13 maja 2024

Akcja krwiodawstwa SOS Wiosek Dziecięcych powraca do Lublina

← Powrót do aktualności

28 maja na terenie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Lublin przy ul. Jutrzenki 1 odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Krew będzie pobierana w autobusie-ambulansie RCKiK Lublin, a rejestracja krwiodawców odbędzie się w godzinach od 9:00 do 13:00.

To już kolejna edycja tego niezwykłego wydarzenia. Akcja zainicjowana przez pracowników i podopiecznych Programu SOS w Lublinie odbywa się już trzeci rok z rzędu. Dzięki poprzednim akcjom Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie otrzymało już kilkadziesiąt litrów drogocennego surowca.

Przez lata osoby związane z Programem SOS Lubin oddały już ponad 100 litrów krwi – to dla nas wielka duma. Zasoby krwi zgromadzone w bankach pełnią kluczową rolę w ratowaniu życia. Wykorzystywane są nie tylko w przypadku nagłych wypadków czy operacji, ale także w leczeniu chorób przewlekłych oraz przy udzielaniu wsparcia pacjentom w trakcie terapii. Cieszymy się, że nasi podopieczni angażują się w dobroczynne akcje i wspierają inicjatywy ratujące życie. – mówi Andrzej Moroz ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Akcja honorowego krwiodawstwa Programu SOS Wiosek Dziecięcych Lublin jest już stałą częścią kalendarium lubelskiego centrum krwiodawstwa. Osoby związane z Programem SOS dzielą się zdrowiem przez cały rok, oddając krew nie tylko w dniu akcji.

Krwiodawstwo stało się u nas swojego rodzaju tradycją – jakże ważną i szlachetną, a zarazem bezinteresowną. – komentuje Andrzej.

Kto może oddać krew?

Oddać krew mogą osoby w wieku od 18 do 65 lat, ważące nie mniej niż 50 kilogramów i nie przyjmujące leków na stałe. Na oddanie krwi należy przyjść wypoczętym i nawodnionym oraz zabrać ze sobą dowód osobisty (jeśli krew będzie oddawana po raz pierwszy grupę krwi określą pracownicy RCKiK) lub legitymację HDK (jeśli jest się już krwiodawcą).

Sama donacja wraz z wywiadem medycznym w postaci wypełnienia ankiety, rozmową z pielęgniarką, zmierzeniem ciśnienia oraz spotkaniem z lekarzem trwa około godziny. Donatorom po oddaniu krwi przysługują dwa dni wolne od pracy – dzień donacji i dzień następny.

Każdy osoba oddająca krew otrzyma drobny upominek przygotowany przez wychowawców i podopiecznych Programu SOS Wiosek Dziecięcych Lublin.

***

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od 1984 roku pomaga dzieciom porzuconym, opuszczonym, zagrożonym utratą opieki rodziców. Jest częścią organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 137 krajach świata. W Polsce działają 4 Wioski SOS, gdzie dzieci pozbawione opieki rodziców biologicznych znajdują ciepły, kochający dom. Jednocześnie stowarzyszenie rozwija działania profilaktyczne w ramach Programu „SOS Rodzinie”, którego celem jest ochrona przed utratą rodziców i zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzinom w kryzysie.

Przez cały 2023 rok z pomocy Programów SOS skorzystało 2203 polskich beneficjentów, w tym 1422 dzieci i młodzieży – 368 w opiece zastępczej oraz 1054 w Programie „SOS Rodzinie”. Oprócz tego, stowarzyszenie pomogło 5 tysiącom osób w Kamerunie i Zimbabwe, a 3104 ukraińskich uchodźców wojennych – głównie dzieci z pieczy zastępczej i ich opiekunowie – otrzymało pomoc terapeutyczną, psychologiczną i niezbędne wsparcie do życia w nowych realiach.

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość