8 października 2020

Komunikat Prezesa Zarządu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

← Powrót do aktualności

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, pragnę Państwa zapewnić, że jako pracownicy i współpracownicy organizacji pozarządowej opiekującej się dziećmi kierujemy się w naszej codziennej pracy:

ODWAGĄ, ZAANGAŻOWANIEM, ZAUFANIEM i ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Szanujemy różne religie i kultury oraz pracujemy w krajach oraz społecznościach, gdzie nasza misja może przyczyniać się do rozwoju. Pracujemy w duchu Wytycznych Narodów Zjednoczonych dotyczących dzieci objętych opieką zastępczą oraz Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka i promujemy prawa dziecka na całym świecie.

Ponadto, kierujemy się w pracy obowiązującym w Stowarzyszeniu Kodeksem Postępowania Pracowników i Współpracowników Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polscedo którego przestrzegania zobowiązują się wszyscy pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia, potwierdzając to własnoręcznym podpisem. Kodeks ten stanowi:

Pkt 1.2 KPiW: (…) Będę przestrzegał praw człowieka, niezależnie od płci, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, religii, języka, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, nosicielstwa HIV i innych chorób. Będę postępował sprawiedliwie, uczciwie i taktownie oraz traktował ludzi z szacunkiem i godnością. Będę przestrzegał prawa krajowego i lokalnych zwyczajów, tradycji i praktyk zgodnych z konwencjami ONZ. Nie będę brał udziału w żadnej formie dyskryminacji, molestowania seksualnego, znęcania się fizycznego i psychicznego czy wyzysku, zastraszania i wykorzystania lub w żaden inny sposób nie będę naruszał praw innych osób.

Dlatego, z całą mocą, pragnę  zaznaczyć, że Zarząd Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce stoi na stanowisku, że nie ma w naszej organizacji miejsca, na postawy i wypowiedzi dyskryminujące jakąś grupę społeczną ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznawaną wiarę,  kolor skóry, orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Z pozdrowieniami
Barbara Grasińska- Ciereszko

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska[at]sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice[at]sos-wd.org

Kontakt z naszymi placówkami

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

  • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

  • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

  • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość