Bezpieczny start III

W Programie Umacniania Rodziny w Karlinie zakończyliśmy III edycję projektu „Bezpieczny start III”. Opieką objęliśmy 13 rodzin, w których wychowuje się 15 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Realizacja projektu „Bezpieczny start III” była kontynuacją wcześniejszych edycji realizowanych w Siedlcach.

W ramach projektu organizowaliśmy zajęcia dla dzieci i ich rodziców. Wspólne wyjazdy, gry i zabawy pozwoliły rodzinom w ciekawy sposób wspólnie spędzić czas. Dodatkowo prowadzone były spotkania warsztatowe i dyskusje dla dorosłych. Dzięki tym działaniom poszerzyliśmy wiedzę i umiejętności rodziców dotyczące właściwej opieki nad małymi dziećmi. Wzbudziliśmy także refleksję i potrzebę dorosłych dotyczącą wzrastania ich dzieci w bezpiecznych warunkach zapewniających prawidłowy rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny.

Projekt był finansowany ze środków z Programu Grantowego „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w ramach linii programowej „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6)”.

Ulotka podsumowująca projekt

Konspekt Dobrze Czuję

Konspekt Dobrze Mówię

Konspekt Dobrze Słyszę

Konspekt Instytucje Pomocowe

Konspekt Zamiast Klapsa Cz.1 

Konspekt Zamiast Klapsa Cz. 2

 

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail