13 lipca 2015

„Świetlica – Dzieci – Praca”

← Powrót do aktualności

Program Ministra Pracy i Polityki Społecznej  „Świetlica – Dzieci – Praca” od 1 lipca 2015r. jest realizowany w Placówce Wsparcia Dziennego „JUTRZENKA” w Lublinie. Jego bezpośrednimi odbiorcami jest 20 dzieci i młodzieży oraz 10 rodziców. Inicjatywa ma na celu rozwój umiejętności efektywnej opieki i ochrony dzieci oraz aktywizacje zawodową rodziców, a wszystko po to, aby dzieci i młodzież mogły wzrastać w troskliwym rodzinnym środowisku.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące aktywności:

  • cykl wyjazdów edukacyjno-kulturalnych z elementami socjoterapii,
  • zajęcia komputerowe e-Obywatel, służące nabyciu umiejętności praktycznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami w celach edukacyjno-rozwojowych i zawodowych,
  • grupa samopomocowa dla rodziców z elementami psychoedukacji i treningu umiejętności wychowawczych,
  • działania na rzecz wsparcia osób bezrobotnych – warsztaty doradztwa zawodowego oraz organizacja 2 stażów we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.

Zaplanowane aktywności będą stanowiły kontynuację zadań Programu Umacniania Rodziny prowadzonego na bazie Placówki, jak również jego uzupełnienie oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

Pierwszy, edukacyjno – kulturalny wyjazd do Zakopanego już za nami.

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość