Grant Nordic Council of Ministers. Warsztaty podnoszące kompetencje opiekunów SOS

Pracownicy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce stale podnoszą swoje kompetencje, aby skutecznie i profesjonalnie wspierać dzieci trafiające pod ich opiekę. W swojej pracy niejednokrotnie mają do czynienia z dziećmi, które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej doświadczyły traumatycznych zdarzeń, np. zaniedbania, przemocy fizycznej lub wykorzystania.

Dzieci nie potrafią sobie samodzielnie poradzić ze skutkami takich doświadczeń. Co więcej brak odpowiedniego wsparcia może prowadzić do pogłębienia traumatycznych przeżyć, izolacji, problemów z tożsamością i samooceną oraz zaburzeń o charakterze zdrowotnym.

Aby zapobiec tym negatywnym konsekwencjom, rodzice SOS, wychowawcy placówek wsparcia dziennego, a także psychologowie, pedagodzy i pracownicy socjalni – łącznie 36 osób – weźmie udział w warsztatach dotyczących pracy z dzieckiem po traumie oraz towarzyszących im interwizjach. Są one częścią projektu Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development, który realizowany będzie od października 2018 roku do września 2019 roku, dzięki wsparciu Nordic Council of Ministers.

W projekcie, którego nasze Stowarzyszenie jest liderem, wezmą udział także pracownicy siostrzanych stowarzyszeń SOS z Białorusi i Łotwy oraz z norweskiej organizacji Robust. Finałem zaplanowanych działań będzie międzynarodowa konferencja współorganizowana w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie, w której udział wezmą nie tylko osoby związane z SOS Children’s Villages International, ale także przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pracy na rzecz dziecka i rodziny oraz pracownicy naukowi.

Pracownicy Stowarzyszenia podzielą się nabytą w trakcie projektu wiedzą w trakcie spotkań nt. pracy z dzieckiem po traumie zorganizowanych w szkołach dla nauczycieli, a także w specjalnie przygotowywanych publikacjach: dla szkół i dla opiekunów SOS.

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail