24 października 2019

Spotkanie pt. Dziecko dla pełnego rozwoju potrzebuje rodziny

← Powrót do aktualności

23 października 2019 Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce zorganizowało spotkanie pod hasłem Dziecko dla pełnego rozwoju potrzebuje rodziny. Dzięki naszym darczyńcom z Hotelu Marriott mogło się ono odbyć w pięknych wnętrzach hotelu.

Na spotkanie przybyli licznie przedstawiciele instytucji, z którymi współpracujemy i realizujemy zadania publiczne, budując lokalne systemy wsparcia dziecka i rodziny: samorządowcy, przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków, Pomocy Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wybór daty spotkania był nieprzypadkowy – zbliżają się bowiem jubileuszowe obchody ważnych z perspektywy działań Stowarzyszenia wydarzeń: 30. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka oraz 10. rocznicy przyjęcia Wytycznych ONZ w sprawie pieczy zastępczej wobec dzieci.

Zgromadzeni goście mieli okazję zapoznać się z rezultatami kilkudziesięcioletniej już działalności SOS Wioski Dziecięcych na świecie.  W Polsce Stowarzyszenie od  35 lat zapewnia rodzinną opiekę zastępczą dzieciom, które nie mogą wychowywać się ze swoimi rodzicami, a od ponad 10 lat wspiera rodziny zagrożone utratą opieki nad dzieckiem w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, tak by mogły zapewnić swoim dzieciom bezpieczny dom. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi omawialiśmy planowane kierunkami rozwoju, dyskutowaliśmy o znaczeniu jakości w pracy z dzieckiem i rodziną oraz o wyzwaniach dotyczących odpowiedzi na lokalne potrzeby w tym zakresie.

Słowa założyciela naszej organizacji zacytowane w tytule spotkania są aktualne każdego dnia, bowiem umożliwienie dzieciom zdrowego rozwoju w troskliwym środowisku rodzinnym było i jest źródłem działania SOS Wiosek Dziecięcych.

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

Anna Ołtarzewska
Tel. komórkowy: 532 430 929
Mail: anna.oltarzewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Anna Jakubowska Gołębiewska
Tel. komórkowy: +48 539 015 908
Mail: anna.jakubowska-golebiewska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość