13 czerwca 2023

Uchronić przed falstartem. Debata panelowa nt. wejścia w samodzielne życie osób z pieczy zastępczej

← Powrót do aktualności

W wychowywaniu dzieci w pieczy zastępczej kluczowe jest, aby zapewnić młodym dorosłym wszelkie narzędzia potrzebne do wejścia w samodzielne życie. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim organizuje debatę panelową dotyczącą procesu usamodzielniania z pieczy zastępczej. Wśród gości – specjalistów ze Stowarzyszenia oraz osób usamodzielniających się – pojawi się Anna Walas, Koordynatorka ds. programowych z Fundacji Robinson Crusoe oraz dr Justyna Meissner-Łozińska, doktor nauk humanistycznych specjalizująca się w prawach dziecka, opieką nad dzieckiem czy analizą psychopedagogiczną relacji w rodzinie.

Na spotkaniu on-line „Usamodzielnienie z pieczy zastępczej jako element polityk publicznych” eksperci i ekspertki będą dyskutowali nad skuteczną metodą pomocy w wejściu w dorosłość. Motorem do dyskusji będzie prezentacja nowego modelu „Wchodzę w samodzielność”. Jest to innowacyjna propozycja, powstała w ramach projektu „Partnerstwo dla samodzielności”, realizowanego przez Stowarzyszenie w latach 2021-2023 ze środków NIW NOWE FIO. Partnerem spotkania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

Spotkanie odbędzie się on-line 15 czerwca 2023 r. w godz. 10:00-13:00 na platformie TEAMS. (adres w hiperlinku)

Identyfikator spotkania: 394 146 332 512

Kod dostępu: VWMsqX

Eksperci przez doświadczenie – wysłuchać tych, którym chcesz pomóc

Opracowany przez SOS Wioski Dziecięce model zakłada głębokie i podmiotowe spojrzenie na osoby wychowujące się w pieczy zastępczej. W jego tworzeniu, oprócz konsultacji ze specjalistami, wykorzystano także wywiady przeprowadzone z samymi młodymi dorosłymi z pieczy zastępczej, którzy przechodzą przez proces usamodzielniania, bądź już go ukończyli.Beata Kulig, kierowniczka projektu oraz doradca ds. rzecznictwa w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce tak określa jego charakterystykę:

Model „Wchodzę w samodzielność” jest świeżym i empatycznym spojrzeniem na drogę usamodzielniania się młodych osób z pieczy zastępczej, skierowanym do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i  placówek opiekuńczo-wychowawczych czy rodziców zastępczych . Nie jest przy tym propozycją hermetyczną – proponuje kilka rozwiązań, z których można wybrać te elementy, które są szczególnie ważne i istotne z punktu widzenia lokalnego systemu pieczy zastępczej. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do lepszego wejścia w życie oraz samodzielność młodych osób usamodzielniających się z pieczy zastępczej.”

Szerokie spektrum ekspertów

Wśród zaproszonych gości znaleźli się profesjonaliści ze Stowarzyszenia oraz Fundacji Robinson Crusoe, pracujący w licznych programach młodzieżowych oraz twórcy modelu, którzy podczas debaty podzielą się swoim doświadczeniem. Dodatkowym głosem eksperckim będzie dr Justyna Meissner-Łozińska z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która opowie problemach i zagrożeniach, z którymi należy się mierzyć w trakcie usamodzielniania osób z pieczy zastępczej na przykładzie wychowanków pieczy zastępczej z województwa podkarpackiego.

Ważne spojrzenie na problem zaprezentują także zaproszeni przedstawiciele osób  usamodzielniających się bądź już usamodzielnionych, aktywnie uczestniczący w procesie powstawania zmiany systemowej. Jako eksperci przez doświadczenie (ang. experts by experience) wniosą oni do dyskusji unikalny zestaw doświadczeń i kompetencji, którego nie sposób poznać z doświadczenia stricte teoretycznego.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części: pierwsza będzie wprowadzała w obszar zagadnień, przybliżając empirycznie oraz teoretycznie problematykę tego trudnego, przełomowego momentu w życiu młodych osób z pieczy zastępczej. Po tym panoramicznym wstępie odbędzie się dyskusja dotycząca zaprezentowanego modelu „Wchodzę w samodzielność” oraz podejścia do polityk publicznych w jego zakresie. 

Więcej o projekcie: https://wioskisos.org/partnerstwo-dla-samodzielnosci/

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość