19 grudnia 2023

Ponowne wezwanie do ochrony dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w Strefie Gazy

← Powrót do aktualności
SOS Children’s Villages International
Hermann-Gmeiner-Str.51,
6020 Innsbruck, Austria
T: +43 (0) 512 3310  |  sos-kdi@sos-kd.org
ZVR 083115702 DVR 0380172

Szanowny Panie Ministrze,

Organizacja SOS Children’s Villages działa w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Izraelu, gdzie między innymi zapewniają bezpośrednią opiekę dzieciom i młodzieży pozbawionym odpowiedniej opieki rodzicielskiej.

Nasi współpracownicy w Rafah w południowej Strefie Gazy donoszą obecnie o intensywnych bombardowaniach w pobliżu Wioski Dziecięcej SOS, a media donoszą o co najmniej 22 ofiarach śmiertelnych w Rafah w ciągu jednej nocy, w poniedziałek 11 grudnia 2023 r.

Prosimy o Pańskie istotne wsparcie w podnoszeniu świadomości i odpowiadaniu razem z nami
na ich potrzeby. Obawiamy się o bezpieczeństwo i dobro dzieci oraz pracowników naszej Wioski Dziecięcej SOS w Rafah, w Strefie Gazy.

Obecnie w naszej Wiosce Dziecięcej SOS w Rafah w południowej Strefie Gazy, schronienie znalazło 76 dzieci w wieku od roku do 14 lat, ich 16 opiekunów, 3 dzieci bez opieki i 148 osób wewnętrznie przesiedlonych. W przypadku konieczności opuszczenia Wioski Dziecięcej SOS, nie ma żadnego innego bezpiecznego miejsca, do którego mogliby się udać. Co więcej, pomimo wielokrotnych próśb naszej organizacji za pośrednictwem wielu kanałów, dzieci i ich opiekunowie nie mają pozwolenia na opuszczenie Strefy Gazy.

Całkowita liczba dzieci zabitych w Strefie Gazy od 8 października obecnie znacznie przekracza roczną liczbę dzieci zabitych we wszystkich strefach konfliktów na świecie od 2019 r.

W imieniu dzieci znajdujących się pod naszą opieką, wzywamy Pana do wsparcia i podniesienia świadomości, że Wioska Dziecięca SOS to strefa humanitarna w Rafah, w której znajdują się bezbronne dzieci cywilne i ich opiekunowie, jest to strefa, którą należy uszanować i chronić podczas wojny zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Organizacja SOS Children’s Villages udostępniła współrzędne Wioski Dziecięcej SOS w Rafah
i powiązanej z nią szkoły, Jednostce Koordynującej Dostęp Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN ACU) w Strefie Gazy, za pośrednictwem portalu koordynacji w sytuacjach kryzysowych (ECP)
i zostały one przyjęte celem wyłączenia z obszaru działań militarnych (przyp. tłum. deconfliction purposes). SOS Wioski Dziecięce w Palestynie w Strefie Gazy ściśle współpracują z UNICEF.

Jednakże, w obliczu intensywności bombardowań apelujemy do wszystkich, którzy mogą nas wesprzeć, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby uniknąć szkód dla Wioski Dziecięcej SOS
w Rafah i powiązanej z nią szkoły.

Zwracamy się z prośbą o pomoc w ochronie bezpieczeństwa dzieci i opiekunów w naszych placówkach w Rafah (Wioska Dziecięca SOS i szkoła).

Dziękujęmy za Pańskie wsparcie.

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość