Praca

Pedagog (Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku)

Poszukujemy osoby na stanowisko:

PEDAGOG

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku
nr ref.: PD/0219/Krasnik

umowa o pracę (zastępstwo)

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika (wymóg ustawowy)
 • Doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub młodzieżą oraz rodzinami
 • Wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane problemy
 • Umiejętność pracy zespołowej i komunikatywność
 • Przestrzeganie polityki ochrony dziecka
 • Niekaralność

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA W/W STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE m.in.:

 • Wspieranie rozwoju podopiecznych poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci i młodzieży
 • Organizacja czasu wolnego podopiecznym
 • Współpraca z wychowawcami/rodzicami SOS oraz zespołem wspierającym rozwój dziecka: pracownik socjalny, psycholog, pedagog
 • Współpraca ze specjalistami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny, m.in. pedagogami szkół do których uczęszczają dzieci
 • Aktywny udział w opracowywaniu i realizacji Planu Pomocy Dziecku, wskazywanie metod pracy z dzieckiem
 • Udział w spotkaniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka
 • Prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej

OFERUJEMY:

 • Pracę na pełen etat (umowa zastępstwo)
 • Wsparcie doświadczonego lidera zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Udział w superwizjach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego

 Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 22.02.2019 poprzez: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

Dane osobowe zbierane w procesie rekrutacji przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Pracownik socjalny (Koszalin)

Pracownik socjalny

Miejsce pracy: placówka opiekuńczo-wychowawcza w Koszalinie

Umowa zlecenie (8 godzin tyg.)

NASZE WYMAGANIA:

 • Uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownik socjalny: posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych/ studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna/ spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 z późn. zm)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik socjalny
 • Znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy

GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:

 • Wspieranie procesu przyjęcia dzieci do placówki
 • Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną pochodzenia dziecka
 • Współpraca z Rodzicami SOS i pracownikami zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Współpraca z sądami rodzinnymi, samorządami lokalnymi, ośrodkami pomocy społecznej i in. instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
 • Udział w procesach usamodzielniania wychowanków

Prosimy o przesyłanie CV do 10.02.2019 poprzez system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.

Stażysta w dziale administracji (Siedlce)

Poszukujemy osoby na staż do działu Administracji

Miejsce: Siedlce

Nr referencyjny: S1/A/S/2019

Ogólny zakres obowiązków:

 • Pomoc w bieżących pracach  w dziale Administracji.
 • Proste prace biurowe, głównie porządkowanie dokumentacji kadrowej.

Wymagania:

 • status studenta/ki
 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • dokładność
 • pracowitość i solidność,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • dobra organizacja czasu
 • dyspozycyjność kilka godz. dziennie/ do ustalenia

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość rozpoczęcia współpracy od zaraz

Prosimy o przesyłanie CV do dnia 03.02.2019 poprzez system eRecruiter

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”

Konserwator (Karlino)

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Konserwator
Miejsce pracy: Karlino
Nr referencyjny: K/Kar/1/2019

SOS Wioski Dziecięce to międzynarodowa organizacja pozarządowa niosąca pomoc opuszczonym i osieroconym dzieciom oraz rodzinom zagrożonym rozpadem. W Polsce działamy od ponad 30 lat.

Ogólny zakres obowiązków:

Konserwator jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlono oraz prowadzenie systematycznych napraw i usuwanie usterek w zakresie elektrycznym, mechanicznym, wodno-kanalizacyjnym, c.o., klimatyzacji i wentylacji.

Zadania szczegółowe:

– prowadzenie systematycznej konserwacji usuwanie usterek i dokonywanie i        bieżących napraw

– dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów

– wykonywanie prac hydraulicznych, stolarskich i ślusarskich,

– udział w komisjach dokonujących przeglądów technicznych

– dbanie o właściwe zabezpieczenie majątku placówki przed pożarem, włamaniem, kradzieżą i dewastacją,

– kierowanie pojazdami służbowymi podczas nieobecności kierowcy,

– pielęgnacja trawników, krzewów, drzew na terenie placówki,

dbanie o estetyczny wygląd dróg, chodników i terenów zielonych placówki,

– pomoc w organizacji uroczystości i spotkań na terenie placówki poprzez ustawianie sprzętu nagłaśniającego, stołów konferencyjnych.

Wymagania:

– wykształcenie średnie, techniczne lub zawodowe

– doświadczenie w pracach konserwatorskich i ogrodniczych

– umiejętność wykonania drobnych napraw i konserwacji

– prawo jazdy kat B

– pracowitość i solidność,

– samodzielność w realizacji zadań,

– dobra organizacja czasu

Oferujemy:

– umowę o pracę na pełny etat

– pakiet socjalny

– pracę w doświadczonym zespole

Prosimy o przesyłanie CV do dnia 10.02.2019  poprzez link: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.

Kierownik Projektu F2F (Biuro Krajowe w Warszawie)

Poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Projektu F2F
KPF2F/2019
Miejsce pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe; preferowane: marketing, zarządzanie, nauki społeczne, ekonomia
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami jako Manager lub Team Leader
 • Doświadczenie zawodowe, najlepiej w dziedzinie fundraisingu, marketingu bezpośredniego, w budowaniu i wdrażaniu strategii w tym fundrisingowych, a także współpracy z darczyńcami lub w sprzedaży bezpośredniej
 • Doświadczenie w pracy przy projekcie F2F (mile widziane)
 • Praktyczne doświadczenie w tworzeniu planów i strategii pozyskiwania funduszy
 • Doświadczenie w pracy z zespołem
 • Wysoki poziom umiejętności analitycznych, negocjacyjnych oraz interpersonalnych
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
 • Samodzielność, nastawienie na działanie
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie (kontakt z organizacją międzynarodową SOS Children’s Villages International)

Główne zadania na stanowisku:

 • Opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie realizacji strategii projektu F2F
 • Tworzenie planów budżetowych
 • Analiza efektywności podejmowania działań
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi
 • Rekrutowanie fundraiserów F2F
 • Szkolenie, motywowanie i podnoszenie jakości pracy zespołów F2F
 • Koordynowanie pracy fundraiserów F2F
 • Monitorowanie i raportowanie wyników
 • Prowadzenie działań w wybranych mediach społecznościowych
 • Przygotowywanie materiałów fundraisingowych

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • możliwość szkoleń
 • pakiet socjalny
 • zajęcia z języka angielskiego
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (LUXMED)
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego (PZU)

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: praca@sos-wd.org  lub poprzez link: system.erecruiter.pl do dnia 11.02.2019.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”

Asystent / Asystentka Wychowawcy (Program SOS Wiosek Dziecięcych)

ASYSTENTKA / ASYSTENT WYCHOWAWCY
Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca: Karlino/ Kraśnik/ Biłgoraj/ Siedlce
Nr ref.: AW/SKKB/2018

GŁÓWNE ZADANIA:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie Wychowawców/ Rodziców SOS w pełnieniu opieki zastępczej nad 4-6 dzieci i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami.

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum średnie; mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub studia podyplomowe w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub opiece nad dziećmi,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Szkolenia w obszarze opieki zastępczej oraz pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Superwizje zapewniające merytoryczne wsparcie w rozwoju zawodowym
  i regenerację
 • Naukę języka angielskiego dla zainteresowanych

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do poprzez kliknięcie w link: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.

Rodzic SOS

“Dzień w Rodzinie SOS niczym nie różni się od dnia w normalnej rodzinie.
Wyzwaniem jest odbudowa zaufania dzieci do świata dorosłych”
Jadwiga, mama z SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju

Głównym zadaniem wychowawcy jest stworzenie prawdziwego domu dla  6-8 osieroconych dzieci. Wychowawca mieszka z dziećmi w jednym z domków jednorodzinnych, należących do osiedla, potocznie nazywanego Wioską Dziecięcą. Szanując przeszłość i korzenie dzieci uczy je samodzielności, dba o ich edukację, zdrowie i rozwój.

Nasze oczekiwania:

 • osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą
 • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci
 • osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłogoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino)
 • kandydaci na wychowawców pełniących rolę rodziców powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem nad dziećmi

Oferujemy:

 • Dom na terenie Wioski
 • Wsparcie profesjonalnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Pomoc asystenta rodziny w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi
 • Wieloletnią współpracę, motywujące  wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych

Prosimy o składanie listów motywacyjnych oraz cv na adres e-mail:

rodzice@sos-wd.org

lub pocztowy:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
al. Wilanowska 309A
02-665 Warszawa
tel. (22) 622 16 72

Prosimy o dopisanie poniższych klauzul:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Strony.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.

 Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.

Więcej informacji o tym, jak wygląda codzienne życie i praca Rodziców SOS znajdziesz na naszym Blogu.

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail