 • Закінчена вища освіта зі ступенем магістр за напрямком професійної допомоги дітям та молоді, зокрема психологія, педагогіка, спеціальна педагогіка, соціальна робота
 • Досвід управління людьми, досвід реалізації соціальних проектів pro-bono вітається,
 • Знання та/або досвід у сфері розвитку дитини, психології стосунків, регулювання стресу, психотравматології , кризового втручання буде перевагою
 • Здатність координувати замовлення, поставки та встановлення терапевтичного обладнання, застосовувати фінансові та кадрові процедури
 • Знання польської мови обов’язкове; вітається знання української та/або російської мови або відкритість до вивчення української мови
 • Ініціативність і самостійність у діях,
 • Висока здатність щодо організації власної роботи та координації роботи команди спеціалістів Центру

 

ЗАВДАННЯ НА ПОЗИЦІЇ:

 • Організація роботи та управління Центром – спеціалістів, в тому числі допомога в підборі спеціалістів для новоствореного Центру
 • Координація роботи команди спеціалістів у сфері ефективної допомоги дітям та молоді, в тому числі планування графіків роботи та забезпечення участі бенефіціарів Центру SOS у заняттях, проведення зібрань, робочих нарад зі членами команди
 • Організація спеціалізованої допомоги українським сім’ям з досвідом біженців, включаючи діагностику та терапію, необхідну для задоволення потреб дітей, яка відповідає рівню їх розвитку та враховує особливості розладів дітей,
 • Організація інших заходів для бенефіціарів Центру, включаючи медичну підтримку та реабілітацію, розвиток батьківських навичок опікунів дітей, реабілітаційних таборів, терапевтична взаємодія для підтримки благополуччя дітей

МИ ПРОПОНУЄМО:

 • Приваблива заробітна плата та можливість навчання та професійного розвитку
 • Співпраця на основі трудового договору (повна зайнятість)
 • Можливість отримати професійний досвід у визнаній неурядовій організації, яка є частиною міжнародної мережі
 • Супервізії командної роботи
 • Соціальний пакет по соцфонду
 • Фінансова доплата до приватних медичних послуг
 • Можливість приєднатися до групового страхування життя
 • Можливість вивчити українську мову та вдосконалити англійську/німецьку через платформу електронного навчання
 • День народження вихідний

 

Будь ласка, надішліть своє резюме через форму: Відгукнутись

Набір персоналу можна проводити дистанційно. Зверніть увагу, що ми зв’яжемося з обраними особами. Ми залишаємо за собою право достроково припинити набір. Інформацію про обробку персональних даних Кандидатів можна знайти

 

(wersja polska poniżej)

Спеціальний Центр SOS, який започатковує SOS Дитячі Містечка в Польщі (wioskisos.org), надаватиме допомогу дітям і молоді з України, які мають травматичний досвід пов’язаний з війною і прибули після 24 лютого 2022 року, а також польським і українським дітям влаштованим до сімейних форм виховання. Буде надаватися з в питаннях психологічних, логопедичних, а також з питаннях інтеграції сенсорної.

Тому ми шукаємо терапевтів сенсорної інтеграції для Центру у Кракові.

ТЕРАПЕВТ СЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Місце роботи: Краків

ВИМОГИ:

– освіта в даному напрямку (включаючи реабілітацію / фізіотерапію дітей та підлітків, психологію), педагогіку та управління до проведення терапії інтеграції сенсорної,

– мінімум дворічний досвід та управління до діагностики та терапії дітей та підлітків,

– досвід роботи в психолого-педагогічній консультації або центрі спеціалізованої допомоги дітям,

– відданість та висока мотивація до роботи з дітьми/молоддю, в тому числі з дітьми з України з досвідом біженства

– орієнтація на командну роботу з іншими фахівцями Центру (психолог, логопед, педагог)

– знання української чи російської мови в поєднанні зі знанням польської мови

ЗАВДАННЯ НА ПОЗИЦІЇ:

– проведення діагностики та терапії сенсорної інтеграційної для дітей та підлітків зі специфічними проблемами розвитку та нейророзвитку (наприклад, розлади мови, слух, сенсорної інтеграції, розлади спектру аутизму)

– ведення документації бенефіціарів та підготовка висновків, напр. щодо дитини, необхідних для навчання в школі, або отримання супроводу в педагогічно-психологічній клініці

– співпраця з командою інших спеціалістів (включаючи психолога, логопеда, педагога)

– ведення документації бенефіцієнтів та видача висновків на дитину, необхідних для навчання в школі, отримання супроводу в педагогічно-психологічній консультації або в інших центрах

– оцінка ефективності роботи з дітьми та консультування опікунів, надання рекомендацій щодо проведення терапевтичної роботи,

МИ ПРОПОНУЄМО:

– приваблива заробітна плата та можливість професійного розвитку

– можливість співпраці на основі гнучких форм зайнятості (договір доручення, договір про надання послуг з розрахунком на основі поданого рахунку) та гнучкого графіка роботи

– доступ до навчання та необхідного діагностичного-терапевтичного обладнання , з можливістю впливу терапевта на переоснащення робочого місця

– можливість отримати професійний досвід у визнаній неурядовій організації, яка є частиною міжнародної мережі

– можливість вивчення та вдосконалення англійської/німецької мови через платформу електронного навчання

 

Будь ласка, надішліть своє резюме через форму: Відгукнутись

Набір персоналу можна проводити дистанційно. Зверніть увагу, що ми зв’яжемося з обраними особами. Ми залишаємо за собою право достроково припинити набір. Інформацію про обробку персональних даних Кандидатів можна знайти

__________________________________________

Centrum Specjalistyczne SOS, które uruchamia Stowarzyszenie „SOS Woski Dziecięce w Polsce” będzie oferować pomoc dzieciom i młodzieży z Ukrainy z doświadczeniem uchodźctwa po 24.02.2022 r. oraz dzieciom polskim i ukraińskim w pieczy zastępczej w zakresie m.in. wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej i integracji sensorycznej. W związku z powyższym poszukujemy terapeutów SI do Centrum SOS w Krakowie.

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) DO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO SOS w KRAKOWIE

Miejsce pracy: Kraków – Śródmieście

WYMAGANIA:

– wykształcenie kierunkowe (w tym rehabilitacja/ fizjoterapia dzieci i młodzieży, psychologia) pedagogika oraz uprawnienia do prowadzenia terapii SI,

– min. dwuletnie doświadczenie w diagnozie i terapii SI dzieci i młodzieży,

– doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub ośrodku udzielającym pomocy specjalistycznej dzieciom,

– zaangażowanie i wysoka motywacja do pracy z dziećmi/ młodzieżą, w tym dziećmi z Ukrainy z doświadczeniem uchodźctwa

– nastawienie na pracę zespołową z innymi specjalistami w Centrum (psycholog, logopeda, pedagog)

– atutem będzie znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego w połączeniu ze znajomością języka polskiego lub otwartość na naukę języka ukraińskiego  

ZADANIA NA STANOWISKU:

– prowadzenie diagnozy i terapii integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi wyzwaniami rozwojowymi i neurorozwojowymi (m.in. zaburzenia mowy, słuchu, integracji sensorycznej, spektrum autyzmu)

– prowadzenie dokumentacji beneficjentów i sporządzanie opinii m.in. dot. dziecka potrzebnych dla celów szkolnych, czy uzyskania wsparcia w poradni pedagogiczno-psychologicznej

– współpraca z zespołem innych specjalistów (w tym psychologiem, logopedą, pedagogiem)

– prowadzenie dokumentacji beneficjentów i wydawanie opinii dot. dziecka potrzebnych dla celów szkolnych, uzyskania wsparcia w poradni pedagogiczno-psychologicznej, czy w innych ośrodkach

– ocena efektów pracy z dziećmi i poradnictwo dla opiekunów, wskazania terapeutyczne,

OFERUJEMY:

– atrakcyjne wynagrodzenie i możliwości rozwoju zawodowego

– możliwość współpracy w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa B2B) i elastyczne godziny pracy

– dostęp do szkoleń i niezbędnego wyposażenia diagnostyczno-terapeutycznego, z możliwością wpływu terapeuty na doposażenia miejsca pracy

– możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

– możliwość nauki języka ukraińskiego oraz doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

 

Prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz: Aplikuj
Rekrutacja może być prowadzona zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów.

(wersja polska poniżej)

Спеціальний Центр SOS, який започатковує SOS Дитячі Містечка в Польщі (wioskisos.org), надаватиме допомогу дітям і молоді з України, які мають травматичний досвід пов’язаний з війною і прибули після 24 лютого 2022 року, а також польським і українським дітям влаштованим до сімейних форм виховання. Буде надаватися з в питаннях психологічних, логопедичних, а також з питаннях інтеграції сенсорної.

Тому ми шукаємо психолога для Центру у Кракові.

ПСИХОЛОГ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Місце роботи: Краків

ВИМОГИ:

– Вища психологічна освіта та кваліфікація для психологічної діагностики дітей та підлітків

– мінімум дворічний досвід в діагностуванні та психологічній підтримці дітей та/або підлітків,

– відданість та висока мотивація до роботи з дітьми/молоддю, в тому числі з дітьми з України, які мають досвід біженців

– знання української або російської мови, бажано в поєднанні зі знанням польської мови

– досвід роботи з дітьми які влаштовані до сімейних формах виховання або дітей з кризових сімей буде перевагою

– орієнтація на командну роботу з іншими фахівцями Центру (логопедом, терапевтом інтеграції сенсорної, педагогом)

ЗАВДАННЯ НА ПОЗИЦІЇ:

– проведення діагностики та терапії дітей/підлітків з затримками розвитку, з нейропсихологічними, когнітивними, емоційними, мовленнєвими та сенсорно-інтеграційними розладами; підтримка стосується дітей та/або молоді після досвіду, пов’язаного з війною в Україні та травмою у стосунках (розлучення з біологічною родиною, недогляд, відчуження)

– консультування та навчання для опікунів з розвитку батьківських компетентностей та компетенцій

– ведення документації бенефіціарів підготовка та видача висновків щодо розвитку дитину для навчання в школі або отримання супроводу в педагогічній та психологічній клініці

– оцінка ефектів роботи з дітьми/молоддю та надання рекомендацій щодо проведення терапевтичної роботи.

МИ ПРОПОНУЄМО:

– приваблива заробітна плата та можливість професійного розвитку

– співпраця на основі трудового договору або договору доручення та гнучкий графік роботи

– доступ до сучасних засобів діагностики та терапії

– можливість отримати професійний досвід у визнаній неурядовій організації, яка є частиною міжнародної мережі

– супервіції роботи команди

– у разі повної зайнятості: фінансова доплата до приватних медичних послуг, можливість приєднання до групового страхування життя, вихідний день народження

– можливість вивчення та вдосконалення англійської/ німецької мови через платформу електронного навчання

Будь ласка, надішліть своє резюме через форму: Відгукнутись

Набір персоналу можна проводити дистанційно. Зверніть увагу, що ми зв’яжемося з обраними особами. Ми залишаємо за собою право достроково припинити набір. Інформацію про обробку персональних даних Кандидатів можна знайти

________________________________________

Centrum Specjalistyczne SOS, które uruchamia Stowarzyszenie „SOS Woski Dziecięce w Polsce” będzie oferować pomoc dzieciom i młodzieży z Ukrainy z doświadczeniem uchodźctwa po 24.02.2022 r. oraz dzieciom polskim i ukraińskim w pieczy zastępczej w zakresie m.in. wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej i integracji sensorycznej. W związku z powyższym poszukujemy Psychologa do Centrum SOS w Krakowie.

PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY DO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO SOS W KRAKOWIE

Miejsce pracy: Kraków – Śródmieście

WYMAGANIA:
– wykształcenie kierunkowe psychologiczne  i uprawnienia do diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży

– min. dwuletnie doświadczenie w diagnozie i pomocy psychologicznej dla dzieci i/lub młodzieży,

– zaangażowanie i wysoka motywacja do pracy z dziećmi/ młodzieżą, w tym dziećmi z Ukrainy doświadczeniem uchodźtwa

– znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego, najchętniej w połączeniu ze znajomością języka polskiego

– atutem będzie doświadczenie w pracy dziećmi z rodzin zastępczych lub z rodzin w kryzysie

– nastawienie na pracę zespołową z innymi specjalistami  w Centrum  (logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, pedagog)

ZADANIA NA STANOWISKU:

– prowadzanie diagnoz i terapii dzieci/ młodzieży  z zaburzeniami rozwojowymi, neurozwojowymi, poznawczymi, emocjonalnymi, zaburzeniami mowy i integracji sensorycznej; wsparcie dotyczy dzieci i/lub młodzieży po doświadczeniach związanych z wojną z Ukrainie i traumą relacyjną (separacja od rodziny pochodzenia, zaniedbania)

– doradztwo i psychoedukacja opiekunów

– prowadzenie dokumentacji beneficjentów i wydawanie opinii dot. dziecka potrzebnych dla celów szkolnych, czy uzyskania wsparcia w poradni pedagogiczno-psychologicznej

– ocenę efektów pracy z dziećmi/ młodzieżą i dalsze wskazania terapeutyczne.

OFERUJEMY:

– atrakcyjne wynagrodzenie i możliwości rozwoju zawodowego

– współpracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie oraz elastyczne godziny pracy

– dostęp do nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych

– możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

– superwizja pracy zespołowej

– w przypadku etatu: pakiet socjalny w ramach ZFŚS i dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie, dzień wolny z okazji urodzin 😊

– możliwość nauki języka ukraińskiego oraz doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

 

Prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz: Aplikuj
Rekrutacja może być prowadzona zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów.

(wersja polska poniżej)

Спеціальний Центр SOS, який започатковує SOS Дитячі Містечка в Польщі (wioskisos.org),  надаватиме допомогу дітям і молоді з України, які мають травматичний досвід пов’язаний з війною і прибули після 24 лютого 2022 року, а також польським і українським дітям влаштованим до сімейних форм виховання. Буде надаватися з в питаннях психологічних, логопедичних, а також з питаннях інтеграції сенсорної. Тому ми шукаємо логопедів/нейрологопедів для Центру у Кракові.

ЛОГОПЕД/НЕЙРОЛОГОПЕД В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Місце роботи: Краків

ВИМОГИ:

 • вища професійна освіта та кваліфікація логопеда для дітей та підлітків,
 • мінімум дворічний досвід роботи в діагностиці та терапії логопедичній з дітьми та підлітками,
 • відданість, висока мотивація до роботи з дітьми/молоддю, в тому числі з дітьми з України з досвідом біженства
 • орієнтація на командну роботу з іншими фахівцями Центру (психологом, терапевтом інтергації сенсорної, педагогом)
 • знання української або російської мови, бажано в поєднанні зі знанням польської
 • досвід роботи з дітьми які влаштовані в сімейні форми виховання та з дітьми з кризових сімей буде перевагою

ЗАВДАННЯ НА ПОЗИЦІЇ:

 • проведення діагностики та логопедично-терапевтичних занять з дітьми/підлітками з вадами мови, зі специфічними проблемами розвитку та нейророзвитку (наприклад, розлади мови, слуху, сенсорної інтеграції, розлади спектру аутизму)
 • оцінка ефективності роботи з дітьми та консультування батьків/опікунів,
 • консультування та проведення навчання для опікунів
 • ведення документації бенефіціарів та надання висновків щодо дитини, необхідних для навчання в школі, або отримання постійного супроводу в педагогічній та психологічній клініці,
 • оцінка ефективності роботи з дітьми/молоддю та надання рекомендацій щодо проведення терапевтичної роботи.

МИ ПРОПОНУЄМО:

 • приваблива заробітна плата та можливість професійного розвитку
 • можливість співпраці на основі гнучких форм зайнятості (договір доручення, договір B2B) та гнучкого графіка роботи
 • доступ до навчання та необхідних діагностичних і терапевтичних засобів
 • можливість впливу на переоснащення та обладнання робочого місця
 • можливість отримати професійний досвід у визнаній неурядовій організації, яка є частиною міжнародної мережі
 • можливість вивчення та вдосконалення англійської/німецької мови через платформу електронного навчання

Будь ласка, надішліть своє резюме через форму: Відгукнутись

Набір персоналу можна проводити дистанційно. Зверніть увагу, що ми зв’яжемося з обраними особами. Ми залишаємо за собою право достроково припинити набір. Інформацію про обробку персональних даних Кандидатів можна знайти

__________________________________

LOGOPEDA/ NEURLOGOPEDA DO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO SOS w KRAKOWIE

Miejsce pracy: Kraków – Śródmieście

Centrum Specjalistyczne SOS, które uruchamia Stowarzyszenie „SOS Woski Dziecięce w Polsce” będzie oferować pomoc dzieciom i młodzieży z Ukrainy z doświadczeniem uchodźctwa po 24.02.2022 r. oraz dzieciom polskim i ukraińskim w pieczy zastępczej w zakresie m.in. wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej i integracji sensorycznej. W związku z powyższym poszukujemy logopedów/ neurologopedów do Centrum SOS w Krakowie.

WYMAGANIA:

 

– wykształcenie kierunkowe i uprawnienia do terapii logopedycznej  dzieci i młodzieży,

– min. dwuletnie doświadczenie w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci i młodzieży,

– zaangażowanie, wysoka motywacja do pracy z dziećmi/ młodzieżą, w tym dziećmi z Ukrainy z doświadczeniem uchodźctwa

– nastawienie na pracę zespołową z innymi specjalistami w Centrum (psycholog, terapeuta SI, pedagog)

– znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego, najchętniej w połączeniu ze znajomością języka polskiego

 – atutem będzie doświadczenie w pracy dziećmi z rodzin zastępczych lub z rodzin w kryzysie

ZADANIA NA STANOWISKU:

– prowadzanie diagnozy  i terapii logopedycznej dzieci / młodzieży ze specyficznymi wyzwaniami rozwojowymi i neurorozwojowymi (m.in. zaburzenia mowy, słuchu, integracji sensorycznej, spektrum autyzmu)

– ocena efektów pracy z dziećmi i poradnictwo dla rodziców/ opiekunów,

– doradztwo i psychoedukacja opiekunów

– prowadzenie dokumentacji beneficjentów i wydawanie opinii dot. dziecka potrzebnych dla celów szkolnych, czy uzyskania kontynuacji wsparcia w poradni pedagogiczno-psychologicznej,

– ocenę efektów pracy z dziećmi/ młodzieżą i dalsze wskazania terapeutyczne,

OFERUJEMY:

–  atrakcyjne wynagrodzenie i możliwości rozwoju zawodowego

– możliwość współpracy w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa B2B) i elastyczne godziny pracy

– dostęp do szkoleń oraz niezbędnych narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych

– możliwość doposażenia swojego stanowiska

– możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

– możliwość nauki języka ukraińskiego oraz doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

 

Prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz: Aplikuj
Rekrutacja może być prowadzona zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów.

(wersja polska poniżej)

ПЕДАГОГ-ТЕРАПЕВТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЦЕНТРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Місце роботи: Краків

Спеціальний Центр SOS, який започатковує SOS Дитячі Містечка в Польщі (wioskisos.org), надаватиме допомогу дітям і молоді з України, які мають травматичний досвід пов’язаний з війною і прибули після 24 лютого 2022 року, а також польським і українським дітям влаштованим до сімейних форм виховання. Буде надаватися з в питаннях психологічних, логопедичних, а також з питаннях інтеграції сенсорної. Тому ми шукаємо педагога/терапевта для роботи з дітьми та молоддю до центру у Кракові.

 

ВИМОГИ

– Освіта вища зі ступенем магістра в галузі напр. педагогіка, спеціальна педагогіка, соціальна педагогіка

– мінімум 1 рік досвіду проведення індивідуальних та групових занять з дітьми, напр. у проведенні педагогічної, музикотерапії або арт-терапії

– мотивація до роботи з українськими та польськими дітьми різного віку з досвідом війни та та дітьми з сімейних форм влаштування

вітається сертифікат польського центру Snoezelen на право проведення занять у Кімната Світового Досвіду

– відданість та висока мотивація до роботи з дітьми/молоддю, в тому числі з українськими дітьми з досвідом біженців

– орієнтація на командну роботу

– знання української чи російської мови, бажано в поєднанні зі знанням польської

ЗАВДАННЯ НА ПОЗИЦІЇ:

– проведення терапії педагогічної, педагогічно-корекційних занять, релаксаційно-тематичних, групових та індивідуальних занять, арт-терапії, казкотерапії, занять у Кімнаті Світового Досвіду.

– організаційна допомога дітям та їх опікунам під час занять у Центрі, наприклад, заняття з іпотерапії чи відвідування басейну, проведення таборів для дітей

– співпраця з командою інших спеціалістів (включаючи психолога, логопеда, терапевта сенсорної інтеграції)

– надання висновків щодо дитини, необхідних для навчання в школі, отримання супроводу в педагогічно-психологічній консультації або в інших центрах

МИ ПРОПОНУЄМО

– приваблива заробітна плата та можливість професійного розвитку

– можливість співпраці на основі гнучких форм зайнятості (договір доручення, договір B2B) та гнучкого графіка роботи

– доступ до навчання та необхідного діагностичного та терапевтичного обладнання, з можливістю впливу терапевта на переоснащення робочого місця

– можливість отримати досвід роботи у визнаній неурядовій організації, яка є частиною міжнародної мережі

– можливість вивчення та вдосконалення англійської/німецької мови через платформу електронного навчання

 

Будь ласка, надішліть своє резюме через форму: Відгукнутись

Набір персоналу можна проводити дистанційно. Зверніть увагу, що ми зв’яжемося з обраними особами. Ми залишаємо за собою право достроково припинити набір. Інформацію про обробку персональних даних Кандидатів можна знайти

___________________________________________

Pedagog/ Terapeuta Dzieci i Młodzieży  do Centrum Specjalistycznego Sos w Krakowie

Miejsce pracy: Kraków – Śródmieście

Centrum Specjalistyczne SOS, które uruchamia Stowarzyszenie „SOS Woski Dziecięce w Polsce” będzie oferować pomoc dzieciom i młodzieży z Ukrainy z doświadczeniem uchodźctwa po 24.02.2022 r. oraz dzieciom polskim i ukraińskim w pieczy zastępczej w zakresie m.in. wsparcia psychologicznego, terapii logopedycznej i integracji sensorycznej. W związku z powyższym poszukujemy pedagoga / terapeuty dzieci i młodzieży do Centrum SOS w Krakowie.

WYMAGANIA:

– ukończone studia magisterskie na kierunku m.in. pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

– min. 1 rok doświadczenia w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,  m.in. w prowadzeniu terapii pedagogicznej i zajęciowej, muzykoterapii czy arteterapii

– motywacja do pracy z dziećmi ukraińskimi i polskimi w różnym wieku z doświadczeniami wojennymi i z pieczy zastępczej

– mile widziany certyfikat Polskiego Centrum Snoezelen uprawniający do prowadzenia zajęć w Sali Doświadczania Świata

– zaangażowanie i wysoka motywacja do pracy z dziećmi/ młodzieżą, w tym z Ukrainy z doświadczeniem uchodźctwa

– nastawienie na pracę zespołową

– atutem będzie znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego lub otwartość na naukę języka ukraińskiego

ZADANIA NA STANOWISKU:

– prowadzenie terapii pedagogicznej, zajęć kompensacyjnych, zajęć relaksacyjnych i tematycznych, grupowych i indywidualnych, arteterapii, bajkoterapii, zajęć w Sali Doświadczania Świata

– pomoc organizacyjna dla dzieci i ich opiekunów podczas aktywności w centrum np. zajęć hipoterapii czy wyjść na basen, turnusów terapeutycznych

– współpraca z zespołem innych specjalistów (w tym psychologiem, logopedą, pedagogiem)

– wydawanie opinii dot. dziecka potrzebnych dla celów szkolnych, uzyskania wsparcia w poradni pedagogiczno-psychologicznej, czy w innych ośrodkach

OFERUJEMY:

– atrakcyjne wynagrodzenie i możliwości rozwoju zawodowego

– możliwość współpracy w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa B2B) i elastyczne godziny pracy

– dostęp do szkoleń i niezbędnego wyposażenia diagnostyczno-terapeutycznego, z możliwością wpływu terapeuty na doposażenia miejsca pracy

– możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

– możliwość nauki języka ukraińskiego oraz doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

 

Prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz: Aplikuj
Rekrutacja może być prowadzona zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów.

 

miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku

Opis stanowiska:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę / doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłoszeń poprzez stronę formularz: APLIKUJ
Rekrutacja zdalna. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami oraz zastrzegamy prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Warszawa

Umowa zlecenie

 

Jako nasz przedstawiciel/ka – będziesz rozmawiał/a z ludźmi na ulicach swojego miasta. Twoim głównym zadaniem jest pozyskanie darczyńców – to dzięki nim możemy opiekować się Dziećmi każdego dnia przez cały rok!

Oferujemy pracę w tygodniu jak i w weekendy

Nie masz doświadczenia? Dla nas nie ma problemu – wszystkiego Cię nauczymy 🙂

Najważniejsze to komunikatywność i pozytywne nastawienie!

Oferujemy:

stawkę godzinową,
bonusy za wyniki (w ofercie wliczone w stawkę godzinową)
bonusy za polecenie znajomych (do 1000 zł),
elastyczny grafik,
możliwość zdobywania doświadczenia w rozpoznawalnej, międzynarodowej organizacji pozarządowej,
pracę w młodym i wesołym towarzystwie 🙂

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:

masz skończone 18 lat i mówisz biegle po polsku,
lubisz rozmawiać z ludźmi, łatwo nawiązujesz kontakty z nowymi osobami,
masz mnóstwo pozytywnej energii 🙂

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłoszeń poprzez stronę formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Aktualne oferty pracy:

POZOSTAŁE OFERTY

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. komórkowy: +48 600 942 306 mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Natalia Szulc Tel. komórkowy: +48 694 235 447 mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość