Projekt „Zdrowe życie – instrukcja obsługi” za nami!

Ponad 130 dzieci i młodzieży oraz 45 rodzin z Programów Umacniania Rodziny wzięło udział w projekcie „Zdrowe życie – instrukcja obsługi”. Łącznie zrealizowaliśmy aż 5400 godzin indywidualnej pracy z rodzinami oraz 339 godzin warsztatów dla dzieci i dorosłych. Pomimo początkowej tremy nasi podopieczni z dużą otwartością i ciekawością dyskutowali o kwestiach związanych z edukacją seksualną, profilaktyką uzależnień oraz promocją zdrowia i zdrowego trybu życia. Z przyjemnością obserwowaliśmy, jak pełni zaangażowania i entuzjazmu zdobywają nową wiedzę i umiejętności, a także stopniowo zyskują zaufanie i szacunek grupy. Mamy nadzieję, że udział w projekcie przyczyni się do tego, iż jego uczestnicy staną się odpowiedzialnymi i świadomymi dorosłymi prawidłowo funkcjonującymi wśród rówieśników i w gronie rodziny.

  

***

Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail