Praca

Pracownik socjalny (Bukowa, pow. biłgorajski)

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

praca na zastępstwo na pełny etat
Miejsce pracy: Placówka Wsparcia Dziennego „Skrzydła” w Bukowej z filiami w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej w ramach Programu Umacniania Rodziny.
Nr ref.: PS/Z/PURB//2018

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownik socjalny: posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych/ studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna/ spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 z późn. zm)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik socjalny
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi/ rodzinami
 • Znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność
 • Prawo jazdy kat.B, własny samochód

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA W/W STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE m.in.

 • Praca z rodziną w celu poprawy funkcjonowania opiekunów w zakresie postaw rodzicielskich i prawidłowego funkcjonowania w rolach społecznych
 • Zarządzanie przypadkiem w celu zapewnienia profesjonalnego, wielodyscyplinarnego wsparcia dziecku i rodzinie
 • Opracowanie Planów Rozwoju Rodziny i monitorowanie realizacji planu
 • Praca z dziećmi poprzez wsparcie edukacyjne, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego
 • Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i rodzin (np. MOPS, szkoły, sądy, kuratorzy sądowi)

OFERUJEMY:

 • Współpracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Udział w superwizjach
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 13.12.2018 na adres e-mail: praca@sos-wd.org, z dopiskiem: Oferta Pracy  Nr ref.: PS/Z/PURB//2018, lub poprzez link: system.erecruiter.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”

Wychowawca (Bukowa, pow. biłgorajski)

WYCHOWAWCA

Praca na zastępstwo na pełny etat
Miejsce pracy: Placówka Wsparcia Dziennego „Skrzydła” w Bukowej z filiami w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej w ramach Programu Umacniania Rodziny.
Nr ref.: W/ZPUR/B/2018

 PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne
 • Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną
 • Umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność
 • Umiejętność organizowania zajęć dla dzieci i młodzieży
 • Wysoka motywacja do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • Prawo jazdy kat. B, własny samochód

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA W/W STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE m.in.

 • Wspieranie rozwoju poznawczego wychowanków  (prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży, zapewnianie pomocy w nauce szkolnej)
 • Wspieranie rodziców w budowaniu umiejętności opieki nad dziećmi
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającym w środowisku lokalnym na rzecz wychowanków i ich rodzin
 • Zarządzanie przypadkiem w celu zapewnienia profesjonalnego, wielodyscyplinarnego wsparcia dziecka i rodziny
 • Współpraca z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz rodzin i dzieci

OFERUJEMY:

 • Współpracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Udział w superwizjach
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 13.12.2018 na adres e-mail: praca@sos-wd.org, z dopiskiem: Oferta Pracy  Nr ref.: W/ZPUR/B/2018 lub poprzez link system.erecruiter.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”

 

Pedagog (SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku)

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku
nr ref.: PD/18/Kraśnik
umowa o pracę

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika (wymóg ustawowy)
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą oraz osobami dorosłymi
 • Mile widziane uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej, socjoterapii/ innych zajęć specjalistycznych
 • Przestrzeganie polityki ochrony dziecka
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy zespołowej

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA W/W STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE m.in.:

 • Wspieranie rozwoju wychowanków poprzez pracę indywidualną z dziećmi, prowadzenie zajęć grupowych, kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zapewnianie pomocy w nauce szkolnej
 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych
 • Udzielanie wsparcia Wychowawcom SOS
 • Współpraca z zespołem wspierającym rozwój dziecka: m.in. pracownik socjalny, psycholog, pedagog
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny
 • Aktywny udział w opracowywaniu i realizacji Planu Pomocy Dziecku
 • Udział w spotkaniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka
 • Prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej z dziećmi

OFERUJEMY:

 • Pracę na pełen etat
 • Wsparcie doświadczonego lidera zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Udział w superwizjach i szkoleniach
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 07.12.2018 poprzez system.erecruiter.pl 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”

Asystentka / Asystent księgowości (Kraśnik)

Asystentka / Asystent księgowości
Nr ref.: AK/K/2018

Miejsce pracy: Kraśnik
Wymiar etatu: pełny etat

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie – średnie lub wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • Dyspozycyjność pięć dni w tygodniu
 • Znajomość zasad rachunkowości i przepisów podatkowych
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office (w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel)
 • Rzetelność i systematyczność
 • Praktyka w księgowości oraz znajomość języka angielskiego mile widziana

Główne zadania na stanowisku:

 • Pomoc w prowadzeniu księgowości
 • Wspieranie pracy Księgowej
 • Księgowanie w programie księgowym
 • Prowadzenie kasy.
 • Sporządzanie raportów kasowych

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • możliwość szkoleń
 • pakiet socjalny
 • zajęcia z języka angielskiego
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego (PZU)

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: praca@sos-wd.org lub przez link: system.erecruiter.pl do dnia 07.12.2018 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”

Asystent / Asystentka wychowawcy (Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik)

ASYSTENT/ ASYSTENTKA WYCHOWAWCY

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku (woj. lubelskie)

Nr ref.: AW/K/11/18

GŁÓWNE ZADANIA:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę języka angielskiego
 • Pakiet socjalny

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 31.12.2018 r. poprzez link: system.erecruiter.pl.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

Dane osobowe zbierane w procesie rekrutacji przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Asystent / Asystentka wychowawcy (Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino)

ASYSTENT/ ASYSTENTKA WYCHOWAWCY

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie (woj. zachodniopomorskie)

Nr ref.: AW/PK/11/18

GŁÓWNE ZADANIA:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

NASZE WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę języka angielskiego
 • Pakiet socjalny

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 30.11.2018 r. poprzez link: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

Dane osobowe zbierane w procesie rekrutacji przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Pedagog (Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino)

PEDAGOG

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
nr ref.: PD/18/Kar

umowa o pracę (zastępstwo)

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika (wymóg ustawowy)
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą oraz rodzinami
 • Mile widziane uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej, socjoterapii
 • Przestrzeganie polityki ochrony dziecka
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy zespołowej

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA W/W STANOWISKU NALEŻEĆ BĘDZIE m.in.:

 • Wspieranie rozwoju poznawczego wychowanków poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych, kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, terapii pedagogicznej, zapewnianie pomocy w nauce szkolnej
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych/ )
 • Udzielanie wsparcia Wychowawcom SOS
 • Współpraca z zespołem wspierającym rozwój dziecka
 • Udział w tworzeniu Planu Pomocy Dziecku
 • Prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej z dziećmi

OFERUJEMY:

 • Pracę na pełen etat (zastępstwo)
 • Wsparcie doświadczonego lidera zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Udział w superwizjach i szkoleniach
 • Pakiet socjalny
 • Wynagrodzenie od 3.300 zł brutto
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 30.11.2018 poprzez: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

Dane osobowe zbierane w procesie rekrutacji przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Kierownik Projektu F2F (Biuro Krajowe w Warszawie)

Kierownik Projektu F2F

Miejsce pracy: Warszawa
Wymiar etatu: pełny etat

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe; preferowane: marketing, zarządzanie, nauki społeczne, ekonomia
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami jako Manager lub Team Leader
 • Doświadczenie zawodowe, najlepiej w dziedzinie fundraisingu, marketingu bezpośredniego, w budowaniu i wdrażaniu strategii w tym fundrisingowych, a także współpracy z darczyńcami
 • Doświadczenie w pracy przy projekcie F2F (mile widziane)
 • Praktyczne doświadczenie w tworzeniu planów i strategii pozyskiwania funduszy
 • Doświadczenie w pracy z zespołem
 • Wysoki poziom umiejętności analitycznych, negocjacyjnych oraz interpersonalnych
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań
 • Samodzielność, nastawienie na działanie
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
 • Dobra znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie (kontakt z organizacją międzynarodową SOS Children’s Villages International)

Główne zadania na stanowisku:

 • Opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie realizacji strategii projektu F2F
 • Tworzenie planów budżetowych
 • Analiza efektywności podejmowania działań
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi
 • Rekrutowanie fundraiserów F2F
 • Szkolenie, motywowanie i podnoszenie jakości pracy zespołów F2F
 • Koordynowanie pracy fundraiserów F2F
 • Monitorowanie i raportowanie wyników
 • Prowadzenie działań w wybranych mediach społecznościowych
 • Przygotowywanie materiałów fundraisingowych

Oferujemy:

 • współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • możliwość szkoleń
 • pakiet socjalny
 • zajęcia z języka angielskiego
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (LUXMED)
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego (PZU)

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: praca@sos-wd.org  lub poprzez link: system.erecruiter.pl do dnia 09.12.2018.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”

Wychowawcy (Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Koszalinie)

Obecnie poszukujemy:

WYCHOWAWCY

Miejsce pracy: Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa SOS w Koszalinie (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego)
Wymiar etatu: cały etat
nr ref.: W/PK/11/2018

GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:

Wychowawca wchodzi w skład pięcioosobowego zespołu. Jest odpowiedzialny za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych i przygotowanie ich do samodzielnego życia. Zaspokaja potrzeby rozwojowe, emocjonalne, społeczne i zdrowotne młodzieży, wspiera w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje czas wolny, zapewnia realizację planu pomocy dziecku oraz indywidualnego planu usamodzielnienia. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci, specjalistami – psycholog, pracownik socjalny, terapeuta, szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko lub rodziny. Jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz wytycznymi Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

NASZE WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą lub dziećmi
 • stabilność emocjonalna i wysoka odporność na stres
 • praktyczne umiejętności życiowe
 • dyspozycyjność ze względu na pracę w systemie zmianowym
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • Proponowane wynagrodzenie: od 3300 zł brutto
 • Pracę w doświadczonym zespole profesjonalistów
 • Udział w superwizjach grupowych i szkoleniach
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 18.11.2018 poprzez link: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

Dane osobowe zbierane w procesie rekrutacji przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych.

Wychowawcy (Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach)

Obecnie poszukujemy:

Wychowawców

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach (woj. mazowieckie)

Nr ref.: W/PS/10/18

GŁÓWNE ZADANIA:

Wychowawca wchodzi w skład pięcioosobowego zespołu placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w domu jednorodzinnym na terenie SOS Wioski Dziecięcej
w Siedlcach. Jest odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi i młodzieżą, ich wychowanie oraz prowadzenie domu. Buduje stabilną relację z każdym wychowankiem, zaspokaja potrzeby rozwojowe, emocjonalne, społeczne i zdrowotne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje czas wolny, zapewnia realizację planu pomocy dziecku oraz zaleceń specjalistów i terapeutów, prowadzi program usamodzielnienia. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci i placówkami edukacyjnymi.

NASZE WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • stabilość emocjalna i predyspozycje psychofizyczne
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność
 • praktyczne umiejętności życiowe
 • duża dyspozycyjność związana z pracą w systemie zmianowym
 • niekaralność

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Proponowane wynagrodzenie: od 3100-3300 zł brutto
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Profesjonalną superwizję pracy zespołowej
 • Możliwość nauki języka angielskiego

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 5.11.2018 r. przez system e-recruiter – prosimy o kliknięcie w poniższy link: system.erecruiter.pl lub na adres Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach, Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.

Wychowawca Lider (Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach)

Obecnie poszukujemy:

Wychowawcy – Lidera

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach (woj. mazowieckie)

Nr ref.: WL/PS/10/18

GŁÓWNE ZADANIA:

Wychowawca – Lider kieruje pracą czteroosobowego zespołu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego prowadzonej w domu jednorodzinnym na terenie SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach. Jest odpowiedzialny za bieżącą organizację pracy placówki, współpracę z sądem, PCPR, rodzinami pochodzenia wychowanków, szkołami. Jako wychowawca jest odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi i młodzieżą, ich wychowanie oraz prowadzenie domu. Buduje relację z każdym wychowankiem, zaspokaja potrzeby rozwojowe, emocjonalne, społeczne i zdrowotne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje czas wolny, prowadzi programy usamodzielnienia dorastających wychowanków, zapewnia realizację planu pomocy dziecku oraz zaleceń specjalistów i terapeutów. Odpowiada za powierzone mienie i rozlicza budżet placówki.

NASZE WYMAGANIA:

 • ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • mile widziane doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność
 • praktyczne umiejętności życiowe
 • duża dyspozycyjność związana z pracą w systemie zmianowym
 • niekaralność

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Proponowane wynagrodzenie: od 3500 zł brutto
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Profesjonalną superwizję pracy zespołowej
 • Możliwość nauki języka angielskiego

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do 5.11.2018 r. przez system e-recruiter – prosimy o kliknięcie w poniższy link: system.erecruiter.pl lub na adres Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach, ul. Dzieci Zamojszczyzny 37, 08-110 Siedlce.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 309 A dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.

Asystent / Asystentka Wychowawcy (Program SOS Wiosek Dziecięcych)

ASYSTENTKA / ASYSTENT WYCHOWAWCY
Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca: Karlino/ Kraśnik/ Biłgoraj/ Siedlce
Nr ref.: AW/SKKB/2018

GŁÓWNE ZADANIA:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie Wychowawców/ Rodziców SOS w pełnieniu opieki zastępczej nad 4-6 dzieci i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami.

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum średnie; mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub studia podyplomowe w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub opiece nad dziećmi,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Szkolenia w obszarze opieki zastępczej oraz pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Superwizje zapewniające merytoryczne wsparcie w rozwoju zawodowym
  i regenerację
 • Naukę języka angielskiego dla zainteresowanych

Prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego do poprzez kliknięcie w link: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.

Pracownik Socjalny (Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino)

Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
Wymiar etatu: pełen etat
nr ref.: KAR/PS/0718

 NASZE WYMAGANIA:

 • Uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownik socjalny: posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych/ studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub ukończenie studiów wyższych o specjalności praca socjalna/ spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 z późn. zm)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik socjalny
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi/ rodzinami
 • Znajomość przepisów prawa właściwych dla realizacji zadań na stanowisku pracy
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność

GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:

 • Wspieranie procesu przyjęcia dzieci do rodziny SOS
 • Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną pochodzenia dziecka
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • Współpraca z Rodzicami SOS i pracownikami zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Współpraca z sądami rodzinnymi, samorządami lokalnymi, ośrodkami pomocy społecznej
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, które dotykają wychowanków i ich rodziny
 • Udział w procesach usamodzielniania wychowanków

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego
 • Udział w superwizjach
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Pakiet socjalny
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej

Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do 15.12.2018 poprzez: system.erecruiter.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.”

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.”

Rodzic SOS

“Dzień w Rodzinie SOS niczym nie różni się od dnia w normalnej rodzinie.
Wyzwaniem jest odbudowa zaufania dzieci do świata dorosłych”
Jadwiga, mama z SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju

Głównym zadaniem wychowawcy jest stworzenie prawdziwego domu dla  6-8 osieroconych dzieci. Wychowawca mieszka z dziećmi w jednym z domków jednorodzinnych, należących do osiedla, potocznie nazywanego Wioską Dziecięcą. Szanując przeszłość i korzenie dzieci uczy je samodzielności, dba o ich edukację, zdrowie i rozwój.

Nasze oczekiwania:

 • osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą
 • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci
 • osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłogoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino)
 • kandydaci na wychowawców pełniących rolę rodziców powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem nad dziećmi

Oferujemy:

 • Dom na terenie Wioski
 • Wsparcie profesjonalnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Pomoc asystenta rodziny w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi
 • Wieloletnią współpracę, motywujące  wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych

Prosimy o składanie listów motywacyjnych oraz cv na adres e-mail:

rodzice@sos-wd.org

lub pocztowy:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
al. Wilanowska 309A
02-665 Warszawa
tel. (22) 622 16 72

Prosimy o dopisanie poniższych klauzul:

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Strony.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji obecnie prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 6 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.

 Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych w celu realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 309A (02-665 Warszawa) przez okres kolejnych 12 miesięcy. Zgodę można w każdym czasie cofnąć. Cofnięta zgoda pozostaje bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych osobowych dokonane na podstawie tej zgody.

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie (02-665), ul. Wilanowska 309A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056901, NIP: 5261033254, REGON: 012102926.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się z nami pod adresem iod@sos-wd.org.

Więcej informacji o tym, jak wygląda codzienne życie i praca Rodziców SOS znajdziesz na naszym Blogu.

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail