1 czerwca 2020

List Stowarzyszenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej

← Powrót do aktualności

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Minister Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski
Al. J.Ch.Szucha
00-918 Warszawa

Warszawa, 31.05.2020

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do skierowanego do Pana pisma z 23 marca 2020 roku , dotyczącego wyzwań związanych z realizacją e-szkoły dzieci z pieczy zastępczej  oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, pragniemy poinformować, że we współpracy z naszymi partnerami i darczyńcami podjęliśmy  szereg działań,  które umożliwiły dzieciom zdalną naukę.  Mamy ogromną satysfakcję, że dzieci otrzymają promocję do następnych klas, a niektóre z nich poprawiły swoje wyniki edukacyjne. Jesteśmy przekonani, że stało się tak między innymi ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników, którzy opiekują się dziećmi powierzonymi naszej pieczy w SOS Wioskach Dziecięcych, a także wspierają rodziny w kryzysie w Programach Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”.

W czasie pandemii nasze kontakty z beneficjentami „SOS Rodzinie”, choć zdalne są jeszcze częstsze i intensywniejsze niż w czasie sprzed pandemii. Nasi specjaliści pomagają dzieciom w wykonywaniu zadań domowych i są w stałym kontakcie ze szkołami. Podczas odrabiania lekcji zawsze dbają o to by zobaczyć dziecko, choćby przez internetową kamerę, często z nimi rozmawiają wyczuleni na każdy smutek w głosie, na każde odbiegające od normy zachowanie. Organizujemy także łączenia internetowe i indywidualne rozmowy z rodzicami, by ich wesprzeć i odciążyć w tym trudnym czasie.

Stres wywołany utratą pracy, zamknięcie wielu osób na małej przestrzeni, gdzie nikt nie ma szansy choć na chwile pobyć sam, frustracja związana ze zdalną edukacją i tym, że rodzice nierzadko nie potrafią pomóc własnemu dziecku w nauce, mogą stać się tzw. wyzwalaczami nieakceptowanych zachowań takich jak nadużywanie alkoholu,  agresja czy przemoc domowa.

Z doświadczenia wiemy, że kryzys zawsze najmocniej uderza  w najsłabszych. Dlatego z wielkim niepokojem obserwujemy doniesienia medialne na temat tego, że wiele dzieci od początku pandemii koronawirusa, nie realizuje obowiązku szkolnego, a ich nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, do których uczęszczają nie mają z nimi kontaktu. Te dzieci nie są obecne podczas zdalnych lekcji, nie odrabiają zadań przesyłanych ze szkoły, nie ma z nimi, kontaktu telefonicznego ani internetowego. Ich rodzice nie odpowiadają na maile ani telefony od nauczycieli czy dyrektorów szkół, nie korzystają z dziennika elektronicznego.

Niepokoi nas przede wszystkim brak jasnych wytycznych dla szkół co do sposobów reagowania na tego typu sytuacje, oraz sformułowania jasnych ścieżek postępowania umożliwiających sprawdzenie czy życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka, przebywającemu w warunkach izolacji nic nie zagraża.

Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich brakuje także wytycznych dotyczących kontrolowania rodziny przez Policję tylko na podstawie zgłoszenia o nierealizowaniu obowiązku szkolnego, dokonanego przez szkołę, w sytuacji, gdy rodzina nie miała założonej „Niebieskiej Karty”.

Ze względu na utrudnioną pracę sądów, podejrzewamy równie, że mało efektywne może być także kierowanie przez szkoły wniosków do sądów o dokonanie wglądu w sytuację rodziny.

W trosce o  prawo każdego dziecka do edukacji zwracamy się do władz rządowych z prośbą i nadzieją, że podejmą stosowne działania we współpracy z władzami samorządowymi: głównie z dyrektorami szkół i Ośrodkami Pomocy Społecznej, by sytuacja epidemii nie pozwoliła na wypadanie dzieci z systemu edukacji, a wszystkie dzieci, dla których pozostanie w domu może oznaczać zagrożenie były bezpieczne.

Z poważaniem,

Barbara Rajkowska
Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Adresaci:

 1. a/a;
 2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Marlena Maląg
  Nowogrodzka 1/3/5
  00‐513 Warszawa

 List Stowarzyszenia do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informacja prasowa

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt z naszymi placówkami

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

 • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

 • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość

Kontakt dla firm

Justyna Kalita Tel. 22 460 92 40
Tel. komórkowy: +48 664 005 981
mail: justyna.kalita@sos-wd.org

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice@sos-wd.org