Rodzice SOS

Co robi Rodzic SOS?

Głównym zadaniem Rodzica SOS jest stworzenie prawdziwego domu dla 4-6 dzieci. Rodzic SOS mieszka z dziećmi w jednym z domów jednorodzinnych, należących do osiedla, nazywanego Wioską Dziecięcą. Szanując przeszłość i korzenie dzieci uczy je samodzielności, dba o ich edukację, zdrowie i rozwój.

“Dzień w Rodzinie SOS niczym nie różni się od dnia w normalnej rodzinie. Wyzwaniem jest odbudowa zaufania dzieci do świata dorosłych”
Jadwiga, mama z SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju

Jak Mamy SOS dbają o własny komfort i odpoczynek? Czy tak angażująca praca pozwala na wykrojenie choć godziny odpoczynku dla siebie? Czy zastępcza matka wielodzietna ma prawo jechać na urlop bez dzieci? Na filmie usłyszysz, jak wygląda rzeczywistość Mam SOS. Czy udaje im się spotykać ze znajomymi, nawiązywać przyjaźnie, podróżować. Sprawdź, czy praca z misją pozwala nie zagubić siebie.

Jednym z najważniejszych problemów rodziców zastępczych w Polsce jest brak instytucjonalnego wsparcia. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce wie, jak trudne i obciążające psychicznie może być wychowanie dzieci, które przychodzą do pieczy zastępczej z traumami, problemami rozwojowymi czy brakiem zaufania do dorosłych, dlatego intensywnie wspiera Rodziców SOS.

Z filmu dowiesz się, o więziach, jakie powstają między dziećmi żyjącymi w jednej Rodzinie SOS. Usłyszysz, ile dzieci potrafią pomieścić w sercach. Co się dzieje, gdy już poczują się bezpiecznie. Ale też, że nie wszystko zawsze się udaje, a trud włożony w wychowanie i próba przekazania pozytywnych wzorców czasem procentują po latach.

Mistrzyni Świata – reportaż o Mamie SOS

Kogo szukamy?

Szukamy osób, które chciałyby stworzyć prawdziwy dom dla opuszczonych i osieroconych dzieci, podejmując pracę Rodzica SOS w SOS Wioskach Dziecięcych. Możesz zapewnić potrzebującym maluchom opiekę, rodzinne ciepło, poczucie bezpieczeństwa – dać im szansę na szczęśliwe dzieciństwo.

Napisz do nas na adres: rodzice@sos-wd.org lub zadzwoń. 
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Kto może zostać rodzicem SOS?

Rodzicami SOS mogą zostać:

 • osoby samotne lub małżeństwa, chcące pracować z dziećmi i młodzieżą,
 • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci,
 • osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino),
 • kandydaci powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem nad dziećmi.

Wszyscy kandydaci przechodzą odpowiednie szkolenie praktyczne i teoretyczne oraz kurs PRIDE (lub inny zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) dający uprawnienia do bycia rodzicem zastępczym lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Proces rekrutacji

1. Przesyłasz do nas swoje CV na adres rodzice@sos-wd.org. Sprawdzamy, czy spełniasz podstawowe wymagania.

2. Zapraszamy Cię do naszego biura w Warszawie na rozmowę kwalifikacyjną. Bierzesz również udział w badaniach psychologicznych. Będą to co najmniej dwa spotkania. Sprawdzamy, czy masz odpowiednie predyspozycje, żeby podjąć się opieki nad dziećmi

3. Zapraszamy Cię na jednodniową wizytę do SOS Wioski Dziecięcej – rozmawiasz z dyrektorem Wioski, psychologiem, doświadczonymi rodzicami SOS. Poznajesz miejsce, w którym będziesz mogła/mógł stworzyć rodzinę dla dzieci. Rozmowa z innymi rodzicami SOS pomoże Ci odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania

4. Zapraszamy Cię na cały tydzień do jednej z naszych Wiosek Dziecięcych – pracujesz jako wolontariusz, poznajesz zadania rodzica SOS, masz również okazję do rozmów z doświadczonymi pracownikami SOS Wioski Dziecięcej. Sam/a poznajesz i dajesz się poznać

5. Wspólnie podejmujemy decyzję o kontynuacji Twoich przygotowań do roli rodzica SOS. Rozpoczynasz kurs przygotowawczy na rodzica zastępczego w miejscu Twojego zamieszkania.

6. Rozpoczynamy współpracę z Tobą w ramach trzymiesięcznego stażu. Przygotowujesz się do założenia własnej rodziny SOS, odbywasz nasze wewnętrzne szkolenia

7. Po wypełnieniu wszystkich poprzednich kroków wspólnie podejmujemy ostateczną decyzję, czy zostajesz Rodzicem SOS

Co oferujemy?

 • Przygotowanie do roli Rodzica SOS poprzez staż,
 • Dom na terenie Wioski Dziecięcej,
 • Stały dostęp do specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, inni),
 • Możliwość poszerzania wiedzy poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych i online,
 • Pomoc asystenta rodziny w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi,
 • Pomoc administracyjno-techniczną (naprawy, transport, itp.),
 • Wieloletnią współpracę, motywujące  wynagrodzenie i możliwość korzystania z dni wolnych.

Prosimy o przesyłanie składanie cv na adres e-mail: rodzice@sos-wd.org lub poprzez formularz ogłoszenia w zakładce PRACA.

W powiatach, w których działa Stowarzyszenie lub powiatach sąsiadujących, chcemy rozwijać pieczę rodzinną.

Szukamy Kandydatów na prowadzących rodzinne domy dziecka, którzy mogliby to robić w swoim domu/mieszkaniu i chcieliby korzystać z naszej pomocy specjalistycznej dla dzieci, pomocy w opiece i wychowaniu oraz utrzymaniu i prowadzeniu domu.

Zgłoś się przez kontakt rodzice@sos-wd.org

POZNAJ NASZYCH FUNDRAISERÓW

fundraiser
 • możemy zapukać do Twoich drzwi lub możesz nas spotkać na ulicy
 • zachęcamy do dołączenia do Klubu SOS i tym samym regularnej pomocy potrzebującym dzieciom
 • nie zbieramy pieniędzy w gotówce

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość