Centrum Specjalistyczne SOS Laski

wersja polska
wersja ukraińska

Centrum Specjalistyczne SOS w Laskach

W 2023 r. uruchomiliśmy Centrum Specjalistyczne SOS w Laskach dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami w zakresie zdrowia psychicznego i rozwoju. To wyjątkowe miejsce zlokalizowane w otulinie Puszczy Kampinoskiej, gdzie dzieci  i młodzież borykające się z różnego typu problemami w funkcjonowaniu, wynikającymi z doświadczeń wojennych, traumatycznych przeżyć i z zaburzeń neurorozwojowych mogą otrzymać kompleksową, bezpłatną pomoc psychologiczną, logopedyczną, terapeutyczną, oraz dodatkowe terapie wspomagające. Nasi główni beneficjanci to dzieci i nastolatki, które niosą ze sobą bagaż trudnych doświadczeń – każdego dnia mierzą się z trudnościami emocjonalnymi, poznawczymi, adaptacyjnymi, rozwojowymi. Specjaliści pomagają dzieciom i nastolatkom z uważnością, troską i empatią, aby odbudować poczucie bezpieczeństwa i odzyskać radość dzieciństwa. Pomoc specjalistyczna dla dzieci i młodzieży, aby poprawić ich funkcjonowanie jest możliwa dzięki funduszom naszych darczyńców.

Komu pomagamy w Centrum Specjalistycznym SOS w Laskach? 

 • ukraińskim dzieciom i młodzieży po doświadczeniach wojennych i traumatycznych
 • dzieciom i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi z pieczy zastępczej z powiatu warszawskiego zachodniego
 • dzieciom i młodzieży z rodzin w kryzysowej sytuacji życiowej i zagrożonym utratą opieki rodziców z powiatu warszawskiego zachodniego

Możemy pomóc jeśli dziecko lub nastolatek doświadcza zaburzeń poważnie utrudniających codzienne funkcjonowanie m.in.:

 • objawów traumy
 • objawów z obszaru zespołu stresu pourazowego (PTSD)
 • wysokiego poziomu stresu i lęku, problemów z agresją lub autoagresją
 • trudności z koncentracją uwagi, nadpobudliwością
 • trudności ze słuchem lub mową
 • trudności szkolnych np. z czytaniem i pisaniem, przetwarzaniem informacji i liczb, zadaniami manualnymi, brakiem dominacji jednej ręki
 • ryzyka lub objawów Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS)

Jak pomagamy w Centrum Specjalistycznym SOS w Laskach?

Nasze specjalistki i specjaliści odpowiadają na indywidualne potrzeby każdego dziecka i nastolatka ze specjalnymi potrzebami w zakresie zdrowia psychicznego. Potrzeba wsparcia i formy wsparcia są ustalane podczas wywiadu, obserwacji dziecka i badań w Centrum SOS. Prosimy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka o przekazanie wszelkich pomocnych informacji i dokumentów m.in. diagnoz i opinii specjalistów współpracujących z dzieckiem (np. opinie i badania lekarskie, opinie psycholog, pedagoga, inne).

Nasz zespół:

 • psycholog dziecięcy – obserwacja dziecka, wywiad psychologiczny z rodzicem/ opiekunem, diagnoza traumy i zaburzeń rozwoju, pokierowanie do właściwych specjalistów, wsparcie psychologiczne dla dziecka, trening umiejętności społecznych
 • logopeda – diagnoza i terapia wad wymowy i słuchu dzieci i młodzieży, wywoływanie mowy
 • terapia integracji sensorycznej – terapia nieprawidłowych napięć mięśniowych, nadwrażliwości na bodźce, terapia ręki
 • psychoterapeuta – pomoc w problemach i zaburzeniach młodzieży (w tym współpraca z partnerskimi gabinetami terapii)
 • pedagog – relaksacja, zajęcia kompensacyjne, bajkoterapia, elementy arteterapii,
 • możliwość dodatkowej terapii i pomocy w odpowiedzi na indywidualne potrzeby dziecka
 • możliwość psychoedukacji dla rodziców i opiekunów w obszarze funkcjonowania dzieci i nastolatków

Pomoc dla dzieci i młodzieży w Centrum Specjalistycznym SOS jest bezpłatna

Do końca marca prowadzimy zapisy głównie dla dzieci po doświadczeniach wojennych ze specjalnymi potrzebami w obszarze zdrowia psychicznego. Następnie planujemy zapisy dla dzieci z pieczy zastępczej i tymczasowej z powiatu warszawskiego zachodniego.

UWAGA: NIE DOKONUJEMY ZAPISÓW W PRZYPADKU POTRZEB POMOCY WYŁĄCZNIE DLA OSÓB DOROSŁYCH.

kontakt

Jesteśmy otwarci:

od poniedziałku do piątku 11:00 – 19:00; w soboty 10:00 – 15:00 (po uzgodnieniu)

kontakt

Adres:

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin

kontakt

Dojazd:

metrem do Stacji Młociny lub autobusem od strony powiatu zachodniego warszawskiego; autobusem linii 210 do Przystanku Laski Sokołowskiego

PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ W CENTRUM prosimy O KONTAKT TELEFONICZNY
kontakt

Nr telefonu dla osób ukraińskojęzycznych:

Lesia Kuchynska, psycholog (+48) 694 193 640 lesia.kuchynska@sos-wd.org

kontakt

Koordynator Centrum Specjalistycznego SOS Wiosek Dziecięcych:

Malwina Korzeniewska tel. (+48) 532 430 921 malwina.korzeniewska@sos-wd.org

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Paulina Górska Tel. komórkowy: +48 888 933 964 mail: paulina.gorska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Paulina Cygler Tel. komórkowy: +48 734 425 108 mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Rysiewska Tel. komórkowy: +48 513 403 652 mail: aleksandra.rysiewska@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla studentów

Łukasz Łagód Tel. komórkowy: +48 734 420 482 mail: lukasz.lagod@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76

Wyślij wiadomość