24 stycznia 2022

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce otwiera nowe lokalizacje

← Powrót do aktualności

Ubóstwo oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a także potrzeba aktywizacji zawodowej, to główne powody, dla których SOS Wioski Dziecięce w Polsce poszerzają swoją działalność.  W ramach profilaktycznego Programu „SOS Rodzinie” powstaną trzy nowe lokalizacje w trzech województwach – lubelskim (gmina Zakrzówek), mazowieckim (gmina Wodynie) i zachodniopomorskim (gmina Świeszyno). Pomoc kierowana będzie do rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Ubóstwo oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a także potrzeba aktywizacji zawodowej, to główne powody, dla których SOS Wioski Dziecięce w Polsce poszerzają swoją działalność.  W ramach profilaktycznego Programu „SOS Rodzinie” powstaną trzy nowe lokalizacje w trzech województwach – lubelskim (gmina Zakrzówek), mazowieckim (gmina Wodynie) i zachodniopomorskim (gmina Świeszyno). Pomoc kierowana będzie do rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Ubóstwo i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych to najczęściej raportowane powody przydzielania pomocy społecznej we wspieranych przez nas lokalizacjach. Trudna sytuacja finansowa i niedostatecznie rozwinięte kompetencje opiekuńczo-wychowawacze przekładają się na jakość rodzinnych relacji, m.in. nasilając domowe konflikty. W połączeniu z niepewnością i lękiem jakie rodzą się ze względu na pandemię SARS-CoV-2 możemy obserwować negatywne oddziaływania na dzieci i młodzież, głównie w zakresie ich funkcjonowania w grupie rówieśniczej, czy obniżenia nastroju.
– mówi Łukasz Łagód, psycholog i doradca ds. Programu „SOS Rodzinie”

Według dostępnych danych, w Polsce poniżej minimum egzystencji żyje ponad 5 proc., czyli ok. 1,9 mln Polaków, a skrajne ubóstwo dzieci w 2020 r. wzrosło z 4,5% do 5,9%, czyli do ponad 400 tys. dzieci.[1] Z kolei, zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży diagnozowane są na coraz wcześniejszym etapie rozwoju, a ich skala nieustannie wzrasta. Jeszcze przed pandemią, dzieci wymagających specjalistycznego wsparcia było ok. 630 tys.[2] 

W odpowiedzi na lawinowo rosnące potrzeby, nasze Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na wsparcie rodzin zarówno poprzez indywidualną pracę z rodzinami, jak i zapewnienie rodzinom dostępności wsparcia specjalistów – psychologów i psychoterapeutów. Ważnym elementem jest także edukacja rodziców nie tylko w zakresie wychowania, ale również dostrzegania mocnych stron dzieci oraz uważności na ich problemy.
– mówi Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

W ciągu ostatniego roku, w ramach Programu „SOS Rodzinie”, Stowarzyszenie pomogło  2 383 beneficjentom,  w tym 1428 dzieciom i młodzieży z 579 rodzin. Z kolei od początku istnienia programu, pomoc otrzymało ponad 2 tysiące dzieci z ponad 940 rodzin biologicznych.

Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i bezpłatne. Pomoc kierowana jest do wszystkich rodzin przeżywających trudności w zakresie sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zagrożonych rozpadem. Pomocą obejmujemy wszystkich członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka. To właśnie dzieci mogą skorzystać z dedykowanych im zajęć i działań świetlicowych. Otrzymają tam pomoc w nauce, wsparcie specjalistów, szansę na rozwój zainteresowań. Oferujemy również szeroki wachlarz wsparcia dla rodziców/opiekunów.
– mówi Łukasz Łagód, psycholog i doradca ds. Programu „SOS Rodzinie”

Rozwój pieczy zastępczej

W 2022 roku Stowarzyszenie planuje również rozwój form opieki zastępczej SOS. Od stycznia br. w ramach Programu SOS Biłgoraj funkcjonuje placówka specjalistyczno-terapeutyczna oraz placówka interwencyjna. Z kolei, w drugim kwartale 2022 r. placówka interwencyjna zostanie otwarta również w Kraśniku.

Nowe formy pieczy są naszą odpowiedzią na potrzeby dzieci. Praktycznie każdego dnia otrzymujemy telefony z powiatowych centrów pomocy rodzinie z pytaniem o możliwość przyjęcia dzieci do opieki zastępczej. O dramatycznej sytuacji świadczy również to, że wiele zgłoszeń się powtarza. To znaczy, że dzieciom miesiącami nie można znaleźć miejsca w odpowiedniej rodzinie zastępczej lub placówce.
– mówi Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce 

Ty też możesz pomóc

Aby przyłączyć się do wspólnej pomocy, wystarczy przekazać 1% podatku na rzecz podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych, wpisując nr KRS 0000 056 901 w odpowiednią rubrykę formularza PIT. W ramach akcji uruchomiona została również strona www.dziecisos.org, na której można pobrać bezpłatny program PIT 2021 lub wypełnić zeznanie podatkowe online.

[1] „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 roku”, GUS, 2021
[2] „Dostępność lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (w latach 2017-2019)”, NIK, 2020

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość