3 marca 2016

Grant Nordic Council of Ministers na warsztaty podnoszące kompetencje opiekunów SOS

← Powrót do aktualności

rodzinaPracownicy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce stale podnoszą swoje kompetencje, aby skutecznie i profesjonalnie wspierać dzieci trafiające pod ich opiekę. W swojej pracy niejednokrotnie mają do czynienia z dziećmi, które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej doświadczyły traumatycznych zdarzeń , np. zaniedbania, przemocy fizycznej lub wykorzystania psychicznego czy seksualnego. Dzieci te najczęściej nie potrafią sobie samodzielnie poradzić ze skutkami takich doświadczeń, a brak odpowiedniego wsparcia może prowadzić do pogłębienia traumatycznych przeżyć, izolacji, problemów z tożsamością i samooceną oraz zaburzeń o charakterze zdrowotnym.

Aby zapobiec tym negatywnym konsekwencjom, rodzice SOS i asystenci rodzin, a także psychologowie i pedagodzy – łącznie 150 osób – wezmą udział w warsztatach dotyczących pracy z dzieckiem po traumie oraz towarzyszących im superwizjach. Są one częścią projektu Exchange of Nordic, Baltic and Russian Experience in the Provision of Quality Care for Traumatized Children in Alternative Care, który realizowany będzie od marca 2016 roku do marca 2017 roku dzięki wsparciu Nordic Council of Ministers (grant w wysokości 231 tys. złotych).

W projekcie , którego nasze  Stowarzyszenie jest liderem, wezmą udział także pracownicy siostrzanych organizacji z Rosji, Estonii, Litwy i Norwegii. Finałem zaplanowanych działań będzie międzynarodowa konferencja współorganizowana w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w której udział wezmą nie tylko osoby związane z SOS Children’s Villages International, ale także przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pracy na rzecz dziecka i rodziny oraz pracownicy naukowi. Pracownicy Stowarzyszenia podzielą się nabytą w trakcie projektu wiedzą w trakcie spotkań nt. pracy z dzieckiem po traumie zorganizowanych w lokalnych szkołach dla nauczycielami, a także w specjalnie przygotowywanej publikacji dla opiekunów SOS.
trenerka Hanne Robenhagen, duńska trenerka prowadząca warsztaty
nordic SOS-WIOSKI_DZIECIECE_pl_NEW
Udostępnij

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość