Zaloguj

PODARUJ OSIEROCONYM I OPUSZCZONYM DZIECIOM SZANSĘ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
ZOSTAŃ PATRONEM SOS

Regulamin Serwisu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

z dnia 23 stycznia 2020 roku

Zarządzający serwisem

Serwis internetowy działający pod domeną www.patronsos.org (dalej: Serwis), prowadzony jest przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce (dalej: Stowarzyszenie) z siedzibą w Warszawie 02-737, przy ul. Niedźwiedzia 39, NIP: 526-10-33-254 REGON: 012102926

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce (dalej: Stowarzyszenie) prezentuje w serwisie informacje o Programie Patron SOS.

Serwis umożliwia:

Regularne wsparcie działalności Stowarzyszenia poprzez dołączenie do Programu Patron SOS.

Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością Stowarzyszenia i ich użycie bez zgody Stowarzyszenia jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Stowarzyszenie jako „do pobrania” mogą być kopiowane. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych z Serwisu plików graficznych (także ich fragmentów) w celach komercyjnych lub innych celach niż zakłada dany projekt Stowarzyszenia.

Rejestracja konta w serwisie (Konto)

Użytkownicy mają możliwość założenia indywidualnego Konta jedynie podczas rejestracji do Programu Patron SOS wybierając formę płatności – karta płatnicza. Nie ma potrzeby zakładania konta jeśli Użytkownik chce dołączyć do Programu Patron SOS poprzez wypełnienie Polecenia Zapłaty lub Stałego Zlecenia.

Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W sekcji „Zaloguj” widocznej w serwisie patronsos.org, po zarejestrowaniu/zalogowaniu mogą Państwo zarządzać takimi działaniami, jak:

  • Edycja danych;
  • Przeglądanie historii cyklicznych wpłat

Konto staje się aktywne w momencie pierwszej rejestracji. Po założeniu Konta otrzymają Państwo e-mail z informacją o aktywacji Konta oraz z możliwością zmiany hasła. Hasło do Konta można zmienić również poprzez panel Konta w Serwisie.

Informacje o projekcie Patron SOS

Program „Patron SOS” jest formą osobistej pomocy opuszczonym i osieroconym dzieciom, które znalazły swój dom w SOS Wioskach Dziecięcych w Polsce. Bycie Patronem SOS stanowi szczególne wyróżnienie i oznacza wielką wrażliwość na potrzeby pokrzywdzonych przez los dzieci. Regularne wsparcie udzielane przez Patrona SOS pozwala na zapewnienie naszym podopiecznym bezpieczeństwa, warunków do rozwoju oraz stwarza im szansę na lepszą przyszłość.

Patron SOS to program Stowarzyszenia, który umożliwia pomaganie dzieciom każdego dnia na podstawie cyklicznej płatności kartą kredytową, debetową lub za pośrednictwem Polecenia Zapłaty lub Stałego Zlecenia. Przejście całego procesu rejestracji w Programie w Serwisie jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do programu Patron SOS.

Cykliczna Płatność kartą kredytową lub debetową

Serwis daje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia cyklicznej płatności. Cykliczna płatność to prosta, bezpieczna i szybka forma dokonywania regularnych płatności. Darczyńca może w wygodny sposób przekazywać comiesięczne wsparcie. Na podstawie cyklicznej płatności Stowarzyszenie regularnie co miesiąc inicjuje pobranie darowizny z konta Darczyńcy. W przypadku wyboru metody płatności kartą kredytową lub debetową przystąpienie do programu Patron SOS oznacza ustanowienie zapłaty. Wypełnienie formularza jest również równoznaczne z założeniem indywidualnego konta darczyńcy, które aktywuje się w momencie potwierdzenia danych osobowych i kwoty darowizny w trakcie rejestracji. Anulowanie cyklicznej płatności wymaga przesłania zgłoszenia na adres patron@sos-wd.org. Płatność zostanie pobrana z konta Darczyńcy w momencie udanej rejestracji w Programie Patron SOS. Jeśli rejestracja się nie powiedzie Stowarzyszenie będzie codziennie podejmować automatycznie kolejne próby pobrania, aż do momentu skontaktowania się z darczyńcą. W przypadku 7 niepowodzeń Stowarzyszenie może kontaktować się z potencjalnymi Darczyńcami. Jeśli przekazanie darowizny się powiedzie Darczyńca otrzyma 3 powiadomienia e-mailem, pierwszy z adresu PayU z informacją o statusie swojej płatności. Status płatności można także sprawdzić logując się na indywidualne Konto w serwisie patronsos.org – Zaloguj. Drugi od Stowarzyszenia wraz z informacją dot. aktywacji Konta oraz możliwości zmiany hasła do Konta i trzeci od Stowarzyszenia z informacją powitalną – Witaj w Programie Patron SOS.

Darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia w ramach programu Patron SOS, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych w danym roku podatkowym. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych). Płatności cykliczne online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399

Darczyńca zawierając umowę ze Stowarzyszeniem oraz wybierając określoną kwotę wsparcia wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.

Polecenie Zapłaty

Równie bezpieczna forma to regularne przelewy bankowe w ramach polecenia zapłaty. Dzięki temu darowizny będą pobierane co miesiąc z Twojego rachunku bankowego. Formularz Polecenie Zapłaty zostanie wysłany do darczyńcy drogą e-mailową w ciągu 48 godzin od rejestracji w Programie. Po otrzymaniu formularza należy go wydrukować, wypełnić oraz podpisać obie części formularza (w dwóch miejscach). Podpis musi być zgodny ze wzorem podpisu w banku. Formularz należy odesłać do naszego biura (SOS Wioski Dziecięce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa).

Darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia w ramach programu Patron SOS, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych w danym roku podatkowym. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych).

Stałe Zlecenie

Inną formą realizacji płatności cyklicznych w ramach programu „Patron SOS” jest stałe zlecenie. Po wybraniu tej formy płatności otrzymasz od nas w ciągu 48 godzin (w dni robocze) emaila z numerem konta programu „Patron SOS”.

W ramach zlecenia stałego Twój bank będzie określonego dnia w miesiącu przelewał ustaloną przez Ciebie kwotę darowizny na rachunek Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową swojego banku, wybierzesz kwotę darowizny oraz dzień miesiąca, w którym przekazywana będzie darowizna np. 50 zł każdego piątego dnia miesiąca oraz podasz dane Stowarzyszenia i numer rachunku bankowego:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
ulica Niedźwiedzia 39
02-737 Warszawa

Numer rachunku dla darczyńców Programu Patron SOS w Banku Pekao SA to: 74 1240 1037 1111 0010 2877 9217
Tytuł wpłaty „Darowizna dla Rodzin SOS”

Wątpliwości i pytania

Jeśli masz wątpliwości lub pytania, możesz zadzwonić do nas pod numer telefonu 22 843 73 76 lub pod e-mail: patron@sos-wd.org

Reklamacje

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem patron@sos-wd.org.

Darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia w ramach programu Patron SOS, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych w danym roku podatkowym. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015, poz 2135), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 1422), informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach statutowych oraz w związku z realizowanymi usługami, w tym realizowanymi akcjami, jak również w celach marketingowych Stowarzyszenia oraz archiwizacji. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Stowarzyszenie . Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności udostępnionej na stronie Serwisu.

W celu umożliwienia realizacji płatności on-line zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl , którego administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Postanowienia końcowe

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego. Regulamin Serwisu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. Jeżeli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie.

Darczyńca zawierając umowę ze Stowarzyszeniem oraz wybierając określoną kwotę wsparcia wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.