Praca

Jeśli szukasz pracy, chcesz pomagać innym i zależy Ci na zdobyciu doświadczenia
zawodowego w międzynarodowej organizacji dobroczynnej, już dzisiaj dołącz do nas!

POZOSTAŁE OFERTY

Asystent / Asystentka w projekcie filantropii indywidualnej

Miejsce pracy: Warszawa

(umowa zlecenie)

SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE, JEŚLI:

 • jesteś studentką/em ostatnich lat lub absolwentem kierunków społecznych m.in. zarządzanie projektami społecznymi, komunikacja społeczna, sektor NGO/ administracja
 • interesujesz się fundraisingiem i rozwojem filantropii w Polsce
 • chcesz wspierać misję organizacji pomagającej dzieciom i rodzinom
 • jesteś systematyczna/y, dokładna/ y, komunikatywna/-y, masz lekkie pióro
 • dobrze czujesz się w kontakcie z osobami z różnych środowisk (biznes, sport, kultura)
 • masz doświadczenie w raportowaniu finansowanym i opisowym
 • biegle posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz pakietem MS Office

GŁÓWNE ZADANIA:

 • obsługa / rozwijanie bazy nowych darczyńców Major Donors
 • obsługa wniosków o darowizny, ofert, raportów finansowych i opisowych dla darczyńców Major Donors (w języku polskim i angielskim);
 • opracowanie tekstów do postów w mediach społecznościowych, prezentacji, newsletterów, do publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia

OFERUJEMY:

 • umowę zlecenie
 • możliwość rozwoju zawodowego w rozpoznawalnej, międzynarodowej organizacji pozarządowej, która działa na rzeczy dzieci i młodzieży oraz rodzin w 137 krajach
 • możliwość współpracy ze specjalistami fundraisingu indywidualnego i korporacyjnego
 • możliwość współpracy z darczyńcami dotującymi pomoc dla polskich dzieci i rodzin także dla ukraińskich rodzin, które uciekły przed wojną do Polski po 24 lutego 2022 r.
 • wykonywanie czynności z umowy zlecenia zdalnie i w siedzibie zleceniobiorcy (Warszawa)

Prosimy o przesyłanie CV do dn. 05.06.2022 poprzez link: APLIKUJ

Asystent / Asystentka ds. marketingu online

Miejsce pracy: Warszawa
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE, JEŚLI:

 • jesteś studentką/em lub absolwentem kierunku marketingowego;
 • interesujesz się marketingiem online, prowadzeniem stron i blogów;
 • umiesz dobrze organizować swój czas pracy, jesteś systematyczna/y i chętna/y do działania;
 • chcesz poszerzać wiedzę i rozwijać się w marketingu online.

TWOJE ZADANIA W ROLI ASYSTENTA:

 • obsługa stron internetowych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce;
 • opieka nad kanałem YouTube;
 • opieka nad kontami reklamowymi (Facebook Ads i Google Ads);
 • obsługa płatności Internetowych (PayU).

OFERUJEMY:

 • umowę zlecenie;
 • współpracę z misją, w znanym NGO wielokrotnie nominowanym do pokojowej nagrody Nobla;
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej, która działa na rzeczy dzieci i młodzieży;
 • współpracę z doświadczonymi specjalistami z obszaru marketingu;
 • wykonywanie czynności z umowy zlecenia w siedzibie zleceniobiorcy oraz innym dowolnym miejscu (np. z domu).

Prosimy o przesyłanie CV do dn. 23.05.2022 r. poprzez link: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo online.


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Pracownik socjalny

Miejsce pracy: Karlino (woj. Zachodniopomorskie)

Główne zadania:

 • Wspieranie procesu przyjęcia dzieci do rodziny SOS
 • Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną pochodzenia dziecka
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • Współpraca z Rodzicami SOS i pracownikami zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Współpraca z sądami rodzinnymi, samorządami lokalnymi, ośrodkami pomocy społecznej
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, które dotykają wychowanków i ich rodziny
 • Udział w procesach usamodzielniania wychowanków

Wymagania:

 • Ukończone kolegium pracowników służb społecznych, studia wyższe na kierunku praca socjalna lub o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub inne warunki określone przepisami / posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.m1362 z późn. zm.)
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi/rodzinami
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego (poz. B2)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zaświadczenie o niekaralności

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Superwizje indywidualne i zespołowe
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego
 • Dzień wolny na urodziny
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji pozarządowej

Prosimy o składanie CV do dnia 15 maja 2022 r. poprzez link: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie. Zastrzegamy prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Asystent/ka Księgowej

Miejsce pracy: Biłgoraj

Wymiar etatu: pół etatu

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie – minimum średnie ekonomiczne lub pokrewne;
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (środowisko MS Office, w tym biegłość w obsłudze arkusza kalkulacyjnego Excel);
 • Wiedza z zakresu księgowości i prawa podatkowego;
 • Znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Punktualność;
 • Dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność oraz zdolności analityczne;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane;
 • Znajomość języka angielskiego mile widziana.

 GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:

 • Pomoc w prowadzeniu księgowości;
 • Rozliczanie zaliczek dla pracowników;
 • Przygotowanie dokumentów związanych z rozliczaniem dotacji budżetowych, zbiórki publicznej i innych źródeł;
 • Wystawianie faktur;
 • Przygotowywanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym za dany miesiąc;
 • Obsługa programu księgowego w zakresie środków trwałych i wyposażenia;
 • Archiwizowanie dokumentów księgowych;
 • Prowadzenie korespondencji wynikającej z zakresu odpowiedzialności.

OFERUJEMY

 • Umowę o pracę na pół etatu
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny na urodziny
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji pozarządowej

Prosimy o składanie CV do dnia 15.05.2022 r. poprzez link: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie. Zastrzegamy prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Praca na terenie: Siedlec oraz gmin: Skórzec, Domanice i Wodynie

Wymiar etatu: pełny etat

Umowa na zastępstwo 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego w gminach Skórzec, Domanice oraz Wodynie, w tym zapewnianie pomocy w nauce szkolnej i organizacja czasu wolnego
 • Praca z rodzinami z terenu gmin Domanice i Skórzec (powiat siedlecki) w celu zapewnienia profesjonalnego wielodyscyplinarnego wsparcia
 • Wspieranie rodziców w budowaniu umiejętności wychowawczych poprzez pracę
  w środowisku domowym
 • Praca z rodzinami w oparciu o metodę zarządzania przypadkiem
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającym w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i ich rodzin
 • Współpraca z innymi specjalistami w celu zapewnienia profesjonalnego interdyscyplinarnego wsparcia
 • Dokumentowanie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
 • Mile widziane ukończone studia z zakresu terapii pedagogicznej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie rozwoju zainteresowań, zwiększania szans edukacyjnych
 • Gotowość do pracy z rodzinami w ich miejscu zamieszkania
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Niekaralność

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat, na zastępstwo
 • Szkolenia i superwizje
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Możliwość nauki / doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Dzień wolny z okazji urodzin
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej

Prosimy o składanie CV do dnia 15.05.2022 r. poprzez link: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie. Zastrzegamy sobie prawo
do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

ASYSTENT / ASYSTENTKA WYCHOWAWCY

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie (woj. zachodniopomorskie)

(rekrutacja zdalna)

GŁÓWNE ZADANIA:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

NASZE WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę języka angielskiego/ niemieckiego

 

Prosimy o składanie CV do dnia 27.05.2022 poprzez APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

PSYCHOLOG

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino (woj. zachodniopomorskie)

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
 • Udział w opracowywaniu Planów Pomocy Dziecku
 • Organizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec dzieci
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi, praca z całą rodziną
 • Wspieranie opiekunów w kontekście zgłaszanych problemów z dziećmi
 • Prowadzenie dokumentacji psychologicznej
 • Praca w zespołach interdyscyplinarnych, współpraca ze specjalistami

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia
 • Preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub rodziną
 • Preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci/ rodziców
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne, społeczne i współpracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Możliwość dofinansowania prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Dodatkowy dzień wolny na urodziny

Prosimy o składanie CV do 15.05.2022 poprzez APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

ASYSTENT / ASYSTENTKA WYCHOWAWCY

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach (woj. mazowieckie)

(rekrutacja zdalna)

GŁÓWNE ZADANIA:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

NASZE WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę języka angielskiego/ niemieckiego

Prosimy o składanie CV do dnia 21.06.2022 poprzez link: APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Wychowawca

Program Umacniania Rodziny w Siedlcach

Wymiar etatu: pełny etat

Umowa na zastępstwo

 

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego, w tym zapewnianie pomocy w nauce szkolnej i organizacja czasu wolnego
 • Motywowanie i wpieranie beneficjentów programu poprzez pracę w środowisku domowym
 • Praca z rodzinami w oparciu o metodę zarządzania przypadkiem
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającym w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i ich rodzin
 • Współpraca z innymi specjalistami w celu zapewnienia profesjonalnego interdyscyplinarnego wsparcia
 • Dokumentowanie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami

 

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
 • Mile widziane ukończone studia z zakresu terapii pedagogicznej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie rozwoju zainteresowań, zwiększania szans edukacyjnych
 • Gotowość do pracy z rodzinami w ich miejscu zamieszkania
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Niekaralność

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat, na zastępstwo
 • Szkolenia i superwizje
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Możliwość nauki / doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Dzień wolny z okazji urodzin
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej

 

Prosimy o składanie CV do dnia 26.03.2022 r. poprzez link APLIKUJ

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Rekrutacja może odbywać się częściowo zdalnie.


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Wychowawca / Asystent Rodziny

Miejsce pracy: Gmina Świeszyno

Wymiar etatu: pełny etat

rekrutacja zdalna

 

Wybranemu Kandydatowi oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Przygotowanie do pracy z rodziną w oparciu o metodę zarządzania przypadkiem
 • Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny z okazji urodzin

 

Wymagania dla Kandydata:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • Gotowość do pracy z rodzinami w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Świeszyno (powiat koszaliński)
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Zaświadczenie o niekaralności (zgodnie z art. 26 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Główne zadania na ww. stanowisku:

 • Praca z rodzinami z terenu gminy Świeszyno (powiat koszaliński) w celu zapewnienia profesjonalnego wielodyscyplinarnego wsparcia
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającym w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i ich rodzin, a także specjalistami wspierającymi rodziny w kryzysie
 • Wspieranie rodziców w budowaniu umiejętności wychowawczych poprzez pracę w środowisku domowym
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży w Programie Umacniania Rodziny w Koszalinie oraz w Świeszynie, w tym zapewnianie pomocy w nauce szkolnej i organizacji czasu wolnego
 • Pomoc w rekrutacji Beneficjentów PUR z terenu gminy Świeszyno
 • Promocja Programu Umacniania Rodziny
 • Dokumentowanie pracy z rodzinami i podopiecznymi

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 27.05.2022r. na adres praca@sos-wd.org oraz poprzez link APLIKUJ

                                                                 


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Wychowawca / Asystent Rodziny

Miejsce pracy: Program Umacniania Rodzin w Koszalinie

Wymiar etatu: pełny etat

rekrutacja zdalna

 

Główne zadania na ww. stanowisku:

 • Praca z rodzinami z terenu powiatu koszalińskiego w celu zapewnienia profesjonalnego wielodyscyplinarnego wsparcia
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającym w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i ich rodzin, a także specjalistami wspierającymi rodziny w kryzysie
 • Wspieranie rodziców w budowaniu umiejętności wychowawczych poprzez pracę w środowisku domowym
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży w Programie Umacniania Rodziny w Koszalinie, w tym zapewnianie pomocy w nauce szkolnej i organizacji czasu wolnego w placówce wsparcia dziennego
 • Dokumentowanie pracy z rodzinami i podopiecznymi

 

Wymagania dla Kandydata:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • Gotowość do pracy z rodzinami w ich miejscu zamieszkania na terenie miasta Koszalin
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Zaświadczenie o niekaralności (zgodnie z art. 26 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

 

Wybranemu Kandydatowi oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Przygotowanie do pracy z rodziną w oparciu o metodę zarządzania przypadkiem
 • Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 27.05.2022r.  na adres praca@sos-wd.org oraz poprzez link APLIKUJ 

 


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce poszukuje osoby na stanowisko:

TEAM LEADER
Miejsce: Gdańsk/Gdynia/Sopot

Umowa zlecenie

Kim będziesz?

 • Jako Team Leader, będziesz pracować z zespołem Fundraiserów.
 • Będziesz dbać o motywację swojego zespołu oraz odpowiadać za jego wyniki.

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:

 • Pracowałeś/aś już jako Fundraiser (min. 0,5 roku),
 • Jesteś pewny/a siebie,
 • Umiesz motywować i inspirować innych,
 • Jesteś osobą pełną charyzmy i lubisz pracę z ludźmi,
 • Nie boisz się nowych wyzwań!

Oferujemy:

 • Podstawę wynagrodzenia (stawka godzinowa), bonusy za skuteczność + premię zależną od miesięcznych wyników zespołu,
 • Bonusy za rekrutację Fundraiserów do swojego zespołu,
 • Szansę na dalszy rozwój.

Dołącz do naszego zespołu i pokaż nam co potrafisz, jako Team Leader. Jeżeli uważasz, że to właśnie Ty jesteś w stanie spełnić nasze oczekiwania i przyczynić się razem z naszym zespołem do niesienia dobra, napisz do nas na: adrianna.meres@sos-wd.org z informacją gdzie wcześniej pracowałeś/aś ???? 


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” (ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Jak może się Pan/Pani skontaktować z administratorem?
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer (22) 622 16 72 oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@wioskisos.org
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się też Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (tel. +48 532 451 761, e-mail: iod@sos-wd.org)

W jakim celu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane są  przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przetwarzanie takie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celu przeprowadzenie i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego,  w zakresie innym niż dane, o których mowa w art. 22k.p., przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, która zostaje wyrażona poprzez przesłanie nam zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego takie dane (art. 6 ust. 1 lit. a  oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną Pana/Pani dane są przetwarzane  w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia aktualnego procesu rekrutacyjnego, gdyż jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody – w celu realizacji przez Administratora przyszłych rekrutacji z Pana/Pani udziałem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa w art. 22k.p. jest wymogiem ustawowym, zaś brak ich podania będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, podanie przez Pana/Panią danych innych niż te, o których mowa w art. 22k.p., jest dobrowolne, zaś brak ich podania pozostaje bez wpływu na proces rekrutacyjny.

W przypadku rekrutacji dotyczącej zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem oraz wymogiem udziału w procesie rekrutacyjnym, następnie zaś zawarcia umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia kandydatury na aplikowane stanowisko.

Komu mogą być ujawnione Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na mocy przepisów prawa, mogą to być również podmioty, które świadczą nam usługi (np. dostawcy usług i systemów teleinformatycznych).

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do chwili zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Jakie ma Pan/Pani prawa względem danych osobowych?

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość