Dialog Motywujący w SOS

Pracownicy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce na co dzień spotykają się z wyzwaniami związanymi ze wspieraniem dorastających podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych w ich drodze do usamodzielnienia. Motywują ich do pokonywania swoich słabości oraz wykorzystywania potencjału i talentów. W ramach Programów Umacniania Rodziny z kolei pomagają rodzinom zagrożonym rozpadem, wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Wszystko po to, by dzieci mogły pozostawać pod opieką swoich rodziców.

Szczególnie skutecznym narzędziem w pracy z drugim człowiekiem, by wspomóc go w dokonaniu zmiany, jest Dialog Motywujący. Dialog Motywujący jest metodą rozmowy służącą wydobywaniu z rozmówcy jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia zmian w życiu. Opiera się na empatycznym rozumieniu perspektywy rozmówcy, szanowaniu i wzmacnianiu poczucia autonomii, a także wydobywaniu od niego argumentów za wprowadzeniem zmiany. Tą metodą można pracować już z nastolatkiem, budując relację z nim, ukierunkowując go na podejmowanie dobrych dla siebie decyzji, pomagając mu zadbać o siebie i o swoją przyszłość.

W celu skutecznego wprowadzenia metody Dialogu do naszej Organizacji nawiązaliśmy współpracę z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego, który zaprosił nas do programu „DAJ WIĘCEJ… – podziel się wiedzą i doświadczeniem”. W ramach programu 16 pracowników Stowarzyszenia skorzystało z bezpłatnych 32-godzinnych warsztatów z Dialogu Motywującego w styczniu i lutym. W trakcie czterech dni pracy warsztatowej nasi wychowawcy pracujący z młodzieżą, pedagodzy i pracownicy socjalni zapoznali się z metodą i wypróbowali na sobie jej działanie oraz skuteczność.

Pomysł na program „DAJ WIECEJ…” przyniosło samo życie – mówi Dominik Meinhart-Burzyński, prezes Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, który osobiście przeprowadził szkolenia dla pracowników Stowarzyszenia – Inspiracją jest hojność, jedna z wartości propagowanych przez twórców Dialogu Motywującego, wyrażona słowami „Daj więcej niż sam otrzymujesz”. Chcemy propagować ideę Dialogu Motywującego i „zarażać” jego duchem. Dzielimy się wiedzą, wierząc w to, że podopieczni Programu nie tylko wdrożą Dialog Motywujący w życie, ale też przekażą ducha DM innym!”

Nasi pracownicy docenili metodę Dialogu Motywującego, jako dostosowaną do ich potrzeb, podnoszącą efektywność ich działań. Po szkoleniu są gotowi do wdrażania elementów tej metody w codziennej pracy, mają nowe pomysły działań, które mogą zastosować od już, chcą zdobywać dalszą wiedzę w zakresie Dialogu Motywującego. Bardzo doceniają wiedzę, doświadczenie i otwartość Trenera. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce planuje wprowadzić Dialog Motywujący do organizacji, by za pomocą tej metody jeszcze skuteczniej wspierać dorastających podopiecznych.

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail