Założenia projektu

Aby osiągnąć cel projektu zaplanowano realizację następujących działań:

  1. Wypracowanie modelu usamodzielnienia z pieczy zastępczej
  2. Wypracowanie modelu usamodzielnienia rodziny wieloproblemowej
  3. Działania samorzecznicze
  4. Działania rzecznicze
  5. Działania informacyjne
  6. Ewaluację

Grupą docelową ww. działań projektowych będą przede wszystkim:

  1. profesjonaliści zaangażowani w procesy opiekuńczo-wychowawcze i w procesy usamodzielnień (PCPR-y OPS-y, ROPS-y, organy nadzoru – urzędy wojewódzkie, uczelnie wyższe (studenci i kadry), placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe;
  2. osoby usamodzielniające się z pieczy zastępczej oraz usamodzielniające się rodziny wieloproblemowe;
  3. opinia publiczna
PDS

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
Mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76, +22 460 92 46

Wyślij wiadomość