Zranione dziecko w szkole

Edukacja jest kluczowym elementem procesu usamodzielnienia, czyli przygotowania do dorosłego życia. Dlatego też SOS Wioski Dziecięce w Polsce, we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają podopieczni Stowarzyszenia, prowadzą projekt edukacyjny „Zranione dziecko w szkole”.

Szkoła może odegrać ogromna rolę w procesie uzdrawiania, pomagając zranionym dzieciom, poprzez odpowiednio stawiane wymagania edukacyjne i społeczne, aby wspierać rozwój systemu nerwowego zaburzony przez przemoc, wykorzystanie, zaniedbanie oraz inne traumatyczne doświadczenia.

Przemoc zwłaszcza wczesna i długotrwała, której niejednokrotnie doświadczali nasi podopieczni, okalecza je
w sposób z pozoru niewidoczny, ale dotkliwy i trwały. Trauma, z greckiego rana, zakłóca rozwój dziecka w zakresie funkcjonalnym – od myślenia i odczuwania, po zachowanie i odnoszenie się do innych. Dlatego pomoc zranionym dzieciom, poprzez odpowiednio stawiane wymagania edukacyjne oraz stwarzanie bezpiecznego środowiska wychowawczego, mogą pobudzić rozwój systemu nerwowego, opóźniony przez traumatyczne doświadczenia  i zdecydować o powodzeniu dziecka w szkole. Często tradycyjne metody nauczania są niedostosowane do jego potrzeb, a wtedy środowisko szkolne zamiast być miejscem, gdzie dziecko zdobywa wiedzę, nawiązuje przyjaźnie i dobre relacje, jest stresującym doświadczeniem, pełnym niepewności, nieosiągalnych wymagań intelektualnych i poznawczych, lęku i frustracji.

Zależy nam, by poprzez oddziaływania edukacyjne umożliwić dzieciom zdobycie wysokiej jakości wykształcenia, minimalizować ryzyko zaprzestania kontynuowania nauki, ponieważ może to mieć negatywne, długofalowe konsekwencje, z których najpoważniejszą jest zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z innymi, bo jak mówił założyciel naszej organizacji: „Łatwiej czynić dobro, jeśli pomaga wielu”. Budujemy partnerstwo ludzi i instytucji na rzecz dzieci, które doświadczały trudnych, często traumatycznych zdarzeń w życiu.

W minionym tygodniu, dzięki współpracy z Fundacją In Spe mogliśmy podzielić się wiedzą i doświadczeniem
z nauczycielami z Torunia Widzieliśmy ich zaangażowanie w pomaganie dzieciom, których trudne doświadczenia życiowe stanowią dla wszystkich nie lada wyzwanie.

Dziękujemy Fundacji In Spe za współpracę, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu za  gościnę, Nauczycielom, uczestnikom za poświęcony czas i zaangażowanie.

 

 

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail