8 listopada 2023

Jak pomagać rodzinom w kryzysie oraz młodzieży z pieczy zastępczej? Powstały skuteczne modele dla gmin i powiatów

← Powrót do aktualności

SOS Wioski Dziecięce w Polsce, które działają już prawie od 40 lat opracowały skuteczne modele wsparcia zarówno dla rodzin w kryzysie, jak też usamodzielniania młodzieży z pieczy zastępczej. Modele są skierowane  do gmin i powiatów w całej Polsce i są gotowe do wdrożenia „od zaraz”. Ich oficjalna prezentacja odbędzie się już 15 listopada podczas konferencji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Modele: „Niezależni-samodzielni” skierowany do osób pracujących z rodzinami z wieloma problemami oraz „Wchodzę w samodzielność” dla lepszego usamodzielniania młodzieży z pieczy zastępczej powstały na podstawie wieloletnich doświadczeń stowarzyszenia.  –  Mamy nadzieję, że coraz więcej gmin i powiatów w Polsce zainteresuje się sprawdzonymi przez nas rozwiązaniami. Wierzymy, że dzięki budowaniu lokalnych sieci wsparcia możemy zmienić trudną sytuację wielu dzieci i rodzin w Polsce. komentuje dr Aleksandra Granada, Dyrektorka Krajowa w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Kryzys w rodzinie i co dalej?

Pierwszy z powyższych modeli powstał, m.in. w oparciu o doświadczenia Programu „SOS Rodzinie”. Skorzystanie z działań pomocowych w ramach Programu jest całkowicie dobrowolne, a zakres wsparcia zależy od indywidulanych potrzeb beneficjentów.Jest to program profilaktyczny, który prowadzimy przede wszystkim z myślą o dzieciach, które wychowują się w rodzinach biologicznych, przeżywających kryzys. Rodziny te żyją często w trudnych warunkach i często w małych miejscowościach, w których dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej czy zróżnicowanych możliwości na rynku pracy bywa ograniczony. – komentuje Łukasz Łagód, doradca programowy w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce.  I jak dodaje – Zakres pomocy jest bardzo szeroki. Dla rodziców i opiekunów oferujemy np.. konsultacje psychologiczne, szkolenia, wsparcie prawne czy pomoc w codziennym funkcjonowaniu domu. Dzieci z kolei, oprócz zajęć świetlicowych i edukacyjnych, mają również dostęp do specjalistycznego wsparcia, np. logopedy, psychologa czy dietetyka. Staramy się by każda rodzina realizowała zindywidualizowany, dostosowany do jej potrzeb plan.  

Droga do samodzielności

Drugi z proponowanych przez Stowarzyszenie modeli dotyczy młodzieży usamodzielniającej się z pieczy zastępczej. – Przede wszystkim pragniemy wzmacniać ich pewność siebie, a także odkrywać i budować potencjał, z którego będą korzystać w swoim dalszym, dorosłym życiu. ­– mówi Tomasz Wrzosek, zastępca dyrektora ds. młodzieży w Programie SOS Wiosek Dziecięcych Siedlce. W ramach prowadzonych działań podopieczni mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności. – Biorą udział w różnych kursach i szkoleniach, odbywają praktyki, staże, a także angażują się w działania społeczne i wolontariat. Jest to możliwe, m.in. dzięki współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami czy firmami, które oferują warsztaty, np. z zakresu podstaw prawa pracy, przygotowywania cv i rozmów kwalifikacyjnych.  Podopieczni uczą się również języków obcych i w zależności od preferencji rozwijają swoje sportowe czy naukowe pasje.dodaje Tomasz Wrzosek.

Pomoc w każdej gminie i powiecie

Powyższe rozwiązania zostaną zaprezentowane podczas konferencji „Partnerstwo dla samodzielności” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która odbędzie się 15 listopada. Jak podkreśla Beata Kulig, kierownik projektu oraz doradca ds. rzecznictwa w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce – Jedną z głównych zalet obu naszych modeli jest ich uniwersalność. Oznacza to, że można go wdrożyć niezależnie od charakteru problemów, z jakimi zmagają się rodziny czy młodzież w danym regionie. ​Ponadto, to gmina bądź  powiat zdecydują, z których propozycji z modeli potrzebują skorzystać. Modele nie są  sztywnym rozwiązaniem „od a do z”, lecz propozycją, rozszerzeniem standardowej oferty gmin i powiatów.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Partnerstwo dla samodzielności” realizowanego przez SOS Wioski Dziecięce w latach 2021-2023 ze środków NIW NOWE FIO. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski i Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk. Panelistami będą, m.in. dr hab. Izabela Krasiejko, prof. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, przedstawiciele samorządów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce.

Model „Niezależni – samodzielni” można pobrać za darmo na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Ty też możesz pomóc

Działania SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce mogą się rozwijać głównie dzięki wsparciu darczyńców. Wejdź na dziecisos.org, dowiedz się więcej i przekaż comiesięczną darowiznę. Obecnie środki zbierane są na organizacje świąt Bożego Narodzenia oraz dalszą pomoc dzieciom i rodzinom w kryzysie.

Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość