Rezultat

Rezultaty bezpośrednie

 1. Opracowanie dwóch innowacyjnych standardów usamodzielnienia:
  a) z pieczy zastępczej
  b) rodziny wieloproblemowej
 2. Rzecznictwo prowadzące do zmiany społecznej w obszarze podnoszenia jakości wsparcia osób usamodzielnianych.

Rezultaty w perspektywie krótkofalowej

 1. Wzrost jakości opieki oferowanej podopiecznym Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” zarówno w pieczy zastępczej, jak i rodzinach wieloproblemowych
 2. Wzrost zaangażowania obywateli, organizacji i instytucji w procesy konsultacyjne, a także poprawi się rozpoznawalność wnioskodawcy, jako organizacji działającej na rzecz dziecka i rodziny.
 3.  Implementacja modeli przez inne organizacje i instytucje działające w podobnym obszarze.

Rezultaty w perspektywie długofalowej

 1. Zmiana społeczna w obszarze podnoszenia jakości wsparcia osób usamodzielnianych i wpłyną pozytywnie na proces deinstytucjonalizacji.
 2. Zwiększanie obecności organizacji pozarządowych i obywateli w życiu publicznym oraz wspiera dialog obywatelskiego i procesy konsultacji.
 3. Kształtowanie polityk publicznych w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej,
 4. Poprzez działania samorzecznicze wzrost postaw obywatelskich i umacnianie kapitału społecznego,
 5. Działania zaplanowane w okresie trwałości projektu doprowadzą do stworzenia trwałych rozwiązań instytucjonalnych, wzorów działań, które mogą być aplikowane także w innych społecznościach lokalnych.

Problem usamodzielnień rodziny wieloproblemowej i z pieczy zastępczej można traktować jako uniwersalny w skali kraju.

Rezultaty będą mogły zostać wykorzystane przez organizacje i instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny w całej Polsce.

PDS

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Zeinab Hashmat
Tel. komórkowy: +48 508 967 678
mail: zeinab.hashmat@sos-wd.org


Anna Choszcz-Sendrowska
Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska@sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Agata Chojnacka Tel. +48 22 460 92 59
Tel. komórkowy: +48 882 133 371
mail: rodzice@sos-wd.org

Kontakt dla firm

Aleksandra Wolak- Wojtczuk Tel. +48 22 460 92 45
Tel. komórkowy: +48 883 310 193
mail: aleksandra.wolak-wojtczuk@sos-wd.org

Natalia Szulc
Tel. komórkowy: +48 694 235 447
Mail: natalia.szulc@sos-wd.org

DARY RZECZOWE

Maja Margasińska
Tel. komórkowy: +48 734 425 116
Mail: maja.margasinska@sos-wd.org

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76, +22 460 92 46

Wyślij wiadomość