kogo-szukamy

Szukamy osób, które chciałyby stworzyć prawdziwy dom dla opuszczonych i osieroconych dzieci, podejmując pracę Wychowawcy – Rodzica SOS w SOS Wioskach Dziecięcych.Możesz zapewnić potrzebującym maluchom opiekę, rodzinne ciepło, poczucie bezpieczeństwa – dać im szansę na szczęśliwe dzieciństwo.

Napisz do nas lub zadzwoń i dowiedz się więcej. 
Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Rodzicami SOS mogą zostać:

  • osoby samotne lub małżeństwa,
  • osoby zarówno bezdzietne jak i posiadające własne dzieci,
  • osoby gotowe przeprowadzić się do jednej z czterech SOS Wiosek Dziecięcych (Biłgoraj, Kraśnik, Siedlce, Karlino),
  • kandydaci na wychowawców pełniących rolę rodziców powinni mieć minimum wykształcenie średnie oraz predyspozycje psychiczne i fizyczne do wykonywania zadań związanych z opieką i wychowywaniem dzieci.
 

Wszyscy kandydaci przechodzą odpowiednie szkolenie praktyczne i teoretyczne, przygotowujące do wykonywania zawodu wychowawcy w SOS Wiosce Dziecięcej oraz kurs PRIDE (lub inny zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) dający uprawnienia do bycia rodzicem zastępczym lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

proces-rekrutacji

diagram

1. Przesyłasz do nas swoje CV i list motywacyjny. Sprawdzamy, czy spełniasz podstawowe wymagania.

2. Zapraszamy Cię do naszego biura w Warszawie na rozmowę kwalifikacyjną. Bierzesz również udział w badaniach psychologicznych. Będą to co najmniej dwa spotkania. Sprawdzamy, czy masz odpowiednie predyspozycje, żeby podjąć się opieki nad dziećmi

3. Zapraszamy Cię na jednodniową wizytę do SOS Wioski Dziecięcej – rozmawiasz z dyrektorem Wioski, psychologiem, doświadczonymi rodzicami SOS. Poznajesz miejsce, w którym będziesz mogła/mógł stworzyć rodzinę dla osieroconych dzieci. Rozmowa z innymi rodzicami SOS pomoże Ci odpowiedzieć na nurtujące Cię pytania

4. Zapraszamy Cię na cały tydzień do jednej z naszych Wiosek Dziecięcych – pracujesz jako wolontariusz, poznajesz zadania rodzica SOS, masz również okazję do rozmów z doświadczonymi pracownikami SOS Wioski Dziecięcej. Sam/a poznajesz i dajesz się poznać

5. Wspólnie podejmujemy decyzję o kontynuacji Twoich przygotowań do roli rodzica SOS. Rozpoczynasz kurs przygotowawczy na rodzica zastępczego w miejscu Twojego zamieszkania.

6. Rozpoczynamy współpracę z Tobą w ramach trzymiesięcznego stażu. Przygotowujesz się do założenia własnej rodziny SOS, odbywasz nasze wewnętrzne szkolenia

7. Po wypełnieniu wszystkich poprzednich kroków wspólnie podejmujemy ostateczną decyzję, czy zostajesz rodzicem SOS

Rodzice SOS mieszkają z dziećmi (6-8 dzieci) w domku jednorodzinnym, należącym do SOS Wioski Dziecięcej. Głównym zadaniem Rodzica SOS jest przygotowanie powierzonych jego opiece dzieci do samodzielności. Tak jak każdy rodzic prowadzi dom, opiekuje się dziećmi, planuje ich rozwój, dba o wypełnianie obowiązku szkolnego, współpracuje ze szkołą i poszczególnymi nauczycielami. Kształtuje też u dzieci umiejętności i nawyki pracy, uczy gospodarności, oszczędności i odpowiedzialności. Tworzy przy tym serdeczną atmosferę sprzyjającą rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych.

Dzień w Rodzinie SOS niczym nie różni się od dnia w normalnej rodzinie. Matki, jak to zwykle bywa w rodzinach wielodzietnych, wstają wcześnie rano, żeby przygotować śniadanie dla licznej, bo sześcio – a niekiedy ośmioosobowej gromadki dzieci. Małe dzieci pozostają w domu z mamą, a starsze wychodzą do przedszkola lub szkoły. Godziny rozpoczęcia i powrotu dzieci ze szkoły wyznaczają rytm dnia. Po obiedzie i krótkim odpoczynku dzieci zabierają się do zadań domowych.

W związku z dużymi zaniedbaniami środowiskowymi dzieci oraz ich trudnościami w nauce, w Rodzinie SOS bardzo dużo czasu poświęca się na naukę i odrabianie prac domowych. Wdrażanie dzieci do systematycznej, pilnej, a nade wszystko samodzielnej pracy, wymaga wielkiej dyscypliny zarówno u dziecka, jak i rodzica. Wieczorem, gdy wszystkie dzieci są już w domu, wspólnie przygotowujemy kolację. Jest wtedy okazja do rozmów, podsumowania dnia, podzielenia się swoimi radościami i smutkami.

Jadwiga Król, Mama z SOS Wioski Dziecięcej w Biłgoraju: Nie są to jednak wszystkie obowiązki Mamy SOS. W ciągu dnia musi znaleźć czas na sprzątanie, pranie, prasowanie, wizyty dzieci u lekarzy, wizyty w szkole, odprowadzenie dzieci na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (j. angielski, szkoła muzyczna, basen).

Przy siódemce dzieci robi się z tego całkiem dużo obowiązków, ale na szczęście nie jesteśmy same. Do pomocy mamy asystentów rodzin, zwanych Ciociami i Wujkami SOS, którzy uczestniczą w życiu rodziny. Pomagają nam w pracach domowych, w opiece nad dziećmi, a w czasie naszego urlopu mieszkają wraz z dziećmi w domu. Asystenci mieszkają na terenie Wioski SOS lub poza Wioską ze swoimi rodzinami”.

Wychowawca pełniący rolę Rodzica SOS powinien szanować pochodzenie, korzenie i religię dziecka, być otwarty na współpracę z jego rodziną naturalną. Ma możliwość korzystania z różnorodnych form pomocy, jaką zapewniają dyrektor, pracownicy pedagogiczni, techniczni i administracyjni wioski. Szczegółowe zadania Rodziców SOS są zawarte w ich zakresie obowiązków.

SOS Kinderdorf International opracowało także swój podręcznik, opisujący zasady funkcjonowania SOS Wiosek Dziecięcych. Za realizację swoich zadań wychowawcy odpowiadają przed dyrektorem SOS Wioski Dziecięcej.

co-oferujemy

Wychowawca jest ubezpieczony i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę, a także miesięczny budżet na prowadzenie gospodarstwa domowego, z którego rozlicza się zgodnie z instrukcją finansową Stowarzyszenia.

Rodzic SOS na okres współpracy ma zapewniony dom w SOS Wiosce Dziecięcej, korzysta z dni wolnych. W czasie jego nieobecności zastępują go asystenci.

W przypadku małżeństw jedno z małżonków, pełni rolę opiekuńczo-wychowawczą w stosunku do powierzonych dzieci jako Wychowawca/Rodzic SOS, a drugie jako Asystent Wychowawcy.

Asystent Wychowawcy zobowiązany jest również do pracy poza SOS Wioską Dziecięcą, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i możliwościami zawodowymi.

Kontakt z nami