16.12.2021 - Spotkania inauguracyjne

14 GRUDNIA 2021

14 grudnia 2021 odbyło się on-line pierwsze spotkanie rozpoczynające oficjalnie projekt (kick-off). Wziął w nim zespół projektowy oraz zaproszeni specjaliści z Programów SOS Wiosek Dziecięcych – osoby na co dzień pracujące z rodzinami wieloproblemowymi w Programach Umacniania Rodzin „SOS Rodzinie” oraz osoby pracujące z usamodzielniającą się młodzieżą z SOS Wiosek Dziecięcych i wspólnot młodzieżowych.

Przybliżona została metoda design thinking, z której użyciem będą opracowywane dwa innowacyjne standardy usamodzielnienia, jedne z pieczy zastępczej i drugi rodziny wieloproblemowej.

Omówiono planowane kroki, wyzwania i sposób pracy. Spotkanie prowadziła facylitatorka desing thinking Katarzyna Ociepka-Miąsik.

16 GRUDNIA 2021

16 grudnia 2021 on-line odbyło się drugie spotkanie zespołu projektowego i facylitatorki. Przygotowano narzędzia do pracy projektowej, przeanalizowano wnioski i wyzwania zebrane w czasie spotkania 14 grudnia. Zaplanowano kolejne kroki.

Udostępnij
PDS

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. komórkowy: +48 600 942 306 mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Monika Zarzeczna Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. komórkowy: +48 883 310 193 mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
Mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość