Znaczenie diagnozy w pracy z rodziną

10 maja w Urzędzie Gminy Biłgoraj odbyło się spotkanie poświęcone znaczeniu diagnozy w pracy z rodziną. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu rzeczniczego prowadzonego wspólnie przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju.

Celem projektu rzeczniczego jest rozpoczęcie dyskusji nt. znaczenia diagnozy w pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i wypracowanie propozycji udoskonalenia praktyki. Działania podjęliśmy wspólnie z naszymi partnerami, z którymi na co dzień działamy na rzecz poprawy sytuacji rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

    

Dobór tematyki projektu rzeczniczego był nieprzypadkowy. Proces diagnostyczny ma bowiem niebagatelne znaczenie w pracy z rodziną – jest prowadzony w sposób ciągły przez cały czas pracy z rodziną. Tylko dzięki poprawnemu zidentyfikowaniu problemów i potrzeb istotnych w danym momencie dla rodziny możemy jej skutecznie pomóc – zbudować samodzielność.

Podczas spotkania głos zabrali:

  • Wiesław Różyński – Wójt Gminy Biłgoraj
  • Marian Łosiewicz – Dyrektor Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj
  • Anna Bielecka – Dyrektor ds. Rozwoju Programów Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce
  • Małgorzata Kolesiak – Zastępca Koordynatora Programu Umacniania Rodziny w Biłgoraju
  • Justyna Rybak –Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego
  • Grzegorz Wójcik –Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego w Biłgoraju
  • dr Małgorzata Sitarczyk –psycholog kliniczny, adiunkt WSEI w Lublinie, biegły sądowy
  • Małgorzata Mróz –Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słominkach, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny
  • Anna Dziadosz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biłgoraju

    

W ramach spotkania oprócz wystąpień prelegentów odbyła się debata panelowa z udziałem organizatorów, partnerów i zaproszonych gości poświęcona znaczeniu diagnozy w pracy z rodziną. Głównym wnioskiem, co do którego zgodni byli wszyscy uczestnicy spotkana był fakt, że dobra diagnoza sprzyja doborowi odpowiednich metod pracy z rodziną. Inne wnioski płynące z dyskusji to m.in.: potrzeba nawiązania relacji z rodziną jako warunek skutecznie przeprowadzonej diagnozy, włączenie całej rodziny w proces diagnostyczny, cykliczna ewaluacja wniosków diagnostycznych, korzyści z interdyscyplinarności oraz potrzeba superwizji.

Kolejne spotkanie w ramach projektu rzeczniczego odbędzie się 23 maja w Koszalinie.

 

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail