Praca

Jeśli szukasz pracy, chcesz pomagać innym i zależy Ci na zdobyciu doświadczenia
zawodowego w międzynarodowej organizacji dobroczynnej, już dzisiaj dołącz do nas!

POZOSTAŁE OFERTY

Umowa o pracę

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj (woj. lubelskie)

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • Mile widziane uprawnienia do prowadzenia socjoterapii, terapii pedagogicznej
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • Doświadczenie zawodowe w bezpośredniej pracy z dzieckiem lub z dzieckiem i rodziną
 • Umiejętność tworzenia planów pomocy / planów pracy z dzieckiem
 • Umiejętność pisania raportów i sprawozdań
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Niekaralność
 • Mile widziane: znajomość zagadnień związanych z organizacją opieki zastępczej oraz zagadnień prawnych dotyczących tej problematyki

ZADANIA NA TYM STANOWISKU:

 • Kierowanie, nadzór i dokonywanie oceny pracy zespołu (psycholog, pedagog, pracownik socjalny)
 • Zapewnienie właściwej jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą, respektowanie praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka
 • Ścisła współpraca z dyrektorem Programu, rodzicami SOS, wychowawcami i specjalistami w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z sądami rodzinnymi, jednostkami organizacji pomocy społecznej, in.;
 • Udział w tworzeniu Planu Pomocy Dziecku, w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, zespole zarządzającym Programem, in.
 • Koordynacja pracy zespołu wsparcia i pracy specjalistów zatrudnionych w Programie w zakresie wsparcia dzieci w pieczy zastępczej
 • Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży i/ lub organizacja zajęć indywidualnych/ grupowych dla podopiecznych
 • Prowadzenie dokumentacji pracy pedagogicznej z dziećmi, nadzór nad do
 • Zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności
 • Organizacja pracy asystentów wychowawców

OFERUJEMY:

 • Pracę w dużej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Umowę o pracę (pełny etat)
 • Szkolenia i rozwój zawodowy
 • Nauka /doskonalenie jęz. angielskiego /niemieckiego
 • Dostęp do platformy szkoleniowej
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Dodatkowy wolny dzień z okazji urodzin

Prosimy o składanie CV do dnia 02.02.2023 r. poprzez formularz: APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

 

Miejsce pracy: Program Umacniania Rodziny w Karlinie

Wymiar etatu: pełny etat

Rekrutacja online

 

NASZE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, resocjalizacja, socjologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
 • Mile widziane doświadczenie w koordynowaniu projektów społecznych, profilaktycznych
  i zarządzaniu zespołami
 • Proaktywność, umiejętność efektywnej pracy samodzielnej, jak i zespołowej
 • Prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Niekaralność
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego

GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:

 • Zarządzanie programem i zespołem pracowników
 • Tworzenie oferty pomocowej dla dzieci i rodzin oraz monitorowanie jakości świadczonych usług
 • Wstępna diagnoza, a w dalszej kolejności praca z rodzinami z gminy Karlino i gminy Białogard w celu zapewnienia profesjonalnego wielodyscyplinarnego wsparcia
 • Wspieranie dorosłych Beneficjentów programu w podnoszeniu kompetencji opiekuńczo – wychowawczych
 • Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i rodzin (np. MOPS, szkoły, sądy, kuratorzy sądowi)
 • Współtworzenie / realizacja projektów (odpowiedzialność za budżet, dobór specjalistów, monitorowanie i raportowanie)

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę
 • Przygotowanie do pracy z rodziną w oparciu o metodę zarządzania przypadkiem
 • Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Możliwość zdobywania wiedzy poprzez platformę szkoleniową
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Prosimy o przesyłanie CV do dnia 02.02.2023 poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

Lokalizacja: Kraśnik/Lublin/Biłgoraj, praca hybrydowa

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE

Nasza Organizacja od prawie 40 lat niesie pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym jej utratą. W swojej pracy kierujemy się Polityką Ochrony Dziecka i naszym Kodeksem Etycznym. Prowadzimy SOS Wioski Dziecięce, gdzie dzieci znajdują troskliwy dom, rodzinną opiekę i bezwarunkowe wsparcie. W ramach Programu „SOS Rodzinie” rozwijamy działania profilaktyczne.

Jakie będą Twoje główne zadania?

 • Ewidencjonowanie, analiza, kontrola i optymalizacja kosztów w organizacji
 • Ewidencjonowanie dóbr: pojazdy, budynki, ubezpieczenia, przeglądy, badania itp.
 • Przesyłanie zapytań przetargowych do firm, poszukiwanie alternatywnych dostawców (m.in. dostawcy gazu, prądu itp.)
 • Archiwizacja dokumentów
 • Wsparcie przy analizie potrzeb inwestycyjnych
 • Kontakt z dyrektorami placówek, księgowymi, liderami do spraw technicznych

Czego oczekujemy?

 • Doświadczenie w dziale zakupów
 • Doświadczenie w pracy z dokumentacją techniczną, znajomość podstawowych zagadnień, przepisów dotyczących Prawa Budowlanego i pokrewnych
 • Bardzo dobra znajomość Pakietu Office, szczególnie MS Excel
 • Mile widziane wykształcenie techniczne
 • Umiejętność planowania i organizacji własnego czasu
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Odporność na stres
 • Zdolność analitycznego myślenia, skrupulatność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa

Co oferujemy w zamian?

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Satysfakcjonującą pracę w międzynarodowej organizacji pozarządowej wspierającej dzieci i rodziny
 • Dobrą atmosferę pracy
 • Szkolenia oparte o indywidualne potrzeby rozwojowe pracownika
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Prosimy o przesyłanie CV do 05.02.2023 r. poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja prowadzona online.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce

Wymiar etatu: pełny etat

(rekrutacja online)

 Centrum Specjalistyczne oferuje pomoc dzieciom i rodzinom w zakresie diagnozy
i terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, SI oraz konsultacje wychowawcze i poradnictwo specjalistyczne.

 NASZE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika, praca socjalna
 • Mile widziany ukończony kurs psychoterapii (lub w trakcie)
 • Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej
 • Umiejętność pracy z dzieckiem i rodziną
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów społecznych, profilaktycznych
  i zarządzaniu zespołami
 • Proaktywność, umiejętność efektywnej pracy samodzielnej, jak i zespołowej
 • Prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Niekaralność

GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:

 • Organizacja i zarządzanie Centrum Specjalistycznym: planowanie, budżetowanie, monitorowanie wykonania budżetu, promowanie działań centrum, zarządzanie realizowanymi projektami
 • Tworzenie oferty pomocowej dla dzieci i rodzin oraz monitorowanie jakości świadczonych usług
 • Planowanie, organizacja i koordynacja pracy specjalistów
 • Kontakty z beneficjentami (dzieci, młodzież, dorośli)
 • Konsultacje i dobór interwencji terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną
 • Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i rodzin (np. MOPS, PCPR, szkoły, sądy, kuratorzy sądowi)

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę (pełny etat)
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w znanej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Szkolenia i superwizje indywidualne i zespołowe
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Możliwość nauki/ doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny na urodziny

Prosimy o przesyłanie CV do 31/01/2023 poprzez formularz: APLIKUJ

Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku

Opis stanowiska:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę / doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

Prosimy o składanie CV do dnia 31.01.2023 poprzez formularz: APLIKUJ
Rekrutacja zdalna. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami oraz zastrzegamy prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie (woj. zachodniopomorskie)

(rekrutacja zdalna)

GŁÓWNE ZADANIA:

Asystent/ka wychowawcy zapewnia wsparcie w wykonywaniu pracy Wychowawców/ Rodziców SOS i pomaga we wszystkich obowiązkach: opiece nad dziećmi, prowadzeniu domu, przezwyciężaniu trudności szkolnych, zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych i społecznych dzieci, organizowaniu im czasu wolnego. Asystent/ka zastępuje wychowawcę SOS w razie jego nieobecności. Współpracuje
z rodzinami pochodzenia dzieci i specjalistami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

NASZE WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą; w przypadku osób z wykształceniem średnim lub wyższym o innym kierunku zaakceptowany Kandydat musi uzyskać pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • wysoka motywacja do pracy z dziećmi,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i/lub rodzinami,
 • wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane przez nie problemy,
 • umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność,
 • praktyczne umiejętności życiowe,
 • dyspozycyjność,
 • niekaralność.

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia, superwizje
 • Naukę / doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową

Prosimy o składanie CV do dnia 08.02.2023 poprzez formularz: APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: WARSZAWA (2 dni w biurze/ 3 dni zdalnie)

GŁÓWNE ZADANIA:

• Opracowywanie koncepcji kreatywnej i prowadzenie kampanii marketingowych i fundraisingowych
• Współtworzenie media planów wszystkich kampanii
• Pisanie angażujących treści: mailingów i e-mailingów do darczyńców
• Przygotowywanie materiałów promocyjnych dla Stowarzyszenia
• Kontakt z agencjami, drukarniami i domami mediowymi
• Kreowanie akcji leadowych
• Przygotowywanie raportów z prowadzonych działań, analiza efektywności, optymalizacja działań
• Dbanie o spójność przygotowywanych projektów z zasadami identyfikacji
wizualnej
• Obserwacja rynku, konkurencji oraz nowości w obszarze marketingu i fundraisingu

NASZE WYMAGANIA:

• Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
z obszaru marketingu
• Kreatywność i znajomość narzędzi marketingowych
• Praktyczne doświadczenie w prowadzeniu wielokanałowych kampanii marketingowych
• Zaangażowanie, chęć pracy na rzecz dzieci opuszczonych i osieroconych, poczucie misji
• Lekkie pióro, tworzenie angażujących i ciekawych treści
• Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, terminowość, dbałość
o szczegóły, komunikatywność
• Gotowość do podróży służbowych na terenie kraju

OFERUJEMY:

• Umowę o pracę
• Pracę hybrydową (2 dni w biurze, 3 dni zdalnie)
• Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia
• Dodatkowy dzień wolny na urodziny
• Pracę z misją w dynamicznym zespole w międzynarodowej organizacji na rzecz wyjątkowego i szlachetnego celu
• Wyposażenie do pracy: laptop i telefon komórkowy
• Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
• Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
• Możliwość dofinansowania prywatnej opieki medycznej
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do 20.01.2023 roku poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Wymiar etatu: pełny etat

rekrutacja zdalna

Wybranemu Kandydatowi oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Przygotowanie do pracy z rodziną w oparciu o metodę zarządzania przypadkiem
 • Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Wymagania dla Kandydata:

 • Ukończone studia wyższe na kierunku: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • Gotowość do pracy z rodzinami w ich miejscu zamieszkania na terenie miasta Koszalin
 • Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • Zaświadczenie o niekaralności (zgodnie z art. 26 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Główne zadania na ww. stanowisku:

 • Praca z rodzinami z powiatu koszalińskiego w celu zapewnienia profesjonalnego wielodyscyplinarnego wsparcia
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami działającym w środowisku lokalnym na rzecz dzieci i ich rodzin, a także specjalistami wspierającymi rodziny w kryzysie
 • Wspieranie rodziców w budowaniu umiejętności wychowawczych poprzez pracę w środowisku domowym
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży w Programie Umacniania Rodziny w Koszalinie, w tym zapewnianie pomocy w nauce szkolnej i organizacji czasu wolnego
 • Dokumentowanie pracy z rodzinami i podopiecznymi

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia  08.02.2023 poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Koszalin

Rekrutacja online

 

Wybranemu Kandydatowi oferujemy:

 • Umowę o pracę (pełny etat), system pracy zmianowy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Profesjonalną superwizję pracy zespołowej
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji urodzin

 

Zgłoś się, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą bądź na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Dużą dyspozycyjność związaną z pracą w systemie zmianowym
 • Zaświadczenie o niekaralności

 

Główne zadania na ww. stanowisku:

 • Odpowiedzialność za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych i przygotowanie ich do samodzielnego życia
 • Zaspokajanie potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych młodzieży, wspieranie w pokonywaniu trudności dydaktycznych i organizacji czasu wolnego
 • Realizowanie planu pomocy dziecku oraz indywidualnego planu usamodzielnienia
 • Współpraca z rodzinami pochodzenia dzieci, specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, terapeuta), szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę
 • Przestrzeganie naszej Polityki Ochrony Dziecka i standardów Stowarzyszenia
 • Prowadzenie dokumentacji pracy z podopiecznymi

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 29.12.2022 poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Więcej o naszej organizacji znajdziesz na stronie wioskisos.org

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Opis stanowiska:

 • Wspieranie procesu przyjęcia dzieci do rodziny SOS
 • Prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną pochodzenia dziecka
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • Współpraca z Rodzicami SOS i pracownikami zespołu psychologiczno-pedagogicznego
 • Współpraca z sądami rodzinnymi, samorządami lokalnymi, ośrodkami pomocy społecznej
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, które dotykają wychowanków i ich rodziny
 • Udział w procesach usamodzielniania wychowanków

Wymagania:

 • Ukończone kolegium pracowników służb społecznych, studia wyższe na kierunku praca socjalna lub o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub inne warunki określone przepisami/ posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Mile widziana znajomość j. angielskiego (B2)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zaświadczenie o niekaralności

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełny etat
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na szkoleniach
 • Superwizje indywidualne i zespołowe
 • Pakiet socjalny (ZFŚS)
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego na platformie e-learningowej
 • Dzień wolny z okazji urodzin
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji pozarządowej

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 23.12.2022 r. poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

 

 

Główne zadania:

Wychowawca SOS współpracuje z drugim wychowawcą prowadząc wspólnie rodzinę SOS w Wiosce Dziecięcej (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego). Pełni opiekę nad dziećmi i prowadzi dom, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. Współpracuje z rodziną pochodzenia dzieci i specjalistami.

Wymagania:
 • Wykształcenie minimum średnie; preferowane ukończone studia wyższe z pedagogiki/ pedagogiki specjalnej/ psychologii/ pracy socjalnej/ nauk o rodzinie lub pokrewne bądź studia podyplomowe w zakresie psychologii/ pedagogiki/ nauk o rodzinie/ resocjalizacji
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi
 • Stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Duża dyspozycyjność
 • Niekaralność

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Szkolenia, superwizje
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i techniczno-administracyjne
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego na platformie e-learningowej

Prosimy o przesyłanie CV do 15.01.2023 r. poprzez APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja prowadzona online.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Min. 2 letnie doświadczenie w bezpośrednich kontaktach z klientem korporacyjnym w dziale sprzedaży, marketingu lub fundraisingu
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji, rozmów biznesowych
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej w tym wysoki poziom samodzielności, dokładności oraz systematyczności w wykonywaniu obowiązków
 • Obsługa MS Office w stopniu bardzo dobrym w szczególności MS Word, MS PowerPoint.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność tworzenie treści dla różnych grup docelowych
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej

ZADANIA:

 • Kompleksowa opieka nad partnerami Stowarzyszenia oraz tworzenie długofalowych programów współpracy
 • Prowadzenie prezentacji i spotkań, nawiązywanie nowych współprac z firmami
 • Przygotowywanie raportów dla partnerów
 • Obsługa projektów realizowanych wspólnie z firmami z uwzględnieniem projektów wspierających działania na rzecz Ukrainy
 • Udział w eventach organizowanych przez Stowarzyszenie i firmy współpracujące
 • Analiza efektywności podejmowania działań

OFERUJEMY:

 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w rozpoznawalnej międzynarodowej organizacji pozarządowej
 • Nauka /doskonalenie jęz. angielskiego /niemieckiego poprzez platformę językową
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość przyłączenia się do ubezpieczenia grupowego na życie
 • Pracę w systemie hybrydowym
 • Zadaniowy system pracy
 • Świetną atmosferę

 

Prosimy o składanie CV do dnia 31.12.2022 r. poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być prowadzona częściowo zdalnie. Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Zastrzegamy prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

miejsce pracy: Kraśnik

Jakie będą Twoje zadania?
• Bezpośrednia opieka nad podopiecznymi, odpowiedzialność za wychowanie, opiekę, wspieranie rozwoju podopiecznych
• Zaspokajanie potrzeb rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dzieci i młodzieży, wspieranie w pokonywaniu trudności dydaktycznych i organizacji czasu wolnego
• Współpraca z rodzinami pochodzenia dzieci
• Współpraca ze specjalistami (psycholog, pracownik socjalny, terapeuta), szkołami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę
• Wykonywanie czynności opiekuńczo-wychowawczych związanych z opieką nad dziećmi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego (gotowanie, sprzątanie, pranie, etc.)
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z dziećmi i pracy placówki
• Realizowanie planu pomocy dziecku
• Przestrzeganie naszej Polityki Ochrony Dziecka i standardów Stowarzyszenia

Czego oczekujemy?
• Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji (pozostałe wymagania wynikające z art. 98 pkt 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
• Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
• Mile widziane ukończone dodatkowe szkolenia w zakresie pracy z dziećmi/ młodzieżą/ rodziną
• Wrażliwość na potrzeby dzieci i umiejętność reagowania na zgłaszane
przez nie problemy
• Gotowość wykonywania codziennych czynności domowych wspólnie z dziećmi
• Umiejętności interpersonalne, współpracy w zespole, sumienność
• Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych
• Niekaralność

Co oferujemy w zamian?
• Umowę o pracę (pełny etat), praca w systemie zmianowym
• Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
• Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
• Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
• Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
• Dzień wolny z okazji urodzin

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta zapraszamy do przesyłania CV do dnia 15.01.2023 poprzez formularz: APLIKUJ

Rekrutacja może być częściowo prowadzona online. Zastrzegamy prawo wcześniejszego zakończenia rekrutacji. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: Program SOS Wiosek Dziecięcych Karlino
rekrutacja online

GŁÓWNE ZADANIA NA WW. STANOWISKU:

Pedagog wchodzi w skład zespołu specjalistów, uczestniczy w planowaniu odziaływań wychowawczych i terapeutycznych, wspiera Rodziców SOS/ Wychowawców poprzez udzielanie wskazówek, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z instytucjami i specjalistami zewnętrznymi. Odpowiada za prowadzenie terapii pedagogicznej, prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, zapewnienie pomocy w nauce szkolnej oraz organizację dzieciom i młodzieży czasu wolnego. Bierze udział w tworzeniu Planów Pomocy Dziecku, uczestniczy w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, prowadzi dokumentację pedagogiczną. Współpracuje z rodzinami pochodzenia dzieci.

NASZE WYMAGANIA:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi i młodzieżą
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć specjalistycznych wspierających rozwój dzieci (korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, itp.)
 • Umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność
 • Zaświadczenie o niekaralności

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę, pełny etat (zastępstwo)
 • Szkolenia i superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Pakiet socjalny w ramach ZFŚS
 • Możliwość dofinansowania do prywatnej opieki medycznej
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Dzień wolny z okazji urodzin

Rekrutacja będzie prowadzona częściowo online. Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do 24/01/2023 poprzez formularz: APLIKUJ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Zapraszamy specjalistów do współtworzenia wspólnie z nami nowego Centrum Specjalistycznego dla dzieci i młodzieży w Laskach k/ Warszawy.

Szukamy: Psychologów, Psychoterapeutów, Fizjoterapeutów, Terapeutów Integracji Sensorycznej, Psychotraumatologów, Psychiatrów dziecięcych

Oferujemy:

 • Współpracę w oparciu o umowę o pracę lub B2B lub umowę zlecenie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pomoc w relokacji
 • Elastyczne godziny pracy
 • Dostęp do narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych
 • Realny wpływ na tworzenie bezpiecznego miejsca dla dzieci/rodzin
 • Superwizje zespołowe i/lub indywidualne
 • Możliwość nauki/doskonalenia języka angielskiego/niemieckiego poprzez platformę e-learningową
 • Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w znanej międzynarodowej organizacji pozarządowej

Wymagania dla Kandydata:

 • Wykształcenie kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu, w przypadku psychoterapeutów ukończone min. 2 lata szkoły terapeutycznej
 • Min 2-letnie doświadczenie zawodowe
 • Znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego będzie atutem
 • Wysoką motywację do pracy z dziećmi/ młodzieżą
 • Nastawienie na pracę zespołową

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesyłania CV do dnia 28.02.2023 poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Miejsce pracy: SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach (woj. mazowieckie)

GŁÓWNE ZADANIA:

Wychowawca SOS współpracuje z drugim wychowawcą prowadząc wspólnie rodzinę SOS w Wiosce Dziecięcej (placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego). Pełni opiekę nad dziećmi i prowadzi dom, buduje stabilną relację z każdym dzieckiem, organizuje codzienne życie rodzinne, zaspokaja potrzeby rozwojowe i emocjonalne dzieci, wspiera je w pokonywaniu trudności dydaktycznych, organizuje dzieciom czas wolny. Współpracuje z rodziną pochodzenia dzieci i specjalistami.

NASZE WYMAGANIA:

 • Wykształcenie minimum średnie; preferowane ukończone studia wyższe z pedagogiki/ pedagogiki specjalnej/ psychologii/ pracy socjalnej/ nauk o rodzinie lub pokrewne bądź studia podyplomowe w zakresie psychologii/ pedagogiki/ nauk o rodzinie/ resocjalizacji
 • Wysoka motywacja do pracy z dziećmi
 • Stabilność emocjonalna i predyspozycje psychofizyczne
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Praktyczne umiejętności życiowe
 • Duża dyspozycyjność
 • Niekaralność

OFERUJEMY:

 • Współpracę w oparciu o umowę zlecenie
 • Szkolenia, superwizje
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i techniczno-administracyjne
 • Wsparcie asystenta wychowawcy
 • Naukę/ doskonalenie języka angielskiego/ niemieckiego

Prosimy o przesyłanie CV do 08.02.2023 r. poprzez formularz: APLIKUJ

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Rekrutacja prowadzona online.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Stowarzyszeniu „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
Mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76, +22 460 92 46

Wyślij wiadomość