Praca

Jeśli szukasz pracy, chcesz pomagać innym i zależy Ci na zdobyciu doświadczenia
zawodowego w międzynarodowej organizacji dobroczynnej, już dzisiaj dołącz do nas!

POZOSTAŁE OFERTY

Miejsce pracy: Warszawa

Aplikuj do nas jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe
 • Masz minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w agencji PR, mediach lub dziale komunikacji w organizacji pozarządowej
 • Koordynowałeś/aś pracę zespołu / projektu
 • Masz lekkie pióro
 • Biegle posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie

Jakie zadania czekają Cię na tym stanowisku?

 • Koordynacja wizerunkowych projektów Stowarzyszenia
 • Aktywne działania na rzecz zwiększenia rozpoznawalności marki
 • Budowanie i wdrażanie strategii komunikacji Stowarzyszenia we współpracy z Dyrektorem Komunikacji i PR
 • Odpowiadanie za kontakty z ambasadorami i influencerami
 • Aktywne poszukiwanie nowych ambasadorów organizacji
 • Współpraca z agencjami reklamowymi, domami mediowymi, mediami przy wizerunkowych kampaniach Stowarzyszenia
 • Dbanie o relacje z dziennikarzami
 • Poszerzanie bazy mediów
 • Analizowanie skuteczności podjętych działań wizerunkowych

Oferujemy:

 • Pracę w kreatywnym zespole, nastawionym na cel jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do przesyłania CV do dnia 09/10/2022 poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach (woj. mazowieckie)

GŁÓWNE ZADANIA:

Wychowawca SOS współpracuje z drugim wychowawcą prowadząc wspólnie rodzinę SOS w Wiosce Dziecięcej (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego). Pełni opiekę nad dziećmi i prowadzi dom, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. Współpracuje z rodziną pochodzenia dzieci i specjalistami.

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum średnie; preferowane ukończone studia wyższe z pedagogiki/ pedagogiki specjalnej/ psychologii/ pracy socjalnej/ nauk o rodzinie lub pokrewne bądź studia podyplomowe w zakresie psychologii/ pedagogiki/ nauk o rodzinie/ resocjalizacji
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi
 • Stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Duża dyspozycyjność
 • Niekaralność

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Szkolenia, superwizje
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i techniczno-administracyjne
 • Wsparcie asystenta wychowawcy
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego

Prosimy o przesyłanie CV do 16.10.2022 r. poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja prowadzona online.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Siedlce

Wymiar etatu: pełny etat

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego w gminach Skórzec, Domanice oraz Wodynie, w tym zapewnianie pomocy w nauce szkolnej i organizacja czasu wolnego
 • Praca z rodzinami z terenu gmin Domanice i Skórzec (powiat siedlecki) w celu zapewnienia profesjonalnego wielodyscyplinarnego wsparcia
 • Wspieranie rodziców w budowaniu umiejętności wychowawczych poprzez pracę
  w środowisku domowym
 • Praca z rodzinami w oparciu o metodę zarządzania przypadkiem
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającym w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i ich rodzin
 • Współpraca z innymi specjalistami w celu zapewnienia profesjonalnego interdyscyplinarnego wsparcia
 • Dokumentowanie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami

Wymagania:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie rozwoju zainteresowań, zwiększania szans edukacyjnych
 • Gotowość do pracy z rodzinami w ich miejscu zamieszkania
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Niekaralność
 • Mile widziane ukończone studia z zakresu terapii pedagogicznej

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Szkolenia i superwizje
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Możliwość nauki / doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Dzień wolny z okazji urodzin
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 09.10.2022 poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Wymiar etatu: pełny etat

rekrutacja zdalna

Wybranemu Kandydatowi oferujemy:

 • Umowę o pracę (pełny etat)
 • Przygotowanie do pracy z rodziną w oparciu o metodę zarządzania przypadkiem
 • Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Wymagania dla Kandydata:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • Gotowość do pracy z rodzinami w ich miejscu zamieszkania na terenie miasta Lublin
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Niekaralność (zgodnie z art. 26 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Główne zadania na ww. stanowisku:

 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży
 • Praca z rodzinami z terenu miasta Lublin w celu zapewnienia profesjonalnego wielodyscyplinarnego wsparcia
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającym w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i ich rodzin, a także specjalistami wspierającymi rodziny w kryzysie
 • Wspieranie rodziców w budowaniu umiejętności wychowawczych poprzez pracę w środowisku domowym
 • Dokumentowanie pracy z rodzinami i podopiecznymi

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 27.09.2022 poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Warszawa

Rekrutacja zdalna

WYMAGANIA:

 • Doświadczenie w bezpośrednich kontaktach z firmami  np. w dziale sprzedaży, marketingu, CSR lub fundraisingu
 • Umiejętność prowadzenia rozmów biznesowych i negocjacji
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, w tym wysoki poziom samodzielności
 • Dokładność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków
 • Obsługa MS Office w stopniu bardzo dobrym, w szczególności MS Word, MS PowerPoint, MS Excel
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację ustną i pisemną
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej

ZADANIA:

 • Pozyskiwania darowizn korporacyjnych i wsparcia finansowego od firm na misję organizacji i nawiązywanie nowych partnerstw z firmami, w tym prowadzenie prezentacji i spotkań
 • Kompleksowa opieka nad partnerami korporacyjnymi, w tym opracowanie ofert, redagowanie umów, realizacja świadczeń, przygotowywanie raportów, analiza efektywności podejmowania działań
 • Profesjonalna obsługa projektów (m.in. CRM) realizowanych wspólnie z firmami
 • Tworzenie długofalowych projektów współpracy z firmami w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu
 • Udział i wsparcie eventów organizowanych przez Stowarzyszenie i firmy
 • Wsparcie bieżące działu

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej wspierającej dzieci i rodziny
 • Dobrą atmosferę w zespole
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

 

Prosimy o składanie CV do dnia 25.09.2022 poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Lublin

Rekrutacja online

Wybranemu Kandydatowi oferujemy:

 • Umowę o pracę (pełny etat), system pracy zmianowy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Profesjonalną superwizję pracy zespołowej
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

Zgłoś się, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą bądź na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Dużą dyspozycyjność związaną z pracą w systemie zmianowym
 • Zaświadczenie o niekaralności

Główne zadania na ww. stanowisku:

 • Odpowiedzialność za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych i przygotowanie ich do samodzielnego życia
 • Zaspokajanie potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych młodzieży, wspieranie w pokonywaniu trudności dydaktycznych i organizacji czasu wolnego
 • Realizowanie planu pomocy dziecku oraz indywidualnego planu usamodzielnienia
 • Współpraca z rodzinami pochodzenia dzieci, specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, terapeuta), szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę
 • Przestrzeganie naszej Polityki Ochrony Dziecka i standardów Stowarzyszenia
 • Prowadzenie dokumentacji pracy z podopiecznymi

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 20.09.2022 poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie (woj. zachodniopomorskie)

(rekrutacja zdalna)

GŁÓWNE ZADANIA:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

NASZE WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą; w przypadku osób z wykształceniem średnim lub wyższym o innym kierunku zaakceptowany Kandydat musi uzyskać pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę języka angielskiego/ niemieckiego

Prosimy o składanie CV do dnia 18.09.2022 poprzez formularz: APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Stanowisko: Wychowawca do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi

Miejsce pracy: Siedlce

Wymiar etatu: pełny etat                                  

Główne zadania na ww. stanowisku:

Wychowawca wchodzi w skład zespołu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Jest odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi i/lub młodzieżą, ich wychowanie oraz prowadzenie domu. Buduje stabilną relację z każdym wychowankiem, zaspokaja potrzeby rozwojowe, emocjonalne, społeczne i zdrowotne dzieci i/lub młodzieży. Wspiera wychowanków w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje czas wolny, zapewnia realizację planu pomocy dziecku oraz zaleceń specjalistów i terapeutów, prowadzi program usamodzielnienia. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci i/lub młodzieży i placówkami edukacyjnymi. Dokumentuje pracę z podopiecznymi.

Zgłoś się, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą bądź na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą
 • Umiejętności współpracy w zespole
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Dużą dyspozycyjność związaną z pracą w systemie zmianowym
 • Zaświadczenie o niekaralności

Wybranemu Kandydatowi oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat (umowa na czas określony)
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Profesjonalną superwizję pracy zespołowej
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny na urodziny

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia  12.09.2022 poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Lokalizacja: Warszawa

SZUKAMY CIEBIE JEŚLI:

 • Posiadasz wyższe wykształcenie (preferowane kierunki ekonomiczne)
 • Znasz przepisy podatkowe i ustawę o rachunkowości
 • Możesz pochwalić się dobrą znajomością MS Excel
 • Masz doświadczenie we współpracy w ramach zespołu finansowo-księgowego,
  między działami oraz na różnych szczeblach organizacji
 • Cechuje Cię dokładność, terminowość, uczciwość, samodzielność, cierpliwość
 • Posiadasz umiejętności analityczne
 • Chciałabyś/chciałbyś pracować w organizacji pozarządowej

JEŚLI DODATKOWO:

 • Masz doświadczenie zawodowe w księgowości/finansach, najlepiej w organizacji pozarządowej
 • Znasz systemy finansowo-księgowe ERP (Dynamics NAV/ Microsoft Dynamics 365)
 • Posługujesz się językiem angielskim

NIE ZWLEKAJ, DOŁĄCZ DO NAS!

CZEKAJĄ NA CIEBIE ZADANIA TAKIE JAK:

 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod kątem formalnym i rachunkowym
 • Księgowanie wyciągów bankowych i faktur
 • Przygotowywanie przelewów
 • Uzgadnianie rozrachunków
 • Przygotowywanie zestawień i raportów finansowych i zarządczych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Udział w przygotowywaniu budżetu i sprawozdań finansowych Stowarzyszenia
  oraz danych dla audytorów
 • Przygotowywanie pism urzędowych

W ZAMIAN OFERUJEMY CI:

 • Pracę w renomowanej dużej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Szkolenia i rozwój zawodowy
 • Hybrydowy czas pracy (łączenie pracy w biurze i pracy zdalnej)
 • Naukę /doskonalenie jęz. angielskiego /niemieckiego
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Dodatkowy wolny dzień z okazji urodzin

Prosimy o składanie CV do dnia 18.09.2022 r.  poprzez: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

Nasza Organizacja od ponad 37 lat niesie pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym jej utratą. W swojej pracy kierujemy się Polityką Ochrony Dziecka i naszym kodeksem etycznym. Prowadzimy SOS Wioski Dziecięce, gdzie dzieci znajdują troskliwy dom, rodzinną opiekę i bezwarunkowe wsparcie. W ramach Programu „SOS Rodzinie” rozwijamy działania profilaktyczne.

Asystentka/Asystent wychowawcy

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku (woj. lubelskie)

Rekrutacja: zdalna

Główne zadania na ww. stanowisku:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

          Zgłoś się jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie średnie
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • Doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • Wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • Umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • Praktyczne umiejętności życiowe,
 • Dyspozycyjność,
 • Niekaralność.

Mile widziane:

 • Ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

To co oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę języka angielskiego/ niemieckiego

Prosimy o składanie CV do dnia 16.10.2022 poprzez stronę praca@sos-wd.org oraz poprzez link: APLIKUJ

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Laski k/ Warszawy

Wymiar etatu: pełny etat

Zapraszamy do współtworzenia wspólnie z nami nowego Centrum Specjalistycznego dla dzieci i młodzieży w Laskach k/ Warszawy. Szukamy osoby na stanowisko: Koordynator / Koordynatorka Centrum Specjalistycznego w Laskach k/ Warszawy

Wymagania:

 • Biegła znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego, komunikatywna znajomość języka polskiego
 • Doświadczenie w zarządzaniu (lub realizacji) projektami profilaktycznymi, społecznymi, edukacyjnymi
 • Doświadczenie w organizacji pracy własnej i zespołu
 • Proaktywność

Oferujemy:

 • Umowę o pracę (pełny etat)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pomoc w relokacji
 • Superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w znanej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Dodatkowy dzień wolny na urodziny

Zadania:

 • Organizacja i zarządzanie Centrum Specjalistycznym: planowanie, budżetowanie, monitorowanie wykonania budżetu, promowanie działań centrum, zarządzanie realizowanymi projektami
 • Organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci i rodzin
 • Kontakt z Beneficjentami Centrum
 • Kontakty z instytucjami partnerskimi, innymi organizacjami, szkołami
 • Planowanie, organizacja i koordynacja pracy specjalistów

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 04.10.2022 poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Program Umacniania Rodziny Koszalin

(rekrutacja zdalna)

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Diagnozowanie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży we współpracy z pracownikami programu
 • Poradnictwo i warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży
 • Wsparcie rodziców doświadczających trudności i kryzysów uniemożliwiających im pełnienie funkcji rodzicielskich, w tym praca w środowisku rodzinnym
 • Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców oraz warsztatów z zakresu umiejętności wychowawczych
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin, udział w zespołach interdyscyplinarnych
 • Prowadzenie dokumentacji psychologicznej
 • Część powyższych zadań będzie realizowana w ramach Projektu Pomocna dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodzinynr wniosku RPZP.07.06.00-32-K007/20 wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2021 w Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt realizowany będzie od 01.11.2020 do 30.06.2023 na terenie miasta Koszalin oraz rewitalizowanej gminy Karlino.

NASZE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia
 • 2 letnie doświadczenie na stanowisku psycholog (warunek konieczny)
 • Preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych dla dzieci/ dorosłych
 • Mile widziany ukończony kurs psychoterapii (lub w trakcie)
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Niekaralność

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę (pełny etat)
 • Praca w godzinach 9.00 – 17.00
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Superwizje i szkolenia
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Prosimy o przesyłanie aplikacji do 16.10.2022 r. poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino (woj. zachodniopomorskie)

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
 • Udział w opracowywaniu Planów Pomocy Dziecku
 • Organizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec dzieci
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi, praca z całą rodziną
 • Wspieranie opiekunów w kontekście zgłaszanych problemów z dziećmi
 • Prowadzenie dokumentacji psychologicznej
 • Praca w zespołach interdyscyplinarnych, współpraca ze specjalistami

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia
 • Preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub rodziną
 • Preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci/ rodziców
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne, społeczne i współpracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Możliwość dofinansowania prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Dodatkowy dzień wolny na urodziny

Prosimy o składanie CV do 16.10.2022 poprzez APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

Anna Ołtarzewska
Tel. komórkowy: 532 430 929
Mail: anna.oltarzewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
Mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76, +22 460 92 46

Wyślij wiadomość