Praca

Jeśli szukasz pracy, chcesz pomagać innym i zależy Ci na zdobyciu doświadczenia
zawodowego w międzynarodowej organizacji dobroczynnej, już dzisiaj dołącz do nas!

Opis stanowiska:

 • Wspieranie procesu przyjęcia dzieci do rodziny SOS
 • Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną pochodzenia dziecka
 • Współpraca z rodzinami pochodzenia, wizyty w  środowisku rodzinnym dziecka
 • Współpraca z Rodzicami SOS i pracownikami zespołu wsparcia pieczy zastępczej
 • Współpraca z sądami rodzinnymi, samorządami lokalnymi, ośrodkami pomocy społecznej
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, których doświadczają wychowankowie i ich rodziny
 • Udział w procesach usamodzielniania wychowanków

Wymagania:

 • Ukończone kolegium pracowników służb społecznych, studia wyższe na kierunku praca socjalna lub o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub inne warunki określone przepisami/ posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego (B2)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zaświadczenie o niekaralności

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat w ramach umowy zastępstwa
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Superwizje indywidualne i zespołowe
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego na platformie e-learningowej
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji pozarządowej

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 11.06.2022 r. poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

Miejsce pracy: Biłgoraj

Wymiar etatu: pełny etat (zastępstwo)

Opis stanowiska:

Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego w Biłgoraju, w tym zapewnianie pomocy w nauce szkolnej i organizacji czasu wolnego w placówce wsparcia dziennego
Praca z rodzinami w celu zapewnienia profesjonalnego wielodyscyplinarnego wsparcia
Współpraca z organizacjami i instytucjami działającym w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i ich rodzin, a także specjalistami wspierającymi rodziny w kryzysie
Wspieranie rodziców w budowaniu umiejętności wychowawczych poprzez pracę w środowisku domowym
Dokumentowanie pracy z rodzinami i podopiecznymi 

Wymagania:

Ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, praca socjalna, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (warunek konieczny)
roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą
Gotowość do pracy z rodzinami w ich miejscu zamieszkania na terenie miasta Biłgoraj
Prawo jazdy kat. B
Zaświadczenie o niekaralności (zgodnie z art. 26 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Oferujemy:

Umowę o pracę na pełen etat (zastępstwo)
Przygotowanie do pracy z rodziną w oparciu o metodę zarządzania przypadkiem
Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
Dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
Dzień wolny z okazji urodzin

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 22.05.2023r. poprzez formularz: APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Koszalin

Konserwator jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie oraz prowadzenie systematycznych napraw i usuwanie usterek.

Zadania:

prowadzenie systematycznej konserwacji, usuwanie usterek oraz dokonywanie bieżących napraw i drobnych remontów
dokonywanie zakupów niezbędnych materiałów
wykonywanie prac hydraulicznych, stolarskich i ślusarskich
pielęgnacja trawników, krzewów, drzew na terenie placówki
dbanie o estetyczny wygląd dróg, chodników i terenów zielonych placówki
pomoc w organizacji uroczystości i spotkań na terenie placówki poprzez ustawianie sprzętu nagłaśniającego, stołów konferencyjnych

 Wymagania:

Gotowość do pracy na rzecz dwóch placówek
wykształcenie średnie, techniczne lub zawodowe
mile widziane doświadczenie w pracach konserwatorskich i ogrodniczych
umiejętność wykonania drobnych napraw i konserwacji
prawo jazdy kat B
samodzielność w realizacji zadań
dobra organizacja czasu
niekaralność

Oferujemy:

Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
Możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego/ niemieckiego przez platformę e-learningową

Prosimy o przesyłanie CV do dnia 28.05.2023 poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.​

Główne zadania:
Pedagog wchodzi w skład zespołu specjalistów, uczestniczy w planowaniu odziaływań wychowawczych i terapeutycznych, wspiera Rodziców SOS/ Wychowawców poprzez udzielanie wskazówek, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z instytucjami i specjalistami zewnętrznymi. Odpowiada za prowadzenie terapii pedagogicznej, prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, zapewnienie pomocy w nauce szkolnej oraz organizację dzieciom i młodzieży czasu wolnego. Bierze udział w tworzeniu Planów Pomocy Dziecku, uczestniczy w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, prowadzi dokumentację pedagogiczną. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci.

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskiena kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna (warunek konieczny)
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć specjalistycznych wspierających rozwój dzieci (korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, itp.)
 • Umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność
 • Zaświadczenie o niekaralności

Oferujemy:

 • Umowę o pracę, pełny etat (zastępstwo)
 • Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Rekrutacja będzie prowadzona częściowo online. Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV 30.05.2023 poprzez formularz: APLIKUJ

Specjalista/-ka ds. Kontaktów z Firmami

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Min. 2 letnie doświadczenie w bezpośrednich kontaktach z klientem korporacyjnym w dziale sprzedaży, marketingu lub fundraisingu
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji, rozmów biznesowych
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej w tym wysoki poziom samodzielności, dokładności oraz systematyczności w wykonywaniu obowiązków
 • Obsługa MS Office w stopniu bardzo dobrym w szczególności MS Word, MS PowerPoint.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność tworzenie treści dla różnych grup docelowych
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej

ZADANIA:

 • Kompleksowa opieka nad partnerami Stowarzyszenia oraz tworzenie długofalowych programów współpracy
 • Prowadzenie prezentacji i spotkań, nawiązywanie nowych współprac z firmami
 • Przygotowywanie raportów dla partnerów
 • Obsługa projektów realizowanych wspólnie z firmami z uwzględnieniem projektów wspierających działania na rzecz Ukrainy
 • Udział w eventach organizowanych przez Stowarzyszenie i firmy współpracujące
 • Analiza efektywności podejmowania działań

OFERUJEMY:

 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Nauka /doskonalenie jęz. angielskiego /niemieckiego poprzez platformę językową
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość przyłączenia się do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Pracę w systemie hybrydowym
 • Zadaniowy system pracy
 • Świetną atmosferę

Prosimy o składanie CV do dnia 30.05.2023 r. poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Zastrzegamy prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Jakie będą Twoje główne zadania?
– Ewidencjonowanie, analiza i nadzór nad mieniem Stowarzyszenia (pojazdy, budynki, polisy, przeglądy techniczne itp. dla wszystkich jednostek programowych Stowarzyszenia)
– Archiwizacja dokumentów Działu (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej)
– Kontrola nad rejestrami dokumentacji kancelaryjnej (gotowość do wsparcia pracy sekretariatu w razie potrzeby)
– Analiza i optymalizacja kosztów bieżących Stowarzyszenia (dostawcy gazu, prądu itd.)
– Pomoc w redagowaniu i przygotowywaniu dokumentacji przetargowych dla wszystkich jednostek programowych Stowarzyszenia,
– Ścisła współpraca z Koordynatorem ds. BHP, PPOŻ. i Remontów oraz z Koordynatorem Działu Administracji w zakresie ich działań,

Czego oczekujemy?
– Doświadczenie w pracy z dokumentacją (papierową i elektroniczną),
– Bardzo dobra znajomość Pakietu Office, szczególnie MS Excel
– Czynne prawo jazdy kat. B
– Gotowość do wyjazdów służbowych (do jednostek programowych Stowarzyszenia, m. in. Kraśnik, Biłgoraj, Lublin, Karlino, Siedlce)
– Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średnio-zaawansowanym (B1) w mowie i piśmie,
– Umiejętność planowania i organizacji własnego czasu
– Zdolność analitycznego myślenia, skrupulatność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa

Co oferujemy w zamian?
– Umowę o pracę na pełen etat
– Satysfakcjonującą pracę w międzynarodowej organizacji pozarządowej wspierającej dzieci i rodziny
– Dobrą atmosferę pracy
– Szkolenia oparte o indywidualne potrzeby rozwojowe pracownika
– Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
– Dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
– Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
– Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
– Dzień wolny z okazji urodzin

Prosimy o przesyłanie CV do 19 maja 2023r. poprzez formularz: APLIKUJ
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja prowadzona online (1 etap) i stacjonarnie w Biurze Krajowym (2 etap).
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Warszawa

Umowa zlecenie

 

Jako nasz przedstawiciel/ka – będziesz rozmawiał/a z ludźmi na ulicach swojego miasta. Twoim głównym zadaniem jest pozyskanie darczyńców – to dzięki nim możemy opiekować się Dziećmi każdego dnia przez cały rok!

Oferujemy pracę w tygodniu jak i w weekendy

Nie masz doświadczenia? Dla nas nie ma problemu – wszystkiego Cię nauczymy 🙂

Najważniejsze to komunikatywność i pozytywne nastawienie!

Oferujemy:

stawkę godzinową,
bonusy za wyniki (w ofercie wliczone w stawkę godzinową)
bonusy za polecenie znajomych (do 1000 zł),
elastyczny grafik,
możliwość zdobywania doświadczenia w rozpoznawalnej, międzynarodowej organizacji pozarządowej,
pracę w młodym i wesołym towarzystwie 🙂

Szukamy właśnie Ciebie, jeżeli:

masz skończone 18 lat i mówisz biegle po polsku,
lubisz rozmawiać z ludźmi, łatwo nawiązujesz kontakty z nowymi osobami,
masz mnóstwo pozytywnej energii 🙂

Prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Umowa o pracę

Miejsce pracy: Warszawa

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: matematyka, informatyka, ekonomia, inne związane z analityką danych
 • Umiejętność analizowania i prezentowania danych
 • Mile widziana znajomość Power BI
 • Zaawansowana znajomość MS Office, w tym Excel
 • Umiejętność przygotowywania raportów

ZADANIA:

 • Tworzenie i obsługa baz danych
 • Aktualizacja danych CRM
 • Tworzenie wizualizacji danych i przygotowywanie raportów
 • Uczestniczenie we wdrażaniu nowych mechanizmów i usprawnianiu istniejących funkcjonalności
 • Wsparcie obsługi procesu regularnych płatności,
 • Wsparcie innych kampanii fundraisingowych

OFERUJEMY:

 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Nauka /doskonalenie jęz. angielskiego /niemieckiego poprzez platformę językową
 • Naukę poprzez platformę e-learningową
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość przyłączenia się do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Pracę w systemie hybrydowym
 • Elastyczny czas pracy
 • Dzień wolny na urodziny

 

Prosimy o składanie CV do dnia 30.04.2023 r. poprzez formularz: APLIKUJ

 

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

Umowa zlecenie

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba do wsparcia działu analiz i danych będzie odpowiedzialna za wprowadzanie danych do baz/y, aktualizację baz danych, przygotowywanie dokumentów dla Darczyńców.

Ogłoszenie jest skierowane do Ciebie, jeżeli:

jesteś studentem/ kierunków – matematyka, informatyka, ekonomia, innych związanych z analityką danych

– masz wysoko rozwinięte zdolności analityczne

bardzo dobrze radzisz sobie z MS Office, szczególnie z Excelem

OFERUJEMY:

Umowę zlecenie (stawka godzinowa)
Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
Możliwość nauki / doskonalenia narzędzi analitycznych
Nauka /doskonalenie jęz. angielskiego /niemieckiego poprzez platformę językową
Naukę poprzez platformę e-learningową

Prosimy o składanie CV do dnia 30.04.2023 r. poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-polsce/

Do naszych SOS Wiosek Dziecięcych pilnie poszukujemy:

Rodziców SOS

Twoim zadaniem jako Rodzica SOS jest stworzenie domu dla 4-6 dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Zamieszkasz w SOS Wiosce Dziecięcej, sam/a zadecydujesz gdzie – w Siedlcach, Kraśniku, Karlinie lub Biłgoraju. Jako Rodzic SOS będziesz dbać o edukację, zdrowie i rozwój dzieci, przygotowując je do samodzielności. Będziesz współpracować ze specjalistami i szkołami, korzystać z potrzebnego dla siebie i dzieci wsparcia. 

Kto może się do nas zgłaszać?

 • osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą
 • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci
 • osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino)
 • kandydaci powinni mieć minimum wykształcenie średnie i predyspozycje do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem dzieci
 • osoby niekarane
 • jeśli nie jesteś pewny/a, masz wątpliwości, czy sobie poradzisz – zapraszamy do kontaktu poprzez stronę wioskisos.org/praca; odpowiemy na Twoje pytania

Oferujemy:

 • Dom na terenie SOS Wioski Dziecięcej
 • Możliwość korzystania ze szkoleń prowadzonych przez specjalistów
 • Wsparcie profesjonalnego zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Pomoc w prowadzeniu domu i bezpośredniej opiece nad dziećmi
 • Możliwość korzystania z platformy e-learningowej (j. angielski/ niemiecki; szkolenia, w których można uczestniczyć z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie)
 • Wieloletnią współpracę, motywujące  wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych

Prosimy o przesyłanie CV poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-polsce/

Wymiar etatu: pełny etat

rekrutacja częściowo zdalna

Wybranemu Kandydatowi oferujemy:

 • Umowę o pracę (pełny etat), praca w systemie zmianowym
 • Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dostęp do szkoleń i webinarów na platformie edukacyjnej
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Wymagania dla Kandydata:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji (pozostałe wymagania wynikające z art. 98 pkt 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
 • Mile widziane ukończone dodatkowe szkolenia w zakresie pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
 • Wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane
  przez nie problemy
 • Gotowość wykonywania codziennych czynności domowych wspólnie z dziećmi
 • Umiejętności interpersonalne, współpracy w zespole, sumienność
 • Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Niekaralność

Zadania na ww. stanowisku:

 • Bezpośrednia opieka nad podopiecznymi, odpowiedzialność za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych
 • Zaspokajanie potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży, wspieranie w pokonywaniu trudności dydaktycznych i organizacji czasu wolnego
 • Współpraca z rodzinami pochodzenia dzieci
 • Współpraca ze specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, terapeuta), szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę
 • Wykonywanie czynności opiekuńczo-wychowawczych związanych z opieką nad dziećmi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego (gotowanie, sprzątanie, pranie, etc.)
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dziećmi i pracy placówki
 • Realizowanie planu pomocy dziecku
 • Przestrzeganie naszej Polityki Ochrony Dziecka i standardów Stowarzyszenia

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 21.05.2023 poprzez stronę formularz:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7feaeb0dcc6541d3b100498b9efc4dd6

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online.

https://wioskisos.org/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-kandydata-do-pracy-w-stowarzyszeniu-sos-wioski-dzieciece-w-polsce/

 

POZOSTAŁE OFERTY

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. komórkowy: +48 600 942 306 mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Monika Zarzeczna Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. komórkowy: +48 883 310 193 mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
Mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość