7 lutego 2023

Otwarcie Centrum Specjalistyczne SOS w Siedlcach– dzieci korzystają już z 3 pierwszych sal!

← Powrót do aktualności

Terapia traumy, integracja sensoryczna, psycho- i fizjoterapia – z tych i innych usług skorzystają dzieci w nowo otwartym Centrum Specjalistycznym SOS na terenie Wioski Dziecięcej w Siedlcach. Jest to miejsce kompleksowej pomocy psychologicznej, terapeutycznej i pedagogicznej, które ułatwi podopiecznym Stowarzyszenia (i nie tylko) właściwy start w dorosłość. Od 1 stycznia 2023 r. dla dzieci dostępne są trzy pierwsze sale, a z pomocy korzystają już dzieci, m.in. z zaburzeniami ruchowymi i mowy. 

– Jest to sala integracji sensorycznej, doświadczania świata oraz gabinet logopedyczny. Aktualnie przygotowujemy budynek, który zostanie przeznaczony wyłącznie na potrzeby Centrum SOS – będzie się w nim mieściło 6 dodatkowych pracowni. Z Centrum korzystają polskie i ukraińskie dzieci z Programów SOS oraz dzieci ukraińskie z terenu miasta Siedlce, które będą takiej pomocy potrzebowały – mówi Magdalena Błażejczyk, Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce.

Placówka pozwala dzieciom na odpowiednie rozwinięcie sfery emocjonalnej, poznawczej i fizycznej, a tym samym przeciwdziałać będzie ich wykluczeniu społecznemu, ułatwiając start w samodzielną dorosłość. Każda sala to w pełni wyposażona przestrzeń leczenia trudności charakterystycznych dla dzieci z rodzin wieloproblemowych. Usługi oferowane w siedleckim Centrum SOS to: terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, logopedia, psychoterapia, terapia traumy, fizjoterapia, integracja sensoryczna, terapia Snoezelen (sala doświadczania świata), konsultacje z neurologiem i psychiatrą, konsultacje dla rodziców. Tak szerokie spektrum pomocy pozwala dzieciom wyrównać ich szanse w nierównej walce z życiem.

Historia Katerinki

Z pomocy Centrum Specjalistycznego korzysta już m.in. Katerinka, która zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie trafiła do SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach. Dziewczynka była bardzo przestraszonym dzieckiem. Bała się dorosłych, krzyczała przez sen, a w ciągu dnia cały czas milczała. Dziś dziewczynka mówi i częściej się uśmiecha. – Przełomem były zajęcia w naszej sali Snoezelen, którą Katerina od razu się zachwyciła. Magiczna atmosfera sali, delikatne światła i dźwięki sprzyjają relaksowi, odreagowaniu napięć i trudnych emocji. Już po kilku zajęciach dziewczynka zaczęła mówić – opowiada Magdalena Błażejczyk i jak dodaje – Katerinka bardzo polubiła skoki do basenu z kulkami i masaż na łóżku wodnym. Niesamowicie reaguje na kolumnę świetlną przy której zaczęła się w głos śmiać. Największej zmiany doświadczyłyśmy przy drabince dźwiękowej z mikrofonem – im głośniej się mówi, tym więcej kolorów się świeci. Liczyłyśmy najpierw po polsku, potem po ukraińsku, a gdy pokazałam jej, jak sprawić, żeby zaświeciła się cała drabinka, ona krzyknęła. Od tamtej pory Katerinka odzywa się i śmieje.

Dlaczego to takie ważne?

Podopieczni SOS Wiosek Dziecięcych to często dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej w trybie interwencyjnym z ogromnym bagażem trudnych emocji i wspomnień. – W leczeniu ich zaburzeń potrzebne jest trudno dostępne, profesjonalne wsparcie – w Siedlcach funkcjonuje tylko jedna publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Otwarcie Centrum umożliwia podjęcie „od ręki” zindywidualizowanego i wieloaspektowego wsparcia stymulującego harmonijnie wszystkie sfery dziecka – tłumaczy Jarosław Świerczewski, Dyrektor Programu SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. – Warto podkreślić, że dostęp do usług specjalistycznych to również szansa na podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz lepsze funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych – dodaje.Podobne Centrum Specjalistyczne z powodzeniem funkcjonuje od 2019 roku w Wiosce SOS w Kraśniku (woj. lubelskie). Placówka stała się tam miejscem, gdzie mieszkańcy okolicy – nie tylko beneficjenci Programów SOS – mogą znaleźć szybką i profesjonalną pomoc, która w innym wypadku byłaby kosztowna bądź długo wyczekiwana. Podobne nadzieje wiąże z siedlecką placówką Magdalena Błażejczyk. – W przyszłości planujemy objąć pomocą całą pieczę zastępczą z terenu Siedlec – rodziny zastępcze, dom dziecka oraz rodziny będące pod opieką asystentów – dodaje.

Rozwój Centrów Specjalistycznych jest możliwy dzięki darczyńcom Stowarzyszenia. Sponsorem siedleckiego Centrum SOS jest sieć Biedronka, która będzie finansować jego działalność przez najbliższe 3 lata. – Naszemu Partnerowi bliski jest psychiczny dobrostan dzieci i dlatego też współfinansował polsko-ukraińskie wakacje integracyjne naszych podopiecznych i dzieci z Ukrainy. Dzięki hojności sieci Biedronka mogliśmy także otworzyć Dom dla Dzieci w Lublinie, który daje schronienie uchodźczym rodzinom zastępczym i wielodzietnym – komentuje Katarzyna Puławska, Dyrektor ds. Pozyskiwania Funduszy i Promocji.

Pomóż i Ty – przekaż 1,5% podatku

Aby przyłączyć się do wspólnej pomocy wystarczy, że przekażesz swoje 1,5% podatku na rzecz podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych, wpisując nr KRS 0000 056 901 w odpowiednią rubrykę formularza PIT. Celem zbiórki jest pozyskanie środków na pomoc psychologiczną i terapeutyczną, opiekę medyczną oraz wsparcie edukacyjne dla najbardziej potrzebujących dzieci. Deklarację podatkową można złożyć do 2 maja 2023 r. – po tym terminie podatnik traci możliwość przekazania 1,5% podatku. Więcej informacji nt. kampanii oraz rozliczeń na stronie www.dziecisos.org.

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość