4 lipca 2022

Dzieci z rodzin wielodzietnych zagrożone skrajnym ubóstwem

← Powrót do aktualności

Rodziny z co najmniej trójką dzieci należą do najbardziej zagrożonych ubóstwem skrajnym, a co dwudziesta piąta osoba w Polsce wydaje na swoje utrzymanie mniej niż zakłada minimum egzystencji. Najwyższa stopa ubóstwa skrajnego występuje wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 5%)[1]. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce apeluje o pomoc dla najbardziej potrzebujących maluchów. Do akcji „Pomóż nam chronić dzieci” przyłączyły się ambasadorki Stowarzyszenia – Natalia Kukulska, Anna Dereszowska, Katarzyna Zielińska i Maria Dębska.

Skrajnym ubóstwem zagrożone są także osoby w gospodarstwach utrzymujących się z rolnictwa i ze świadczeń społecznych (poza emeryturami), a także osoby z niepełnosprawnościami. Wydatkami niższymi od granicy ubóstwa skrajnego częściej od mieszkańców miast odznaczali się mieszkańcy wsi. Stopa ubóstwa skrajnego na wsi osiągnęła w 2021 r. poziom 8%. W miastach wskaźnik ten był czterokrotnie mniejszy i wyniósł 2%.

– SOS Wioski Dziecięce starają się docierać do dzieci i rodzin głównie z obszarów wiejskich, gdzie często nie ma nawet zasięgu telefonów, internetu czy komunikacji do najbliższego miasta. Nasi pracownicy socjalni odwiedzają rodziny, pomagają w planowaniu budżetu czy po prostu wspierają w codziennych wyzwaniach. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i ułatwiamy im kontakt z pracodawcami. Staramy się organizować darmowe szkolenia z różnych dziedzin, m.in. doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawną czy zdrowotną. – mówi Łukasz Łagód, Doradca ds. Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”.

Według najświeższych danych ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 15,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,5%.[2]Jeszcze rok temu, nasi beneficjenci byli w stanie coś zaoszczędzić. Obecnie nawet zwykłe wyjście z dziećmi na lody staje się wyzwaniem. Rodziny nie wyjeżdżają na wakacje. Obserwujemy, że dzieci chętniej jedzą posiłki w naszych świetlicach. Wcześniej często przynosiły coś własnego. – komentuje Katarzyna Chromińska, koordynatorka Programu „SOS Rodzinie” w Siedlcach.

Pomóż nam chronić dzieci

Celem kampanii „Pomóż nam chronić dzieci” jest podniesienie tematu profilaktyki rodzin w dobie trwającego kryzysu, a także zachęcenie darczyńców do regularnego wsparcia działań Stowarzyszenia i jego podopiecznych – dzieci opuszczonych, osieroconych, oraz tych z rodzin zagrożonych rozpadem. Kampanię wspierają ambasadorki Stowarzyszenia – Natalia Kukulska, Anna Dereszowska, Katarzyna Zielińska oraz Maria Dębska, które wspólnym głosem apelują o pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci. Bohaterką spotu jest 10-letnia Ola, która po śmierci rodziców trafiła pod opiekę dziadka. Odkąd zachorował i stracił możliwość pracy, oboje żyją w skrajnym ubóstwie. Dzisiaj, w dobie pogłębiającego się kryzysu finansowego i rosnących cen, ich sytuacja jest trudniejsza niż kiedykolwiek.

Jak pomóc?

Aby dowiedzieć się, jak pomóc dzieciom, takim jak Ola wystarczy wysłać SMS o treści „Ola” pod numer 4777 (koszt sms zgodny z cennikiem twojego operatora). W odpowiedzi na SMS pracownicy Stowarzyszenia oddzwonią, aby opowiedzieć o możliwościach wsparcia. W ramach akcji uruchomiona została również specjalna strona www.dziecisos.org, na której można przekazać comiesięczną darowiznę. W podziękowaniu za regularną pomoc każdy darczyńca otrzyma imienny Dyplom Przyjaciela Dzieci.

***

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od ponad 37 lat pomaga dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. W 2021 roku Stowarzyszenie pomogło 1815 potrzebującym dzieciom. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 136 krajach świata.

Stowarzyszenie prowadzi 4 SOS Wioski Dziecięce, gdzie opuszczone i osierocone dzieci znajdują troskliwy dom i opiekę. Równolegle do opieki zastępczej, rozwijane są również działania profilaktyczne, w ramach Programu „SOS Rodzinie”, którego celem jest ochrona dzieci przed utratą opieki i zapewnienie rodzinom kompleksowego wsparcia, w tym pomocy psychologicznej i terapeutycznej.


[1] Dane GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2021-roku,14,9.html

[2] Dane GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/szybki-szacunek-wskaznika-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-czerwcu-2022-roku,8,70.html

Udostępnij

POZNAJ NASZYCH FUNDRAISERÓW

fundraiser
  • możemy zapukać do Twoich drzwi lub możesz nas spotkać na ulicy
  • zachęcamy do dołączenia do Klubu SOS i tym samym regularnej pomocy potrzebującym dzieciom
  • nie zbieramy pieniędzy w gotówce

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość