Rodzice SOS

Mistrzyni Świata – reportaż o Mamie SOS

Historie Rodziców SOS

Co robi Rodzic SOS?

“Dzień w Rodzinie SOS niczym nie różni się od dnia w normalnej rodzinie. Wyzwaniem jest odbudowa zaufania dzieci do świata dorosłych”
Jadwiga, mama z SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju

Głównym zadaniem Rodzica SOS jest stworzenie prawdziwego domu dla 4-6 dzieci. Rodzic SOS mieszka z dziećmi w jednym z domów jednorodzinnych, należących do osiedla, nazywanego Wioską Dziecięcą. Szanując przeszłość i korzenie dzieci uczy je samodzielności, dba o ich edukację, zdrowie i rozwój.

Kogo szukamy?

Szukamy osób, które chciałyby stworzyć prawdziwy dom dla opuszczonych i osieroconych dzieci, podejmując pracę Rodzica SOS w SOS Wioskach Dziecięcych. Możesz zapewnić potrzebującym maluchom opiekę, rodzinne ciepło, poczucie bezpieczeństwa – dać im szansę na szczęśliwe dzieciństwo.

Napisz do nas na adres: rodzice@sos-wd.org lub zadzwoń. 
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Kto może zostać rodzicem SOS?

Rodzicami SOS mogą zostać:

 • osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą,
 • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci,
 • osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino),
 • kandydaci powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem nad dziećmi.

Wszyscy kandydaci przechodzą odpowiednie szkolenie praktyczne i teoretyczne oraz kurs PRIDE (lub inny zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) dający uprawnienia do bycia rodzicem zastępczym lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Proces rekrutacji

1. Przesyłasz do nas swoje CV na adres rodzice@sos-wd.org. Sprawdzamy, czy spełniasz podstawowe wymagania.

2. Zapraszamy Cię do naszego biura w Warszawie na rozmowę kwalifikacyjną. Bierzesz również udział w badaniach psychologicznych. Będą to co najmniej dwa spotkania. Sprawdzamy, czy masz odpowiednie predyspozycje, żeby podjąć się opieki nad dziećmi

3. Zapraszamy Cię na jednodniową wizytę do SOS Wioski Dziecięcej – rozmawiasz z dyrektorem Wioski, psychologiem, doświadczonymi rodzicami SOS. Poznajesz miejsce, w którym będziesz mogła/mógł stworzyć rodzinę dla dzieci. Rozmowa z innymi rodzicami SOS pomoże Ci odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania

4. Zapraszamy Cię na cały tydzień do jednej z naszych Wiosek Dziecięcych – pracujesz jako wolontariusz, poznajesz zadania rodzica SOS, masz również okazję do rozmów z doświadczonymi pracownikami SOS Wioski Dziecięcej. Sam/a poznajesz i dajesz się poznać

5. Wspólnie podejmujemy decyzję o kontynuacji Twoich przygotowań do roli rodzica SOS. Rozpoczynasz kurs przygotowawczy na rodzica zastępczego w miejscu Twojego zamieszkania.

6. Rozpoczynamy współpracę z Tobą w ramach trzymiesięcznego stażu. Przygotowujesz się do założenia własnej rodziny SOS, odbywasz nasze wewnętrzne szkolenia

7. Po wypełnieniu wszystkich poprzednich kroków wspólnie podejmujemy ostateczną decyzję, czy zostajesz Rodzicem SOS

Co oferujemy?

 • Przygotowanie do roli Rodzica SOS poprzez staż,
 • Dom na terenie Wioski Dziecięcej,
 • Stały dostęp do specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, inni),
 • Możliwość poszerzania wiedzy poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych i online,
 • Pomoc asystenta rodziny w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi,
 • Pomoc administracyjno-techniczną (naprawy, transport, itp.),
 • Wieloletnią współpracę, motywujące  wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych.

Prosimy o przesyłanie składanie cv na adres e-mail: rodzice@sos-wd.org lub poprzez formularz ogłoszenia w zakładce PRACA.

W powiatach, w których działa Stowarzyszenie lub powiatach sąsiadujących, chcemy rozwijać pieczę rodzinną. Szukamy Kandydatów na prowadzących rodzinne domy dziecka, którzy mogliby to robić w swoim domu/mieszkaniu i chcieliby korzystać z naszej pomocy specjalistycznej dla dzieci, pomocy w opiece i wychowaniu oraz utrzymaniu i prowadzeniu domu.

Zgłoś się przez kontakt rodzice@sos-wd.org

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość