Jak pomóc dziecku po traumie? – relacja z warsztatów

W ostatnim czasie wychowawcy i pedagodzy, opiekujący się dziećmi z SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce wzięli udział w specjalistycznych warsztatach. Celem zajęć było poznanie metody narracyjnej, która wspomaga pracę z dziećmi po traumie. Warsztaty przeprowadziła Hanne Robenhagen, duńska trenerka specjalizująca się w pracy z dziećmi po przejściach.

Metoda narracyjna wspomaga analizę nie tylko osobowości i tożsamości, ale także procesów psychicznych. Co ważne, metoda ta jest całkowicie przyjazna dzieciom i odbywa się poprzez zabawę, rozmowy i zajęcia plastyczne. Doskonałym do tego narzędziem okazuje się stworzenie własnego drzewa życia, które bazuje wyłącznie na pozytywnej narracji, wspomnieniach i doświadczeniach. W ten sposób uczestnicy terapii odbudowują poczucie własnej wartości, poznają swoje silne strony oraz odkrywają zasoby, które na nowo pomagają im zaplanować swoją przyszłość.

Proces terapeutyczny polega więc na tym, by nadawać swoim doświadczeniom nowe znaczenia, które pozwolą zmienić istniejącą narrację. Co ważne, w podejściu tym dokonuje się eksternalizacji problemu – podkreśla się, że problemem nigdy nie jest osoba. Celem takiego działania jest uwolnienie pacjenta od postrzegania siebie poprzez deficyty czy ułomności. Dzięki tej metodzie możliwe jest stworzenie alternatywnych historii, dotyczących życia i samego siebie, które pomagają pacjentom poradzić sobie z przeżytą wcześniej traumą.

Warto dodać, że warsztaty dla specjalistów SOS odbyły się dzięki wsparciu Nordic Council of Ministers i były częścią projektu pt. “Trauma-informed Caregivers – Investment to a Better Child Development”, który realizowany będzie od października 2018 roku do września 2019 roku.

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail