26 maja 2023

SOS Wioski Dziecięce alarmują o trudnej sytuacji dzieci. Brakuje rodziców zastępczych!

← Powrót do aktualności

Ponad 9,5 tys. dzieci z rodzin biologicznych trafiło w zeszłym roku do pieczy zastępczej.[1] Sytuacja jest trudna, ponieważ ze względu na brak kandydatów na rodziców zastępczych, SOS Wioski Dziecięce mogły przyjąć tylko 75 dzieci. Niektóre zgłoszenia (a było ich ponad 700) wielokrotnie się powtarzały, co oznacza, że bardzo długo nie można było znaleźć miejsca dla dzieci w całym systemie. Wychodząc naprzeciw tej trudnej sytuacji, organizacja pilnie poszukuje kandydatów na Rodziców SOS.


W całej Polsce, a więc również w Stowarzyszeniu, jest coraz większy kryzys rodzicielstwa zastępczego, a potrzeby nie maleją. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za rok 2022 r. w pieczy zastępczej przebywało aż 73 400 dzieci[1] (ponad 6 tys. to maluchy poniżej 3 roku życia[2]). Z kolei, w samym ubiegłym roku do pieczy zastępczej trafiło aż 9528 dzieci z rodzin naturalnych.

[1] – 56 604 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 16 796 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej; Dane MRiPS; 2022

[2]5392 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, 111 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz 601 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej z wyłączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego; Dane MRiPS; 2022


– Sytuacja jest bardzo poważna. Pamiętajmy, że za każdą taką liczbą stoi życie i historia konkretnego dziecka.komentuje Aleksandra Granada, Dyrektorka Krajowa Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. – Są to często bardzo dramatyczne sytuacje, których nie udźwignąłby niejeden dorosły. Dlatego pilnie szukamy osób, które stworzą potrzebującym dzieciom bezpieczną przystań. Rodziców, którzy będą responsywni, czuli i wspierający. Dorosłych, którzy pomogą dziecku odbudować poczucie własnej wartości i życiowej sprawczości.

SOS Wioski Dziecięce w Polsce, które współpracują z lokalnymi władzami, by rozwijać pieczę zastępczą, zapraszają obecnie osoby, które chciałyby stworzyć dom dla ok. 4-6 dzieci jako prowadzący rodzinne domy dziecka lub/i kandydatów na Rodziców SOS w Wioskach Dziecięcych Mogą się do nas zgłaszać małżeństwa, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim, które są gotowe na podjęcie się zastępczej opieki i wychowania dzieci. Szczególnie zachęcamy osoby z regionów, w których działa nasza organizacja, tj. woj. mazowieckie, lubelskie, zachodniopomorskie oraz śląskie komentuje Aleksandra Sikorska, Doradca Programowy ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Zaplecze profesjonalistów – nie będziesz sam

– Zdajemy sobie sprawę, że bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwą pracą, wymaga cierpliwości, wyrozumiałości i wiedzy. Dlatego na co dzień dajemy wsparcie nie tylko tym, którzy opiekują się dziećmi, ale przede wszystkim to dzieciom zapewniamy wsparcie specjalistyczne, a także możliwości udziału w bogatej ofercie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania dzieci. Opiekunom zapewniamy pomoc w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi jak również rozwój kompetencji, poprzez udział w szkoleniach i superwizjach. – komentuje Aleksandra Sikorska i jak podkreśla – To właśnie ze względu na specjalistyczne wsparcie i dobro dzieci, Rodzinę SOS można stworzyć na terenie SOS Wioski Dziecięcej.

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość