Jak zostać wolontariuszem?

Idea bezinteresownej pracy na rzecz dzieci jest Tobie bliska?
Identyfikujesz się z misją i wartościami Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce?
Zależy Ci na samorealizacji i zdobyciu doświadczenia zawodowego w międzynarodowej organizacji dobroczynnej?
Chcesz zaangażować się w budowanie lepszej przyszłości dla dzieci opuszczonych, osieroconych oraz pochodzących z rodzin zagrożonych rozpadem?
Masz w sobie gotowość do dzielenia się własnym czasem, zapałem i pomysłami?
Upatrujesz satysfakcji w inspirowaniu i motywowaniu innych do działania?
Pojęcie “wolontariat” nie jest Ci obce i chciałbyś dowiedzieć się jak zostać wolontariuszem?

 

Zostań wolontariuszem Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce!

Oferujemy:

  • przyjazną atmosferę współpracy,
  • szeroką gamę aktywności uwzględniających indywidualne predyspozycje i kompetencje wolontariusza,
  • możliwość udziału w tworzeniu programu/ zadania/ projektu, w którym uczestniczy wolontariusz.

Nasze Stowarzyszenie dąży do bycia organizacją przyjazną wolontariuszom, w tym celu przestrzegamy następujących zasad:

  • w każdym  programie jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za współpracę z wolontariuszami,
  • wolontariusz ma na wstępie jasno określone prawa i obowiązki,
  • staramy się dostosować czas wykonywania prac woluntarystycznych do możliwości wolontariusza i potrzeb Stowarzyszenia,
  • na życzenie wolontariuszy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zobowiązuje się do wystawienia zaświadczenia lub referencji.

 

Wolontariat w SOS Wioski Dziecięce

Decydując się na wolontariat  kandydat podpisuje ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce porozumienie o współpracy, w którym określa się m.in. czas trwania współpracy,rodzaj pracy świadczonej na rzecz konkretnego programu  lub projektu, a także minimalną ilość czasu, jaką wolontariusz  zobowiązuje się poświęcać na współpracę.


Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce wymaga od wolontariusza pracującego bezpośrednio z dziećmi dostarczenia poniższych dokumentów:

  • Zaświadczenia o niekaralności.
  • Zaświadczenia lekarskiego zgodnie z Art. 98 ust.3.

Wolontariusz powinien m.in:

1)      Rzetelnie wykonywać zadania, które zostały z nim uzgodnione.
2)      Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją pracą.
3)      Utrzymywać regularny kontakt z osobą odpowiadającą za monitorowanie jego  zadań.
4)      Przestrzegać zasad BHP.

Już wiesz jak zostać wolontariuszem Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce?
Skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu w preferowanej przez Ciebie lokalizacji.

Kontakt Dla Wolontariuszy

 

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail