2 czerwca 2015

9 czerwca odbędzie się III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

← Powrót do aktualności

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w instytucjonalnych formach opieki przebywa wciąż 1930 dzieci do 6 lat, wśród nich aż 280 maluszków, które nie ukończyły jeszcze pierwszego roku życia. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że od 1 stycznia 2015 roku, wyłącznie w wyjątkowych przypadkach w placówkach mogą przebywać dzieci poniżej siódmego roku życia.

Nie obserwujemy wystarczająco dynamicznego wzrostu liczby nowych rodzin zastępczych, w których, szczególnie młodsze dzieci, mogłyby się wychowywać w środowisku rodzinnym. Brakuje kandydatów na rodziców zastępczych. Dzieci chore i niepełnosprawne są powierzane do regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, a małoletnie matki znajdują miejsce w domach dziecka, tymczasem powinny dorastać pod opieką specjalistycznych rodzin zastępczych.

Patrząc na te dane Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej po raz trzeci organizuje, 9 czerwca w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, Kongres Rodzicielstwa Zastępczego.

Kongres jak co roku odbędzie się pod hasłem „Dziecko jest najważniejsze”. W tym roku, w ramach projektu „Dobre działanie to w sedno wnikanie”, realizowanego z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, przy współpracy z komisją ekspertów oraz Związkiem Powiatów Polskich i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, w szczególny sposób Koalicja przyjrzała się danym z powiatów.

W czasie Kongresu wyróżnienia za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzyma 9 powiatów: ziemskie: bialski, legionowski, turecki i wejherowski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Kielce, Radom i Rybnik.

Również rodzice zastępczy, którzy otaczają powierzone dzieci opieką i miłością odbiorą odznaczenia w czasie Kongresu. Przekaże je Rzecznik Praw Dziecka Pan Minister Marek Michalak, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkie wystąpienia na Kongresie będą związane z tematem „Więzi i planowania stałości opieki”.

„W codzienności każdego rodzica zastępczego wzajemnie przenikają się trud i praca nad deficytami, z którymi dzieci do nas trafiają, z radością jaką czerpiemy z tworzenia z dziećmi więzi, ich dorastania i dojrzewania do samodzielności. Jesteśmy szczególnie szczęśliwi z ciągłości tych relacji, także wtedy kiedy dzieci już dorosną i stale są z nami w kontakcie, kiedy im towarzyszymy w chwilach szczęścia i wspierając je wtedy kiedy jest im trudno, – mówi Edyta Wojtasińska, Przewodnicząca Zarządu Koalicji, mama zastępcza – o tym jak wielką wartością są te relacje i jaki stanowią dla dziecka zasób, będziemy mówić na tegorocznym Kongresie”.

W czasie Kongresu usłyszymy psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych oraz przede wszystkim rodziców zastępczych.

Kongres organizuje Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Członkami Koalicji są organizacje pozarządowe, od niewielkich, działających lokalnie, po większe, obejmujące swym obszarem cały kraj. Misją Koalicji są różnorodne działania mające na celu egzekwowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Obecnie Koalicja skupia 16 organizacji, z których większość została założona przez rodziców zastępczych.

Poruszane będą następujące tematy:

dwugłos rodzic zastępczy – koordynator,
wsparcie rodzinnej opieki zastępczej przez organizacje pozarządowe,
relacje między dzieckiem a rodziną zastępczą,
znaczenie więzi i stałości opieki

Udział w Kongresie to także okazja do rozmowy z rodzicami zastępczymi, specjalistami i Ministrami. Patronat nad Trzecim Kongresem Rodzicielstwa Zastępczego objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Prezydent m.st. Warszawy oraz Związek Powiatów Polskich.

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość