Praca

Jeśli szukasz pracy, chcesz pomagać innym i zależy Ci na zdobyciu doświadczenia
zawodowego w międzynarodowej organizacji dobroczynnej, już dzisiaj dołącz do nas!

Aktualne oferty pracy:

Do naszych SOS Wiosek Dziecięcych pilnie poszukujemy:

Rodziców SOS

Twoim zadaniem jako Rodzica SOS jest stworzenie domu dla 4-6 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Zamieszkasz w SOS Wiosce Dziecięcej, sam/a zadecydujesz gdzie – w Siedlcach, Kraśniku, Karlinie lub Biłgoraju. Jako Rodzic SOS będziesz dbać o edukację, zdrowie i rozwój dzieci, przygotowując je do samodzielności. Będziesz współpracować ze specjalistami i szkołami, korzystać z potrzebnego dla siebie i dzieci wsparcia. 

Kto może się do nas zgłaszać?

 • osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą
 • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci
 • osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino)
 • kandydaci powinni mieć minimum wykształcenie średnie i predyspozycje do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem dzieci
 • osoby niekarane
 • jeśli nie jesteś pewny/a, masz wątpliwości, czy sobie poradzisz – zapraszamy do kontaktu poprzez stronę wioskisos.org/praca; odpowiemy na Twoje pytania

Oferujemy:

 • Dom na terenie SOS Wioski Dziecięcej
 • Możliwość korzystania ze szkoleń prowadzonych przez specjalistów
 • Wsparcie profesjonalnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Pomoc w prowadzeniu domu i bezpośredniej opiece nad dziećmi
 • Możliwość korzystania z platformy e-learningowej (j. angielski/ niemiecki; szkolenia, w których można uczestniczyć z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie)
 • Wieloletnią współpracę, motywujące  wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłoszeń poprzez stronę formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-polsce/

Miejsce pracy: Gmina Świeszyno

Wymiar etatu: cały etat

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCY:

 • Praca z rodzinami z terenu gminy Świeszyno (powiat koszaliński)
 • Wspieranie rodziców w budowaniu umiejętności wychowawczych poprzez pracę w środowisku domowym
 • Wspieranie rozwoju poznawczego wychowanków poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży, zapewnianie pomocy w nauce w Placówkach Wsparcia Dziennego
 • Organizacja czasu wolnego (wyjazdy, spotkania okolicznościowe)
 • Współpraca z innymi specjalistami wspierającymi rodziny w kryzysie
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i ich rodzin

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku: praca socjalna, pedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna, resocjalizacja, profilaktyka społeczna, nauki o rodzinie lub pokrewnym
 • Co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną
 • Wysoka motywacja do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • Umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Szkolenia i superwizje grupowe
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Prosimy o zgłaszanie się przez formularz:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=23ab6b46663f4060b45805f71afa2556

Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie.

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-pols

Główne zadania:

Wychowawca SOS współpracuje z drugim wychowawcą prowadząc wspólnie rodzinę SOS w Wiosce Dziecięcej (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego). Pełni opiekę nad dziećmi i prowadzi dom, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. Współpracuje z rodziną pochodzenia dzieci i specjalistami.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie; preferowane ukończone studia wyższe z pedagogiki/ pedagogiki specjalnej/ psychologii/ pracy socjalnej/ nauk o rodzinie lub pokrewne bądź studia podyplomowe w zakresie psychologii/ pedagogiki/ nauk o rodzinie/ resocjalizacji
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi
 • Stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Duża dyspozycyjność
 • Niekaralność

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Szkolenia, superwizje
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i techniczno-administracyjne
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/niemieckiego na platformie e-learningowej

 

Prosimy o przesyłanie poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja może być prowadzona częściowo online.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” 

Opis stanowiska:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi / rodziną lub inne warunki określone przepisami/ posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań asystenta rodziny
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Niekaralność

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat w ramach umowy zastępstwa
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Superwizje indywidualne i zespołowe
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego na platformie e-learningowej
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji pozarządowej

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online.  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

Miejsce pracy: Biłgoraj

Wymiar etatu: pełny etat (czas określony)

 

Czego oczekujemy od Kandydatów?

 • Uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownik socjalny: posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna/ spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 z późn. zm)
 • Doświadczenie na stanowisku pracownik socjalny/asystent rodziny mile widziane
 • Umiejętności organizacyjne i umiejętność pracy zespołowej
 • Wysoka motywacja do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • Prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Gotowość do wyjazdów służbowych w charakterze opiekuna/wychowawcy w okresie wakacji i ferii

 

Zadania na w.w. stanowisku:

 • Zapewnianie profesjonalnego, wielodyscyplinarnego wsparcia dziecku i rodzinie
 • Opracowanie Planów Rozwoju Rodziny i monitorowanie realizacji planu
 • Praca z osobami dorosłymi w zakresie rozwijania i umacniania umiejętności wychowawczych i prawidłowych postaw rodzicielskich
 • Praca z dziećmi poprzez wsparcie edukacyjne, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego w placówce wsparcia dziennego
 • Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i rodzin (np. MOPS, szkoły, sądy, kuratorzy sądowi)

 

Wybranemu Kandydatowi oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat na czas określony
 • Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dostęp do szkoleń i webinarów na platformie edukacyjnej
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Prosimy o przesyłanie poprzez formularz: APLIKUJ Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

 

Zadania:

 • zarządzanie pracą osób zatrudnionych w Zespole Techniczno-Administracyjnym, w tym przeprowadzanie ocenia i prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu
 • nadzorowanie pracy sekretariatu, obieg i archiwizacja dokumentacji
 • koordynowanie spotkań z gośćmi
 • współpraca z zespołem księgowym
 • koordynacja remontów i inwestycji w Programie Siedlce, zgodnie z przyjętą procedurą zakupową
 • nadzorowanie, negocjowanie i przygotowywanie umów z kontrahentami zewnętrznymi
 • prowadzenie spraw związanych z obowiązkowymi przeglądami obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego
 • nadzór nad wykorzystaniem floty samochodowej
 • prowadzenie spraw związanych z pracą osób skierowanych do prac społeczno-użytecznych
 • sporządzanie i składanie do UM Siedlce deklaracji gospodarowania odpadami
 • nadzór nad mieniem Programu Siedlce

 

 

 

Wymagania:

 • dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem technicznym i/lub administracyjnym
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B2
 • doświadczenie w zarządzaniu mieniem, magazynem, sporządzaniu umów z kontrahentami
 • doświadczenie i znajomość obsługi urządzeń biurowych, w tym pakietu MS Office
 • niekaralność

 

 

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat (zastępstwo)
 • pakiet socjalny (ZFŚS)
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego na platformie e-learningowej
 • dzień wolny z okazji urodzin

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV przez formularz:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=265cbcc8288549c39ecff03c7dbb3fb6

 

Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

 

 

 

Jeśli  masz „lekkie pióro”, umiejętności komunikacyjne i chcesz rozwijać się w miejscu gdzie każdy dzień jest inny, a Twoje pomysły mają szansę zrobić prawdziwą różnicę to weź udział w rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. Programów Lojalnościowych!

 

Zadania:

 

Opieka nad programem „Patron SOS”

 • opracowanie raportów dla Patronów SOS i innych materiałów komunikacyjnych oraz przygotowanie ich do wysyłki
 • odpowiadanie na bieżącą korespondencję i zapytania Patronów
 • czuwanie nad obiegiem dokumentów księgowych
 • produkcja gadżetów i materiałów reklamowych
 • współpraca z drukarniami
 • analizę danych dotyczących darczyńców i pracę z CRM

 

Pomoc w obsłudze darczyńców Klubu Przyjaciół SOS Polska i SOS Afryka

 • współpraca przy produkcji mailingów
 • pomoc przy wysyłce SMSów i emaili do nowych darczyńców
 • współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu kampanii fundraisingowych

 

Wymagania

Szukamy osoby, która:

 • posiada „lekkie pióro” i doskonałe umiejętności komunikacyjnie
 • biegle posługuje się narzędziami MS Office
 • posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • jest samodzielna w działaniu
 • biegle posługuje się językiem polskim
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym

Dużym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z CRM, umiejętność pracy z systemami do e-mail marketingu
 • doświadczenie w pracy z darczyńcą, klientem, partnerem biznesowym
 • doświadczenie w prowadzeniu działań fundraisingowych lub marketingowych, samodzielnym przygotowywaniu materiałów fundraisingowych i pracy z darczyńcami indywidualnymi

Oferujemy:

 • pracę w zaangażowanym zespole na rzecz dzieci opuszczonych i osieroconych
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • pracę w trybie hybrydowym
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • dodatkowy dzień wolny na urodziny
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową

 

Prosimy o zgłaszanie się przez formularz:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=84640c23f0ad4f4cb3224a719ee41aa7

Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie.

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-pols

 

miejsce pracy: Koszalin

wymiar czasu pracy: pół etatu

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 

 • współpraca z wychowawcami placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz z wychowawcą (matką SOS) w planowaniu rozwoju dziecka i ustalanie zasobów potrzebnych do realizacji planu pomocy dziecku
 • wspieranie procesu przyjęcia dziecka do Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS w Koszalinie poprzez zbieranie informacji o przeszłości dziecka i jego obecnej sytuacji
 • przygotowywanie we współpracy z wychowawcami i psychologiem diagnozy psychofizycznej dziecka i zaplanowanie wynikających z diagnozy oddziaływań

 

NASZE WYMAGANIA:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć specjalistycznych wspierających rozwój dzieci (korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, itp.)
 • umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność
 • zaświadczenie o niekaralności

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę, pół etatu
 • szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • dzień wolny z okazji urodzin

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV poprzez formularz:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b649a71bde014511b2aa28e211d6d86c

Rekrutacja będzie prowadzona częściowo online. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

 

Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” poszukuje Logopedy/  Neurologopedy do Centrum Specjalistycznego SOS w Laskach k. Warszawy (gmina Izabelin)

Logopeda będzie odpowiedzialny za:

– prowadzanie diagnozy  i terapii logopedycznej dzieci, młodzieży po traumatycznych doświadczeniach, głównie objętych opieką zastępczą i kierowanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

– prowadzenie dokumentacji beneficjentów i sporządzanie diagnoz, opinii m.in. dla szkoły, poradni, instytucji  i innych ośrodków

– ocenę efektów pracy z dziećmi i poradnictwo dla rodziców/ opiekunów,

– współpracę z zespołem pozostałych specjalistów w Centrum SOS: terapeutą integracji sensorycznej, psychologiem, pedagogiem

 

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe i uprawnienia do terapii logopedycznej  dzieci i młodzieży,

– min. dwuletnie doświadczenie w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci i młodzieży,

– doświadczenie w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innym ośrodku udzielającym pomocy specjalistycznej dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi,

–  doświadczenie z dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju, m.in spektrum autyzmu będzie atutem

– znajomość języka ukraińskiego będzie atutem  

– wysoka motywacja do pomocy dzieciom,

– nastawienie na pracę zespołową

 

Oferujemy:

– współpracę w oparciu o umowę pracę lub umowę zlecenie,

– elastyczne godziny pracy i atrakcyjne wynagrodzenie,

– dostęp do niezbędnych szkoleń i możliwość doposażenia miejsca pracy

– wsparcie zespołu Centrum SOS (koordynator, psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej)

– możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

– możliwość doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV  poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Асоціація SOS Дитячі Містечка в Польщі шукає логопеда для Спеціалізованого Центру для дітей та молоді в Ласкі біля Варшави (Ізабелін).

ЗАВДАННЯ НА ПОЗИЦІЇ

– проведення діагностики та логопедично-терапевтичних занять з дітьми/підлітками з вадами мови, зі специфічними проблемами розвитку та нейророзвитку (наприклад, розлади мови, слуху, сенсорної інтеграції, розлади спектру аутизму)

– оцінка ефективності роботи з дітьми та консультування батьків/опікунів,

– ведення документації бенефіціарів та надання висновків щодо дитини, необхідних для навчання в школі, або отримання постійного супроводу в педагогічній та психологічній клініці,

– оцінка ефективності роботи з дітьми/молоддю та надання рекомендацій щодо проведення терапевтичної роботи.

ВИМОГИ

– вища професійна освіта та кваліфікація логопеда для дітей та підлітків,

– мінімум дворічний досвід роботи в діагностиці та терапії логопедичній з дітьми та підлітками,

– відданість, висока мотивація до роботи з дітьми/молоддю, в тому числі з дітьми з України з досвідом біженства

– орієнтація на командну роботу з іншими фахівцями Центру (психологом, терапевтом інтергації сенсорної, педагогом)

– обов’язкове знання української як рідної мови, додатковою перевагою буде знання польської

МИ ПРОПОНУЄМО

– ми пропонуємо трудовий договір або договір доручення/ рахунок-фактуру (B2B)

– гнучкий графік роботи та приваблива оплата праці;

– навчання, можливість доповнення обладнання та терапевтичних засобів

– підтримка команди SOS-центру (координатор, психолог, терапевт сенсорної інтеграції)

– можливість вивчати мови англійська/німецька (електронне навчання)

– можливість отримати професійний досвід у визнаній міжнародній неурядовій організації, яка допомагає дітям після травми, з кризових сімей, покинутих та ризикуючих втратити піклування батьків.

Зацікавлених осіб просимо надіслати своє резюме через оголошення форму на застосувати зараз

 

 

Асоціація «SOS Дитячі Містечка в Польщі» шукає Терапевта Сенсорної Інтеграції з українською мовою для Спеціалізованого Центру для дітей та молоді у Кракові

Терапевт буде відповідати за:

– проведення діагностики та сенсорно-інтеграційної терапії для дітей та підлітків із сімей з досвідом війни, з дітьми після травматичних переживань,

– ведення документації бенефіціарів та підготовка діагнозів та висновків, серед іншого. для поліклінік, шкіл, для установ та інших центрів

– оцінка ефектів роботи з дітьми та підлітками, консультації для батьків та опікунів,

– співпраця з командою спеціалістів Центру: психолог, логопед, педагог

Вимоги:

– профільна освіта, включаючи спеціальну педагогіку

– дозвіл на діагностику сенсорної інтеграції

– хв. дворічний досвід сенсорної терапії для дітей

– досвід роботи в психолого-педагогічній диспансері чи іншому центрі, що надає спеціалізовану допомогу дітям з порушеннями нервово-психічного розвитку

– знання української мови

– висока мотивація до роботи з дітьми

– орієнтація на командну роботу

Ми пропонуємо:

– ми пропонуємо трудовий договір або договір доручення/ рахунок-фактуру (B2B)

– гнучкий графік роботи та приваблива оплата праці;

– навчання, доступ до повністю обладнаної кімнати СІ та можливість доповнення обладнання та терапевтичних засобів

– підтримка команди SOS-центру (координатор, психолог, логопед)

– можливість вивчати мови англійська/німецька (електронне навчання)

– можливість отримати професійний досвід у визнаній міжнародній неурядовій організації, яка допомагає дітям після травми, з кризових сімей, покинутих та ризикуючих втратити піклування батьків.

Зацікавлених осіб просимо надіслати своє резюме через оголошення форму на застосувати зараз

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” poszukuje Terapeuty Integracji Sensorycznej do Centrum Specjalistycznego SOS w Krakowie

Terapueta będzie odpowiedzialny za:

– prowadzenie diagnozy i terapii integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży po traumatycznych doświadczeniach

– prowadzenie dokumentacji beneficjentów i sporządzanie diagnoz, opinii m.in. dla poradni, szkół, instytucji  i innych ośrodków

– ocenę efektów pracy z dziećmi i poradnictwo dla rodziców/ opiekunów

– współpracę z zespołem pozostałych specjalistów w Centrum SOS: psychologiem, logopedą, pedagogiem 

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe, w tym  pedagogika specjalna

– uprawnienia do diagnozy integracji sensorycznej

– min. dwa lata doświadczenia w terapii sensorycznej dzieci

– doświadczenie w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innym ośrodku udzielającym pomocy specjalistycznej dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi

– znajomość języka ukraińskiego

– wysoka motywacja do pomocy dzieciom,

– nastawienie na pracę zespołową

Oferujemy:

– współpracę w oparciu o umowę zlecenie  lub umowę o świadczenie usług (B2B),

– elastyczne godziny pracy i atrakcyjne wynagrodzenie,

– dostęp do niezbędnych szkoleń i możliwość doposażenia miejsca pracy

– wsparcie zespołu Centrum SOS (koordynator, psycholog, logopeda)

– możliwość doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

– możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV  poprzez formularz: APLIKUJ
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 

Wymiar etatu: pełny etat

rekrutacja częściowo zdalna

Główne zadania:

 • bezpośrednia opieka nad podopiecznymi, odpowiedzialność za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych
 • zaspokajanie potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży, wspieranie w pokonywaniu trudności dydaktycznych i organizacji czasu wolnego
 • współpraca z rodzinami pochodzenia dzieci
 • współpraca ze specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, terapeuta), szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę
 • wykonywanie czynności opiekuńczo-wychowawczych związanych z opieką nad dziećmi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego (gotowanie, sprzątanie, pranie, itp.)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dziećmi i pracy placówki
 • realizowanie planu pomocy dziecku
 • przestrzeganie naszej Polityki Ochrony Dziecka i standardów Stowarzyszenia

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji (pozostałe wymagania wynikające z art. 98 pkt 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
 • mile widziane ukończone dodatkowe szkolenia w zakresie pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane problemy
 • gotowość wykonywania codziennych czynności domowych wspólnie z dziećmi
 • umiejętności interpersonalne, współpracy w zespole, sumienność
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • niekaralność

Oferujemy:

 • umowę o pracę (pełny etat), praca w systemie zmianowym
 • szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • dostęp do szkoleń i webinarów na platformie edukacyjnej
 • dzień wolny z okazji urodzin

Prosimy o zgłaszanie się przez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

(wersja polska poniżej)

Асоціація «SOS Дитячі Містечка в Польщі» шукає Терапевта Сенсорної Інтеграції з українською мовою для Спеціалізованого Центру для дітей та молоді в Ласкі біля Варшави (Ізабелін) .

Терапевт буде відповідати за:

– проведення діагностики та сенсорно-інтеграційної терапії для дітей та підлітків із сімей з досвідом війни, з дітьми після травматичних переживань,

– ведення документації бенефіціарів та підготовка діагнозів та висновків, серед іншого. для поліклінік, шкіл, для установ та інших центрів

– оцінка ефектів роботи з дітьми та підлітками, консультації для батьків та опікунів,

– співпраця з командою спеціалістів Центру: психолог, логопед, педагог

Вимоги:

– профільна освіта, включаючи спеціальну педагогіку

– дозвіл на діагностику сенсорної інтеграції

– хв. дворічний досвід сенсорної терапії для дітей

– досвід роботи в психолого-педагогічній диспансері чи іншому центрі, що надає спеціалізовану допомогу дітям з порушеннями нервово-психічного розвитку

– знання української мови

– висока мотивація до роботи з дітьми

– орієнтація на командну роботу

Ми пропонуємо:

– ми пропонуємо трудовий договір або договір доручення/ рахунок-фактуру (B2B)

– гнучкий графік роботи та приваблива оплата праці;

– навчання, доступ до повністю обладнаної кімнати СІ та можливість доповнення обладнання та терапевтичних засобів

– підтримка команди SOS-центру (координатор, психолог, логопед)

– можливість вивчати мови англійська/німецька (електронне навчання)

– можливість отримати професійний досвід у визнаній міжнародній неурядовій організації, яка допомагає дітям після травми, з кризових сімей, покинутих та ризикуючих втратити піклування батьків.

Зацікавлених осіб просимо надіслати своє резюме через оголошення форму на застосувати зараз

 

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” poszukuje Terapeuty Integracji Sensorycznej do Centrum Specjalistycznego SOS w Laskach k. Warszawy (Izabelin).

Terapueta  będzie odpowiedzialny za:

– prowadzenie diagnozy i terapii integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży po traumatycznych doświadczeniach

– prowadzenie dokumentacji beneficjentów i sporządzanie diagnoz, opinii m.in. dla poradni, szkół, instytucji  i innych ośrodków

– ocenę efektów pracy z dziećmi i poradnictwo dla rodziców/ opiekunów

– współpracę z zespołem pozostałych specjalistów w Centrum SOS: psychologiem, logopedą, pedagogiem

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe, w tym  pedagogika specjalna

– uprawnienia do diagnozy integracji sensorycznej

– min. dwa lata doświadczenia w terapii sensorycznej dzieci

– doświadczenie w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innym ośrodku udzielającym pomocy specjalistycznej dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi

– znajomość języka ukraińskiego

– wysoka motywacja do pomocy dzieciom,

– nastawienie na pracę zespołową

Oferujemy:

– współpracę w oparciu o umowę zlecenie  lub umowę o świadczenie usług (B2B),

– elastyczne godziny pracy i atrakcyjne wynagrodzenie,

– dostęp do niezbędnych szkoleń i możliwość doposażenia miejsca pracy

– wsparcie zespołu Centrum SOS (koordynator, psycholog, logopeda)

– możliwość doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

– możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

(Wersja polska poniżej)

ЛОГОПЕД/ НЕЙРОЛОГОПЕД В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Асоціація «SOS Дитячі Містечка в Польщі» шукає логопеда для Спеціалізованого Центру для дітей та молоді у Кракові

ЗАВДАННЯ НА ПОЗИЦІЇ

– проведення діагностики та логопедично-терапевтичних занять з дітьми/підлітками з вадами мови, зі специфічними проблемами розвитку та нейророзвитку (наприклад, розлади мови, слуху, сенсорної інтеграції, розлади спектру аутизму)

– оцінка ефективності роботи з дітьми та консультування батьків/опікунів,

– ведення документації бенефіціарів та надання висновків щодо дитини, необхідних для навчання в школі, або отримання постійного супроводу в педагогічній та психологічній клініці,

– оцінка ефективності роботи з дітьми/молоддю та надання рекомендацій щодо проведення терапевтичної роботи.

 

ВИМОГИ

– вища професійна освіта та кваліфікація логопеда для дітей та підлітків,

– мінімум дворічний досвід роботи в діагностиці та терапії логопедичній з дітьми та підлітками,

– відданість, висока мотивація до роботи з дітьми/молоддю, в тому числі з дітьми з України з досвідом біженства

– орієнтація на командну роботу з іншими фахівцями Центру (психологом, терапевтом інтергації сенсорної, педагогом)

– обов’язкове знання української як рідної мови, додатковою перевагою буде знання польської

МИ ПРОПОНУЄМО

– ми пропонуємо трудовий договір або договір доручення/ рахунок-фактуру (B2B)

– гнучкий графік роботи та приваблива оплата праці;

– навчання, можливість доповнення обладнання та терапевтичних засобів

– підтримка команди SOS-центру (координатор, психолог, терапевт сенсорної інтеграції)

– можливість вивчати мови англійська/німецька (електронне навчання)

– можливість отримати професійний досвід у визнаній міжнародній неурядовій організації, яка допомагає дітям після травми, з кризових сімей, покинутих та ризикуючих втратити піклування батьків.

Зацікавлених осіб просимо надіслати своє резюме через оголошення форму на застосувати зараз

 

LOGOPEDA/ NEUROLOGOPEDA POSZUKIWANY do CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO SOS w Krakowie

Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” poszukuje Logopedy/  Neurologopedy do Centrum Specjalistycznego SOS w Krakowie

Logopeda będzie odpowiedzialny za:

– prowadzanie diagnozy  i terapii logopedycznej dzieci ukraińskich po traumatycznych doświadczeniach i polskich dzieci objętych opieką zastępczą

– prowadzenie dokumentacji beneficjentów i sporządzanie diagnoz, opinii m.in. dla szkoły, poradni, instytucji  i innych ośrodków

– ocenę efektów pracy z dziećmi i poradnictwo dla rodziców/ opiekunów,

– współpracę z zespołem pozostałych specjalistów w Centrum SOS: terapeutą integracji sensorycznej, psychologiem, pedagogiem 

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe i uprawnienia do terapii logopedycznej  dzieci i młodzieży,

– min. dwuletnie doświadczenie w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci i młodzieży,

– doświadczenie w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innym ośrodku udzielającym pomocy specjalistycznej dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi,

–  doświadczenie z dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju, m.in spektrum autyzmu będzie atutem

– znajomość języka ukraińskiego będzie dużym atutem

– wysoka motywacja do pomocy dzieciom,

– nastawienie na pracę zespołową

Oferujemy:

– współpracę w oparciu o umowę pracę, lub umowę zlecenie/ B2B

– elastyczne godziny pracy i atrakcyjne wynagrodzenie,

– dostęp do niezbędnych szkoleń i możliwość doposażenia miejsca pracy

– wsparcie zespołu Centrum SOS (koordynator, psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej)

– możliwość zdobywania doświadczenia w uznanej organizacji pozarządowej będącej częścią międzynarodowej sieci

– możliwość doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Miejsce pracy: Warszawa

Umowa zlecenie

 

Jako nasz przedstawiciel/ka – będziesz rozmawiał/a z ludźmi na ulicach swojego miasta. Twoim głównym zadaniem jest pozyskanie darczyńców – to dzięki nim możemy opiekować się Dziećmi każdego dnia przez cały rok!

Oferujemy pracę w tygodniu jak i w weekendy

Nie masz doświadczenia? Dla nas nie ma problemu – wszystkiego Cię nauczymy 🙂

Najważniejsze to komunikatywność i pozytywne nastawienie!

Oferujemy:

stawkę godzinową,
bonusy za wyniki (w ofercie wliczone w stawkę godzinową)
bonusy za polecenie znajomych (do 1000 zł),
elastyczny grafik,
możliwość zdobywania doświadczenia w rozpoznawalnej, międzynarodowej organizacji pozarządowej,
pracę w młodym i wesołym towarzystwie 🙂

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:

masz skończone 18 lat i mówisz biegle po polsku,
lubisz rozmawiać z ludźmi, łatwo nawiązujesz kontakty z nowymi osobami,
masz mnóstwo pozytywnej energii 🙂

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłoszeń poprzez stronę formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Natalia Szulc Tel. komórkowy: +48 694 235 447 mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość