Praca

Jeśli szukasz pracy, chcesz pomagać innym i zależy Ci na zdobyciu doświadczenia
zawodowego w międzynarodowej organizacji dobroczynnej, już dzisiaj dołącz do nas!

Aktualne oferty pracy:

ЛОГОПЕД/ НЕЙРОЛОГОПЕД Logopeda / Neurologopeda (Laski k. Warszawy)

Асоціація «SOS Дитячі Містечка в Польщі» шукає логопеда для Спеціалізованого Центру для дітей в Ласкі біля Варшави (Ізабелін) .

ЗАВДАННЯ НА ПОЗИЦІЇ

– проведення діагностики та логопедично-терапевтичних занять для українських дітей

– консультування батьків/ опікунів,

– оцінка ефективності роботи з дітьми,

– ведення документації бенефіціарів та надання висновків щодо дитини, необхідних для навчання в школі, або отримання постійного супроводу в педагогічній та психологічній клініці,

– оцінка ефективності роботи з дітьми/молоддю та надання рекомендацій щодо проведення терапевтичної роботи. 

ВИМОГИ

– вища професійна освіта та кваліфікація логопеда для дітей та підлітків,

– мінімум дворічний досвід роботи в діагностиці та терапії логопедичній з дітьми,

– відданість, висока мотивація до роботи з дітьми з України з досвідом біженства,

– орієнтація на командну роботу з іншими фахівцями Центру (психологом, терапевтом інтергації сенсорної, педагогом),

– обов’язкове знання української як рідної мови,

– додатковою перевагою буде знання польської

 

МИ ПРОПОНУЄМО

– ми пропонуємо договір доручення або договір B2B (рахунок-фактуру)

– гнучкий графік роботи та приваблива оплата праці;

– навчання, можливість доповнення обладнання та терапевтичних засобів

– підтримка команди SOS-центру (координатор, психолог, терапевт сенсорної інтеграції)

– можливість вивчати мови англійська/ німецька (електронне навчання)

– можливість отримати досвід у визнаній неурядовій організації, яка працює в Польщі протягом 40 років і є частиною міжнародної мережі

Зацікавлені просимо надсилати своє резюме за формою: застосувати зараз

Набір буде проводитись частково дистанційно. Повідомляємо, що ми зв’яжемося з відібраними кандидатами.

Інформація щодо обробки персональних даних кандидата на роботу в Асоціації

«SOS Дитячі Містечка в Польщі»

 

Logopeda / Neurologopeda

Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” poszukuje logopedy/neurologopedy do Centrum Specjalistycznego SOS w Laskach (Izabelin) do pracy z dziećmi ukraińskimi.

Zadania

 • prowadzanie diagnozy  i terapii logopedycznej dzieci ukraińskich
 • prowadzenie dokumentacji beneficjentów i sporządzanie diagnoz, opinii m.in. dla szkoły, poradni, instytucji i innych ośrodków
 • poradnictwo dla rodziców/opiekunów dziecka
 • ocenę rezultatów pracy z dziećmi
 • współpracę z zespołem specjalistów w Centrum SOS, w tym terapeutą integracji sensorycznej, psychologiem itp.

Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe i uprawnienia do terapii logopedycznej dzieci
 • dwuletnie doświadczenie w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci
 • doświadczenie w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innym ośrodku udzielającym pomocy specjalistycznej dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi
 • znajomość języka ukraińskiego jest wymagana
 • znajomość języka polskiego będzie atutem
 • wysoka motywacja do pomocy dzieciom,
 • nastawienie na pracę zespołową
 • mile widziane doświadczenie z dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju, m.in spektrum autyzmu

Oferujemy

 • współpracę w oparciu o umowę zlecenie lub B2B
 • elastyczne godziny pracy i atrakcyjne wynagrodzenie
 • niezbędne szkolenia i możliwość doposażenia miejsca pracy
 • wsparcie i dobrą atmosferę w zespole
 • możliwość doskonalenie języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej międzynarodowej organizacji pozarządowej działającej w Polsce 40 lat

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja będzie prowadzona częściowo zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Psycholog dziecięcy – diagnosta (Kraków)

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce poszukuje psychologa dziecięcego – diagnostę do Centrum Specjalistycznego SOS w Krakowie do pracy z dziećmi z rodzin zastępczych.

Zadania

 • diagnoza psychologiczna dzieci z rodzin zastępczych i z rodzin w kryzysie
 • przeprowadzanie wywiadów z opiekunami i regularna współpraca z rodzicami zastępczymi
 • kwalifikacja dzieci do terapii i prowadzenie terapii psychologicznej dzieci
 • pomoc dla koordynatorki Centrum SOS polegająca na prowadzenia grafiku zapisów dzieci z rodzin zastępczych oraz informowaniu o potrzebie dodatkowej pomocy dla dziecka np. badań medycznych, diagnozy, opinii specjalisty na zewnątrz Centrum SOS oraz innych kwestiach istotnych dla przebiegu terapii dziecka
 • sporządzanie opinii psychologicznych
 • komunikacja z systemem pomocy dziecku na zewnątrz Centrum SOS m.in. z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym, kuratorem

Wymagania

 • wykształcenie psychologiczne (ukończone 5-letnie studia magisterskie) i kursy
 • min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu diagnozy i terapii psychologicznej dzieci
 • doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi lub z rodzinami w kryzysie
 • wysokie zaangażowanie i motywacja do pracy z dziećmi
 • umiejętność pracy w zespole specjalistek (m.in. logopedki, terapeutki integracji sensorycznej)
 • umiejętność stosowania narzędzi diagnostycznych dot. rozwoju i deficytów dziecka
 • atutem będzie znajomość języka ukraińskiego i doświadczenie w pracy dziećmi ukraińskimi

Oferujemy

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
 • elastyczne godziny pracy i atrakcyjne wynagrodzenie
 • niezbędne szkolenia i możliwość doposażenia miejsca pracy
 • wsparcie i dobrą atmosferę w zespole
 • możliwość doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej międzynarodowej organizacji pozarządowej działającej w Polsce 40 lat

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja będzie prowadzona częściowo zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Wychowawca (k/m) do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego (Biłgoraj)

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Miejsce pracy: Biłgoraj

Zadania

 • bezpośrednia opieka nad podopiecznymi, odpowiedzialność za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych
 • zaspokajanie potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży, wspieranie w pokonywaniu trudności dydaktycznych i organizacji czasu wolnego
 • współpraca z rodzinami pochodzenia dzieci
 • współpraca ze specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, terapeuta), szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę
 • wykonywanie czynności opiekuńczo-wychowawczych związanych z opieką nad dziećmi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego (gotowanie, sprzątanie, pranie, etc.)
 • prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z dziećmi
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dziećmi i pracy placówki
 • realizowanie planu pomocy dziecku
 • przestrzeganie naszej Polityki Ochrony Dziecka i standardów Stowarzyszenia

Wymagania

 • ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji (pozostałe wymagania wynikające z art. 98 pkt 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
 • mile widziane ukończone dodatkowe szkolenia w zakresie pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane
  przez nie problemy
 • gotowość wykonywania codziennych czynności domowych wspólnie z dziećmi
 • umiejętności interpersonalne, współpracy w zespole, sumienność
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • niekaralność

Oferujemy

 • umowę o pracę ( ½ etatu)
 • pracę w systemie zmianowym
 • szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • dzień wolny z okazji urodzin

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania  poprzez​ formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Psycholog dziecięcy/ Centrum Specjalistyczne SOS w Laskach

Poszukujemy psychologa dziecięcego do Centrum Specjalistycznego SOS w Laskach

(gmina Izabelin) do pracy z dziećmi z rodzin zastępczych

Zadania

 • diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z rodzin zastępczych
 • przeprowadzanie wywiadów i regularna współpraca z rodzicami zastępczymi
 • prowadzenie terapii psychologicznej dzieci na podstawie indywidualnego planu terapii
 • współpraca z koordynatorką Centrum SOS w zapewnieniu dziecku dodatkowej pomocy np. badań medycznych
 • sporządzanie opinii psychologicznych
 • komunikacja z koordynatorem pieczy zastępczej, asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym, kuratorem

Wymagania

 • wykształcenie psychologiczne (ukończone 5-letnie studia magisterskie) i kursy doszkalające
 • min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu terapii psychologicznej dzieci
 • doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i rodzinami w kryzysie
 • wysokie zaangażowanie i motywacja do pracy z dziećmi
 • umiejętność pracy w zespole specjalistek (koordynatorka, logopedki, terapeutki integracji sensorycznej)
 • znajomość lub gotowość do zapoznania się z narzędziami diagnostycznymi (m.in. KORP, Leiter-3)
 • atutem będzie znajomość języka ukraińskiego i doświadczenie w pracy dziećmi ukraińskimi

Oferujemy

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie
 • elastyczne godziny pracy i atrakcyjne wynagrodzenie
 • niezbędne szkolenia i możliwość doposażenia miejsca pracy
 • wsparcie i dobrą atmosferę w zespole
 • możliwość doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej organizacji pozarządowej działającej w Polsce 40 lat i będącej częścią międzynarodowej sieci

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja będzie prowadzona częściowo zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino

Wymiar etatu: pełny etat; zastępstwo

Zadania

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych, ogólnorozwojowych, zapewnianie pomocy w nauce szkolnej
 • dostosowywanie metod i form pracy do możliwości i potrzeb podopiecznych
 • udzielanie wsparcia Wychowawcom SOS
 • współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, pedagogami, innymi specjalistami
 • organizacja czasu wolnego
 • udział w tworzeniu i realizacji Planu Pomocy Dziecku
 • prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej z dziećmi

Wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
 • doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i/lub rodzinami
 • umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy w zespole, komunikatywność
 • zaświadczenie o niekaralności

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas zastępstwa
 • szkolenia i superwizje
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • dostęp do szkoleń i webinarów
 • możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • dzień wolny z okazji urodzin

Prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być prowadzona częściowo online. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Asystent/ka Wychowawcy (Biłgoraj)

miejsce pracy:  SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju

Opis stanowiska

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Wymagania

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność
 • praktyczne umiejętności życiowe
 • dyspozycyjność
 • niekaralność

Oferujemy

 • współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • naukę / doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

Prosimy o składanie CV poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Jeżeli chcesz zdobyć nowe doświadczenie, realizować się zawodowo, a przy okazji pomagać potrzebującym, szukamy właśnie Ciebie.

Kim będziesz ?

Jako telemarketer/ka reprezentujący międzynarodową organizację dobroczynną będziesz odbywał/odbywała rozmowy telefoniczne z darczyńcami wspierającymi Stowarzyszenie. Od Ciebie w dużym stopniu będzie zależało to, jak długo nasi darczyńcy będą wspierać naszych podopiecznych.

Ogłoszenie jest skierowane do Ciebie, jeżeli:

lubisz rozmawiać z ludźmi

– umiesz odpowiadać na trudne pytania

– masz duże poczucie odpowiedzialności

– jesteś dyspozycyjny min. 3 dni w tygodniu

– masz pozytywne nastawienie do pracy

Oferujemy:

– umowę zlecenie (stawka godzinowa)

– elastyczne godziny pracy, możliwy system zmianowy

– możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych międzynarodowych organizacji pozarządowych

– satysfakcję z wykonywanej pracy

– ambitne projekty

 

Prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz: APLIKUJ

 

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Główne zadania

 • organizacja i zarządzanie Centrum Specjalistycznym: planowanie, budżetowanie, monitorowanie wykonania budżetu, promowanie działań centrum, zarządzanie realizowanymi projektami
 • tworzenie oferty pomocowej dla dzieci i rodzin oraz monitorowanie jakości świadczonych usług
 • planowanie, organizacja i koordynacja pracy specjalistów
 • kontakty z beneficjentami
 • konsultacje, diagnoza psychologiczna i dobór interwencji terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
 • praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną
 • współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i rodzin (np. MOPS, PCPR, szkoły, sądy, kuratorzy sądowi)

Wymagania

 • doświadczenie w koordynowaniu projektów społecznych, profilaktycznych
  i zarządzaniu zespołami
 • ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
 • mile widziany ukończony kurs psychoterapii (lub w trakcie)
 • doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej
 • umiejętność pracy z dzieckiem i rodziną
 • proaktywność, umiejętność efektywnej pracy samodzielnej, jak i zespołowej
 • prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • niekaralność

Oferujemy

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę (pół etatu)
 • szkolenia i superwizje indywidualne i zespołowe
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • dzień wolny na urodziny
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w znanej międzynarodowej organizacji pozarządowej

 

Prosimy o składanie CV poprzez formularz: APLIKUJ

 

Rekrutacja częściowo zdalna. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

 

Główne zadania:

Wychowawca SOS współpracuje z drugim wychowawcą prowadząc wspólnie rodzinę SOS w Wiosce Dziecięcej (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego). Pełni opiekę nad dziećmi i prowadzi dom, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. Współpracuje z rodziną pochodzenia dzieci i specjalistami.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie; preferowane ukończone studia wyższe z pedagogiki/ pedagogiki specjalnej/ psychologii/ pracy socjalnej/ nauk o rodzinie lub pokrewne bądź studia podyplomowe w zakresie psychologii/ pedagogiki/ nauk o rodzinie/ resocjalizacji
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi
 • Stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Duża dyspozycyjność
 • Niekaralność

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Szkolenia, superwizje
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i techniczno-administracyjne
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/niemieckiego na platformie e-learningowej

 

Prosimy o przesyłanie poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo online.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Główne zadania:

Wychowawca SOS współpracuje z drugim wychowawcą prowadząc wspólnie rodzinę SOS w Wiosce Dziecięcej (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego). Pełni opiekę nad dziećmi i prowadzi dom, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. Współpracuje z rodziną pochodzenia dzieci i specjalistami.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie; preferowane ukończone studia wyższe z pedagogiki/ pedagogiki specjalnej/ psychologii/ pracy socjalnej/ nauk o rodzinie lub pokrewne bądź studia podyplomowe w zakresie psychologii/ pedagogiki/ nauk o rodzinie/ resocjalizacji
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi
 • Stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Duża dyspozycyjność
 • Niekaralność

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Szkolenia, superwizje
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i techniczno-administracyjne
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/niemieckiego na platformie e-learningowej

 

Prosimy o przesyłanie poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo online.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” poszukuje Terapeuty Integracji Sensorycznej do Centrum Specjalistycznego SOS w Laskach k. Warszawy (Izabelin).

Terapeuta  będzie odpowiedzialny za:

– prowadzenie diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych,

– prowadzenie dokumentacji beneficjentów i sporządzanie diagnoz, opinii dla poradni, szkół, instytucji  i innych ośrodków

– ocenę efektów pracy z dziećmi i poradnictwo dla opiekunów

– współpracę z zespołem specjalistów w Centrum Specjalistycznym SOS: psychologiem, logopedą, pedagogiem

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe, w tym  pedagogika i pedagogika specjalna, fizjoterapia, inne kierunki

– dyplom i uprawnienia do diagnozy  i terapii integracji sensorycznej dzieci

– min. rok doświadczenia w terapii sensorycznej dzieci, w tym dzieci doświadczających skutków traumy i dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi np. w spektrum autyzmu,

– min. dwa lata pracy z dziećmi np. w przedszkolu, w poradni, innych ośrodkach terapii dla dzieci

– wysoka motywacja do pomagania dzieciom,

– nastawienie na pracę zespołową

Oferujemy:

– współpracę w oparciu o umowę zlecenie  lub umowę o świadczenie usług (B2B),

– elastyczne godziny pracy i atrakcyjne wynagrodzenie,

– dostęp do niezbędnych szkoleń i możliwość doposażenia miejsca pracy

– wsparcie  i dobrą atmosferę w zespole Centrum Specjalistycznego SOS

– możliwość doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

– możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Do naszych SOS Wiosek Dziecięcych pilnie poszukujemy:

Rodziców SOS

Twoim zadaniem jako Rodzica SOS jest stworzenie domu dla 4-6 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Zamieszkasz w SOS Wiosce Dziecięcej, sam/a zadecydujesz gdzie – w Siedlcach, Kraśniku, Karlinie lub Biłgoraju. Jako Rodzic SOS będziesz dbać o edukację, zdrowie i rozwój dzieci, przygotowując je do samodzielności. Będziesz współpracować ze specjalistami i szkołami, korzystać z potrzebnego dla siebie i dzieci wsparcia. 

Kto może się do nas zgłaszać?

 • osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą
 • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci
 • osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino)
 • kandydaci powinni mieć minimum wykształcenie średnie i predyspozycje do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem dzieci
 • osoby niekarane
 • jeśli nie jesteś pewny/a, masz wątpliwości, czy sobie poradzisz – zapraszamy do kontaktu poprzez stronę wioskisos.org/praca; odpowiemy na Twoje pytania

Oferujemy:

 • Dom na terenie SOS Wioski Dziecięcej
 • Możliwość korzystania ze szkoleń prowadzonych przez specjalistów
 • Wsparcie profesjonalnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Pomoc w prowadzeniu domu i bezpośredniej opiece nad dziećmi
 • Możliwość korzystania z platformy e-learningowej (j. angielski/ niemiecki; szkolenia, w których można uczestniczyć z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie)
 • Wieloletnią współpracę, motywujące  wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłoszeń poprzez stronę formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-polsce/

Specjalistycznego SOS w Laskach k. Warszawy (Izabelin).

Fizjoterapeuta  będzie odpowiedzialny za:

– prowadzenie diagnozy i fizjoterapii dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych, w tym dzieci doświadczających skutków traumy i dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi np. w spektrum autyzmu,

– prowadzenie dokumentacji beneficjentów, sporządzanie opinii dla poradni, szkół, instytucji i innych ośrodków

– ocenę efektów pracy z dziećmi i poradnictwo dla opiekunów

– współpracę z zespołem specjalistów w Centrum Specjalistycznym SOS: psychologiem, logopedą, pedagogiem

 

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe, np. fizjoterapia dzieci i młodzieży, rehabilitacja

– min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu fizjoterapii dzieci i młodzieży, np. w przedszkolu, w poradni, innych ośrodkach medycznych i specjalistycznych

–  dodatkowe kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii integracji sensorycznej będą atutem

– wysoka motywacja do pomagania dzieciom z wyzwaniami i po traumatycznych doświadczeniach

– nastawienie na pracę zespołową

 

Oferujemy:

– współpracę w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług (B2B)

– elastyczne godziny pracy i atrakcyjne wynagrodzenie

– dostęp do niezbędnych szkoleń i możliwość doposażenia miejsca pracy

– wsparcie  i dobrą atmosferę w zespole Centrum Specjalistycznego SOS

– możliwość doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

– możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie.

Obowiązki:

 • Proaktywne działanie, polegające na rekrutowaniu partnerów i pozyskiwaniu funduszy:
 • analiza rynku i opracowanie strategii pozyskiwania partnerów (korporacji, dużych i średnich firm)
 • opracowanie miesięcznych i rocznych planów swojej pracy w ramach strategii rekrutacji firm i bieżąca analiza efektywności działań
 • rekrutacja firm poprzez spotkania i prezentacje, według ustalonego planu na dany rok

 

 • Obsługa partnerów i utrzymanie stałych relacji:
 • utrzymania stałych relacji z firmami
 • regularna korespondencja i spotkania z pozyskanymi partnerami
 • odpowiedzialność za wszystkie wspólne działania na linii partner korporacyjny – Stowarzyszenie

 

 

 • Odpowiedzialność za organizację eventów, konferencji i akcji w ramach współpracy z partnerami oraz w celu pozyskania funduszy
 • współorganizacja konferencji i eventów (we współpracy z działem PR) dla pozyskanych i potencjalnych darczyńców korporacyjnych
 • odpowiedzialność za budżet organizowanych akcji
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na imprezach organizowanych przez partnerów

 

Wymagania:

 • lubisz ludzi, jesteś uważny na drugiego człowieka
 • posiadasz minimum 1,5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • nie boisz się rozmów telefonicznych i przeprowadzania prezentacji
 • umiesz tworzyć atrakcyjne wizualnie i angażujące treści
 • posiadasz doświadczenie w sprzedaży
 • biegle władasz językiem polskim i w sposób komunikatywny porozumiewasz się w języku angielskim
 • samodzielnie organizujesz swoją pracę, sprawnie wyznaczasz priorytety i planujesz działania z wyprzedzeniem
 • charakteryzujesz się wysoką motywacją, skrupulatnością i zaangażowaniem
 • posiadanie prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • pracę w renomowanej, międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego
 • możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • dzień wolny z okazji urodzin
 • praca w trybie hybrydowym

 

Prosimy o zgłaszanie się przez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • Diagnozowanie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży we współpracy z innymi pracownikami
 • Poradnictwo i warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży
 • Wsparcie rodziców doświadczających trudności i kryzysów uniemożliwiających im pełnienie funkcji rodzicielskich, w tym praca w środowisku rodzinnym
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców oraz warsztatów z zakresu umiejętności wychowawczych
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin, udział w zespołach interdyscyplinarnych
 • Prowadzenie dokumentacji psychologicznej
 • Świadczenie specjalistycznych usług w procesach zarządzania przypadkiem rodziny w Programie Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” Biłgoraj I (gmina Biłgoraj i gmina Księżpol) oraz „SOS Rodzinie” Biłgoraj II (miasto Biłgoraj)
 • Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów Programu „SOS Rodzinie” z powiatu Biłgoraj

NASZE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia
 • Umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B, własne auto i gotowość użytkowania go do celów służbowych
 • Gotowość do pracy w różnych placówkach wsparcia dziennego (1 dzień w placówce w Biłgoraju oraz 4 dni na terenie gminy Biłgoraj (w Bukowej, Gromadzie i Woli Dereźniańskiej oraz w Punkcie Konsultacyjnym na terenie gminiy Księżpol)

Mile widziane:

 • Doświadczenie na stanowisku psychologa
 • Ukończony kurs psychoterapii (lub w trakcie)
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych dla dzieci/ dorosłych

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Superwizje i szkolenia
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego i niemieckiego
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania  poprzez​ formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie

Opis stanowiska:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę / doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

Prosimy o składanie CV poprzez formularz: APLIKUJ
Rekrutacja częściowo zdalna. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Zadania:

 • redagowanie oraz publikacja ogłoszeń o pracę
 • prowadzenie rozmów rekrutacyjnych
 • wsparcie w codziennych czynnościach działu HR
 • organizacja szkoleń
 • wsparcie promocji i komunikacji inicjatyw w dziale HR
 • śledzenie trendów w dziedzinie zasobów ludzkich
 • zakup pakietów powitalnych i gadżetów
 • organizowanie imprez integracyjnych, konkursów motywacyjnych i innych wydarzeń firmowych

Wymagania

 • kierunkowe wykształcenie wyższe lub w trakcie realizacji studiów, preferowane kierunki: psychologia lub zarządzanie zasobami ludzkimi
 • praktyczna wiedza, dotycząca prowadzenia procesów rekrutacyjnych
 • umiejętność efektywnego zarządzania czasem oraz planowania realizacji powierzonych zadań
 • wysoka etyka zawodowa, w tym rzetelność i poufność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność budowania pozytywnych relacji między pracownikami
 • duże zaangażowanie i chęć tworzenia przyjaznego miejsc pracy

Oferujemy:

 • współpracę w zaangażowanym zespole na rzecz dzieci opuszczonych i osieroconych
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • umowę cywilnoprawną (możliwość części etatu) lub B2B
 • pracę w trybie hybrydowym
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia

 

Prosimy o zgłaszanie się przez formularz APLIKUJ

Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie.

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-pols

 

Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (Siedlce)

Główne zadania

Wychowawca SOS współpracuje z drugim wychowawcą prowadząc wspólnie rodzinę SOS w Wiosce Dziecięcej (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego). Pełni opiekę nad dziećmi i prowadzi dom, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. Współpracuje z rodziną pochodzenia dzieci i specjalistami.

Wymagania

 • wykształcenie średnie i pozytywna opinia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki; pedagogiki specjalnej; psychologii; pracy socjalnej; nauk o rodzinie lub pokrewne bądź studia podyplomowe w zakresie psychologii; pedagogiki; nauk o rodzinie; resocjalizacji
 • ukończony, gotowość rozpoczęcia lub bycie w trakcie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi
 • stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • praktyczne umiejętności życiowe
 • duża dyspozycyjność
 • niekaralność

Oferujemy

 • współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • szkolenia, superwizje
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i techniczno-administracyjne
 • naukę/ doskonalenie języka angielskiego/niemieckiego na platformie e-learningowej

 

Prosimy o przesyłanie poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo online.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Warszawa

 

Aplikuj do nas, jeśli:

 • masz wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: dziennikarstwo, medioznastwo, komunikacja społeczna, nauki społeczne)
 • masz minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe w agencji PR, mediach, dziale komunikacji lub jako rzecznik prasowy
 • masz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • lubisz pracować zespołowo
 • jesteś kreatywny/a i potrafisz tworzyć nieszablonowe rozwiązania
 • w kontaktach z mediami i przed kamerą czujesz się komfortowo
 • masz doświadczenie w prowadzeniu komunikacji kryzysowej
 • pasjonuje Cię świat PR
 • masz doświadczenie w kreowaniu kampanii i projektów z obszaru PR
 • masz lekkie pióro
 • masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • biegle posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej
 • prawo jazdy kat. B

Jakie zadania czekają Cię na tym stanowisku?

 • Aktywne działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności marki SOS Wiosek Dziecięcych oraz budowania jej wizerunku
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia w mediach
 • Prowadzenie relacji z mediami i ambasadorami SOS
 • Prowadzenie komunikacji kryzysowej
 • Odpowiedzialność za strategię PR i budżet
 • Kreowanie działań PR wspierających pozyskiwanie funduszy.
 • Zarządzanie zespołem PR
 • Realizacja strategii komunikacji SOS Wiosek Dziecięcych
 • Odpowiedzialność za eventy i konferencje promujące działalność SOS Wiosek Dziecięcych

To możemy Ci zaoferować:

 • Pracę w różnorodnym, kreatywnym zespole nastawionym na cel jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w systemie hybrydowym
 • Indywidualny budżet na szkolenia
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Wsparcie świąteczne
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin
 • Możliwość skorzystania z karty Multisport

 

 

 

Prosimy o zgłaszanie się przez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-pols

 

Miejsce pracy: Program Umacniania Rodziny „ SOS Rodzinie”/ Placówki Wsparcia Dziennego (gmina Skórzec, Domanice, Wodynie)

 

 

ZADANIA

 • diagnozowanie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży we współpracy z pracownikami programu
 • poradnictwo i warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży
 • wsparcie rodziców doświadczających trudności i kryzysów uniemożliwiających im pełnienie funkcji rodzicielskich, w tym praca w środowisku rodzinnym
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców oraz warsztatów z zakresu umiejętności wychowawczych
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin, udział w zespołach interdyscyplinarnych
 • prowadzenie dokumentacji psychologicznej

 

WYMAGANIA

 • ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia
 • doświadczenie na stanowisku psychologa
 • preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych dla dzieci/ dorosłych
 • mile widziany ukończony kurs psychoterapii (lub w trakcie)
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej
 • prawo jazdy kat. B

 

OFERUJEMY

 • umowę o pracę (na zastępstwo)
 • elastyczny czas pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • superwizje i szkolenia
 • pakiet socjalny (ZFŚS)
 • możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego
 • dzień wolny z okazji urodzin

 

 

Prosimy o zgłaszanie się przez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-pols

Opis stanowiska:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę / doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

Prosimy o składanie CV poprzez formularz: APLIKUJ
Rekrutacja częściowo zdalna. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Hybrydowy system czasu pracy

Zadania

 • weryfikacja dokumentów księgowych pod kątem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie wyciągów bankowych i faktur
 • przygotowywanie przelewów
 • uzgadnianie rozrachunków
 • obsługa księgowa zbiórek publicznych
 • przygotowywanie zestawień, raportów finansowych i zarządczych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • udział w przygotowywaniu budżetu i sprawozdań finansowych stowarzyszenia
  oraz danych dla audytorów
 • przygotowywanie pism urzędowych

Wymagania

 • wyższe wykształcenie (preferowane kierunki ekonomiczne)
 • znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • sprawne posługiwanie się MS Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań
 • motywacja do pracy w organizacji pozarządowej

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w księgowości/finansach
 • znajomość systemu finansowo-księgowego ERP (np. Dynamics NAV/ Microsoft Dynamics 365)
 • posługiwanie się językiem angielskim

Oferujemy

 • pracę w renomowanej, międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • umowę o pracę (pełny etat)
 • szkolenia i rozwój zawodowy
 • hybrydowy tryb pracy
 • możliwość nauki i doskonalenia języka angielskiego lub niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • pakiet socjalny (ZFŚS)
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie lub karty Multisport
 • dodatkowy wolny dzień z okazji urodzin

Prosimy o składanie CV poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

 

Zadania

 • księgowanie i obsługa wybranych operacji gospodarczych (faktury, wyciągi bankowe, obsługa systemu bankowego, rozliczenia międzyokresowe kosztów, środki trwałe)
 • przygotowanie deklaracji podatkowych
 • obsługa księgowa magazynu darów w naturze
 • przygotowywanie zestawień i raportów finansowych i zarządczych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • udział w przygotowywaniu budżetu i sprawozdań finansowych stowarzyszenia oraz danych dla audytorów
 • udział w przygotowaniu sprawozdań/ aktualizacji danych GUS
 • współpraca w ramach zespołu finansowo-księgowego oraz na różnych szczeblach organizacji
 • przygotowywanie pism urzędowych

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości/finansach
 • znajomość systemów finansowo-księgowych ERP
 • znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości
 • dobra znajomość MS Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań
 • samodzielność w działaniu
 • motywacja do pracy w organizacji pozarządowej

Mile widziana:

 • znajomość Dynamics NAV/ Microsoft Dynamics 365
 • znajomość języka angielskiego

 

OFERUJEMY:

 • pracę w renomowanej, międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • umowę o pracę (pełny etat)
 • szkolenia i rozwój zawodowy
 • hybrydowy tryb pracy
 • możliwość nauki i doskonalenia języka angielskiego lub niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • pakiet socjalny (ZFŚS)
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie i karty Multisport
 • dodatkowy wolny dzień z okazji urodzin

Prosimy o składanie CV  poprzez formularz: APLIKUJ

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

 

 

 

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce

Wymiar etatu: pełny etat; zastępstwo

Opis stanowiska:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych, ogólnorozwojowych, zapewnianie pomocy w nauce szkolnej
 • Dostosowywanie metod i form pracy do możliwości i potrzeb podopiecznych
 • Udzielanie wsparcia Wychowawcom SOS
 • Współpraca z psychologiem, pracownikiem socjalnym, pedagogami, innymi specjalistami
 • Udział w tworzeniu i realizacji Planu Pomocy Dziecku
 • Prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej z dziećmi

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i/lub rodzinami
 • Uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, współpracy w zespole, komunikatywność
 • Zaświadczenie o niekaralności

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas zastępstwa
 • Szkolenia i superwizje
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dostęp do szkoleń i webinarów
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Dzień wolny z okazji urodzin

 

Prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Miejsce pracy: Warszawa

Umowa zlecenie

 

Jako nasz przedstawiciel/ka – będziesz rozmawiał/a z ludźmi na ulicach swojego miasta. Twoim głównym zadaniem jest pozyskanie darczyńców – to dzięki nim możemy opiekować się Dziećmi każdego dnia przez cały rok!

Oferujemy pracę w tygodniu jak i w weekendy

Nie masz doświadczenia? Dla nas nie ma problemu – wszystkiego Cię nauczymy 🙂

Najważniejsze to komunikatywność i pozytywne nastawienie!

Oferujemy:

stawkę godzinową,
bonusy za wyniki (w ofercie wliczone w stawkę godzinową)
bonusy za polecenie znajomych (do 1000 zł),
elastyczny grafik,
możliwość zdobywania doświadczenia w rozpoznawalnej, międzynarodowej organizacji pozarządowej,
pracę w młodym i wesołym towarzystwie 🙂

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:

masz skończone 18 lat i mówisz biegle po polsku,
lubisz rozmawiać z ludźmi, łatwo nawiązujesz kontakty z nowymi osobami,
masz mnóstwo pozytywnej energii 🙂

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłoszeń poprzez stronę formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość