28 lipca 2022

TO JUŻ DEKADA! – PROGRAM „SOS RODZINIE” W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM

← Powrót do aktualności

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce kojarzone jest głównie z pieczą zastępczą. Tymczasem od 10 lat prowadzi również Program „SOS Rodzinie”, czyli program pomocowy skierowany do dzieci i rodzin w potrzebie z  woj. zachodniopomorskiego. W ramach Programu „SOS Rodzinie” w Koszalinie od lipca 2022 r. działa również  w Gminie Świeszyno. Jak dotąd, wsparcie otrzymało 291 rodzin, w tym 748 dzieci. Stowarzyszenie, oprócz działań profilaktycznych, zapobiegających rozpad rodziny, prowadzi również SOS Wioskę Dziecięcą w Karlinie. Jest to miejsce, gdzie porzucone i osierocone dzieci znajdują miłość i bezpieczeństwo.

Kompleksowa pomoc dla całej rodziny

Zadaniem specjalistów „SOS Rodzinie” jest wspieranie rodziców i opiekunów w pełnieniu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomoc kierowana jest głównie do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim. –Działamy tutaj już od 10 lat. I przyznam, że jest w tym coś wyjątkowego. Niektóre dzieciaki, którym pomagaliśmy kilka lat temu są już dorosłe i mają własne samodzielne rodziny. Myślę, że jest to najwspanialsza nagroda. Widzieć, że praca, którą wykonaliśmy ma tak piękne zakończenia.  ­– mówi Michał Szwiec, Koordynator  Programu „SOS Rodzinie” w Karlinie. I jak dodaje – Głównym celem projektu jest umocnienie rodziny. Pomagamy znaleźć jej zasoby i mocne strony i pracujemy nad tym by nasi beneficjenci uwierzyli w to, że mogą pokonać kryzys. Oferujemy pomoc specjalistów: psychologa, psychoterapeuty, psychiatry dziecięcego i terapeuty uzależnień. Rodziny mają również dostęp do konsultacji prawnika czy dietetyka. Organizujemy też spotkania grupy wsparcia dla kobiet oraz warsztaty dla rodziców wspierające ich w wychowaniu dzieci i sprawowaniu nad nimi opieki. – mówi Michał.  Obecnie w projekcie bierze udział 98 rodzin, w  których wychowuje się 201 dzieci i młodzieży oraz funkcjonuje 194 dorosłych młodych i rodziców. Programy „SOS Rodzinie” działają w Karlinie, Mierzynie, Krukowie, Parsowie, Warninie, Nasutowie oraz Koszalinie. – Są to również wyjątkowe miejsca pracy, które pozwalają na rozwój i podejmowanie ciekawych wyzwań. Chętnie współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin. – dodaje Michał.

Dziecko w centrum uwagi

Warto podkreślić, że wsparcie oferowane przez Stowarzyszenie jest zawsze dopasowane do indywidualnych potrzeb rodziny, problemy z którymi borykają się dzisiejsze rodziny są bowiem bardzo różne, a kryzys może się zdarzyć w każdej rodzinie. – Współpraca z nami jest dobrowolna. Nigdy niczego nie narzucamy, a plan działania przygotowujemy dopiero po wstępnych rozmowach. Co ważne, pomoc kierujemy również do dzieci. To właśnie ich dobro oraz rozwój są dla nas priorytetowe. –  podkreśla Monika Kraszewska, Koordynator Programu „SOS Rodzinie” w Koszalinie. Dla najmłodszych prowadzone są zajęcia świetlicowe w placówkach wsparcia dziennego. – Obejmują one pomoc w nauce, wsparcie specjalistów, np. logopedy, organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań. W świetlicach dzieci mogą również zjeść ciepły posiłek, a od czasu do czasu organizujemy wyjazdy rodzinne połączone z warsztatami prowadzonymi przez specjalistów. – dodaje Monika. Ważnym elementem wsparcia jest również edukacja rodziców w zakresie wychowania, dostrzegania mocnych stron dzieci oraz uważności na ich problemy.  

Pomoc w czasach pandemii

Działalność Stowarzyszenia jest nieprzerwana. – W trakcie największego lockdownu pracownicy wykonywali pracę zdalną i pomagali poprzez telefon, internet, social media i różnego rodzaju aplikacje do kontaktu video. W tym okresie konsultacje  z rodzicami i dziećmi, np. pomoc dzieciom w lekcjach czy prowadzenie zajęć profilaktycznych odbywały się online. Jednak w sytuacjach najbardziej kryzysowych udzielaliśmy bezpośredniego wsparcia. – komentuje Michał Szwiec. W trakcie pandemii eksperci Stowarzyszenia intensywnie pracowali z rodzinami i szkołami, co zaowocowało niskim stopniem wykluczenia z systemu edukacyjnego.

SOS Wioska Dziecięca w Karlinie

Stowarzyszenie prowadzi również SOS Wioskę Dziecięcą w Karlinie. Jest to osiedle domków jednorodzinnych, gdzie w każdym z domów mieszka ok. 4-6 dzieci wraz z zastępczymi rodzicami SOS. Dzieci odzyskują tam poczucie bezpieczeństwa, zaufania do świata dorosłych i uczą się jak znów być po prostu dziećmi. Bawią się, uczą i chodzą do szkoły ,jak wszystkie inne dzieci. W ramach SOS Wioski Dziecięcej funkcjonują Rodziny SOS, które składają się z mamy SOS lub mamy i taty SOS oraz kilkorga powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni. Najczęściej wychowują się tutaj liczne rodzeństwa. To Rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Każde dziecko w Rodzinie SOS jest otoczone miłością i dorasta w poczuciu bezpieczeństwa. Dzieci otrzymują również wsparcie specjalistyczne oraz mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Główne źródła finansowania od darczyńców wspierających regularnie funkcjonowanie Programu „ SOS Rodzinie w Koszalinie:

– Fundacja Drzewo i Jutro – od 5 lat

– dotacje od partnerów biznesowych

– Regionalny Program Operacyjny – dotacja w ramach projektu pt.: „Pomocna dłoń – kompleksowy program wsparcia dziecka i rodziny”, RPO WZ na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne, działanie RPZP.07.06.00; Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, czas trwania projektu: 01.11.2020 – 30.06.2023

– środki z kampanii 1 % od podatku

– dotacje Urzędu Miejskiego w Koszalinie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Koszalinie wraz ze wsparciem dla rodziców/opiekunów w ramach Programu umacniania Rodziny”

***

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od ponad 36 lat pomaga dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie ma pod opieką 1566 potrzebujących dzieci. Jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 136 krajach świata.

Stowarzyszenie prowadzi 4 SOS Wioski Dziecięce, gdzie opuszczone i osierocone dzieci znajdują troskliwy dom i opiekę. Równolegle do opieki zastępczej, rozwijane są również działania profilaktyczne, w ramach Programu „SOS Rodzinie”, którego celem jest ochrona dzieci przed utratą opieki i zapewnienie im kompleksowego wsparcia.

SOS Wioski Dziecięce w Polsce pomagają również dzieciom w Zimbabwe i Kamerunie. Do głównych działań należą, m.in. budowa studni oraz sanitariatów, promocja higieny (HIV/AIDS, COVID-19), program dożywiania, edukacja, wsparcie działalności gospodarczej rodzin i społeczności czy promocja praw kobiet. Z pomocy Stowarzyszenia na terenie Zimbabwe i Kamerunu skorzystało już 5 000 rodzin.

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość