Co robimy

POMAGAMY DZIECIOM

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizujemy różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia.

OPIEKA ZASTĘPCZA

OPIEKA ZASTĘPCZA

W ramach opieki zastępczej funkcjonują:
SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Pobytu

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

W ramach działań profilaktycznych prowadzimy Programy Umacniania Rodziny "SOS Rodzinie", to działania wspierające rodziny, zagrożone utratą opieki nad dziećmi.

POLITYKA OCHRONY DZIECKA

POLITYKA OCHRONY DZIECKA

Polityka Ochrony Dziecka wyrasta z głębokiego przekonania, że bezpieczeństwo powierzonych naszej opiece dzieci jest najważniejszym zadaniem organizacji.

DZIAŁANIA RZECZNICZE

DZIAŁANIA RZECZNICZE

Poprzez nasze zaangażowanie w działania rzecznicze przyczyniamy się do poprawy obowiązująych rozwiązań prawnych dotyczących opieki zastępczej.

POMOC W AFRYCE

POMOC W AFRYCE

Od maja 2016 można również przekazać darowiznę na projekty Stowarzyszenia w Kamerunie, a od 2020 również na pomoc dzieciom w Zimbabwe.

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. komórkowy: +48 600 942 306 mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Natalia Szulc Tel. komórkowy: +48 694 235 447 mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość