20.03.2023 - Zapraszamy do lektury modelu usamodzielnienia z pieczy zastępczej pt. Wchodzę w samodzielność.

Jest to narzędzie, które służyć ma wspieraniu młodych dorosłych na ich drodze do samodzielnego życia. Model jest skierowany do profesjonalistów zaangażowanych w pracę z osobami usamodzielniającymi się z pieczy zastępczej, przede wszystkim do opiekunów usamodzielnienia, wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodziców zastępczych oraz pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, ale także do pracowników organizacji pozarządowych, studentów kierunków społecznych, pracowników uczelni wyższych, jak i przedstawicieli regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz urzędów wojewódzkich.

Opracowanie modelu zostało poprzedzone – prowadzoną metodą design thinking – pracą grupy złożonej z pracowników Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” oraz zaproszonych ekspertów – przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie i organizacji pozarządowych. Dziękujemy za wkład, zaangażowanie, cenne rozwiązania, sugestie i uwagi, to m.in. na ich bazie przygotowano niniejszą publikację, do której lektury serdecznie zapraszamy.

Link do modelu: Wchodzę w samodzielność

Udostępnij
PDS

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość