Zdrowe życie – instrukcja obsługi

Od września tego roku w 8 placówkach wsparcia dziennego Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce realizuje projekt „Zdrowe życie – instrukcja obsługi”. To cykl zajęć przeznaczony dla 130 dzieci oraz 30 dorosłych, współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zaplanowane w projekcie działania profilaktyczne i terapeutyczne oraz praca środowiskowa mają pozytywnie wpłynąć na zmianę postaw i zachowań jego uczestników, budowanie kompetencji społecznych oraz – w konsekwencji – poprawę jakości życia w rodzinie i społeczności lokalnej.

W ciągu trzech miesięcy trwania projektu, zorganizowane zostały zajęcia prowadzone metodą rówieśniczą przez studentów medycyny – wolontariuszy ze stowarzyszenia IFMSA Poland oraz spotkania z psychoterapeutami i specjalistami. Dzieci i młodzież wzięli udział w takich warsztatach jak „Męskie sprawy, czyli faceci facetom”, „Wyloguj się do kreatywności” czy „Odczarujmy stres oraz efektywne metody radzenia sobie ze stresem”. W ich trakcie poruszone zostały zagadnienia z obszaru edukacji seksualnej,  profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia i zdrowego trybu życia. Nasi podopieczni uczyli się  radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz ćwiczyli umiejętności odreagowywania napięć. Rozwijali pożądane społecznie wzorce zachowań, uzyskali informacje dotyczące skutków uzależnienia oraz nabyli wiedzę na temat destrukcyjnego wpływu nałogów. Uczyli się też dostrzegać własne zalety oraz mocne strony, rozwijali pozytywną samoocenę oraz umiejętności poszukiwania wsparcia w otoczeniu i korzystania z niego.

Dodatkowym wsparciem w postaci pracy środowiskowej w domach objętych zostało 45 rodzin. Rodzice naszych podopiecznych mieli okazję poznać sposoby planowania  wydatków oraz dowiedzili się co powinien zawierać pełnowartościowy, zdrowy posiłek dla ich dzieci. Pokazano im także, jak budować i podtrzymywać  pozytywne relacje między najbliższymi. Podczas wspólnej zabawy cała rodzina poznała zasady właściwej komunikacji, a rodzice rozpoznawali i nazywali potrzeby swoich pociech.

W ciągu kolejnych miesięcy trwania projektu realizowane będą dalsze działania profilaktyczne. Zaplanowane są m.in. spotkania z terapeutą. Projekt będzie trwać do listopada 2017 roku.

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail