Centrum Specjalistyczne SOS w Kraśniku

O Centrum


Na terenie SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku od 2019 r. działa Centrum Specjalistyczne SOS dla podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych i Programu „SOS Rodzinie”. To wyjątkowe miejsce, gdzie dzieci borykające się z różnego typu trudnościami, wynikającymi często z zaburzeń neurorozwojowych, mogą otrzymać kompleksową, bezpłatną pomoc terapeutyczną, psychologiczną i rehabilitacyjną. Nasi podopieczni to dzieci, które niosą ze sobą bagaż trudnych doświadczeń. Wielu z nich każdego dnia mierzy się z ich konsekwencjami, takimi jak deficyty poznawcze, emocjonalne i edukacyjne, zaburzenia mowy czy integracji sensorycznej. Eksperci Centrum Specjalistycznego każdego dnia pracują, by pomóc dzieciom uporać się z lękiem i bolesnymi wspomnieniami, odbudować poczucie bezpieczeństwa, przywrócić im wiarę w siebie i własne możliwości.

Pomoc potrzebna tu i teraz


Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży diagnozowane są na coraz wcześniejszym etapie rozwoju, ich skala nieustannie wzrasta.  Mimo rosnących potrzeb, w Polsce wciąż brakuje systemowych rozwiązań, które zapewniałyby ogólnodostępne, bezpłatne wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Wiele dzieci musi czekać na wizytę u specjalisty nawet w kilkumiesięcznych kolejkach. Utrudniony dostęp do pomocy psychologicznej i terapeutycznej to ogromne wyzwanie zwłaszcza dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Jednym z głównych założeń Centrum było zapewnienie naszym podopiecznym kompleksowego, specjalistycznego wsparcia blisko miejsca zamieszkania, bez konieczności długiego oczekiwania na wizytę, czy dalekich wyjazdów.

Jak pomagamy?


W ramach Centrum zapewniamy wielospecjalistyczną pomoc dla naszych podopiecznych, którzy mierzą się ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi.  Z jego wsparcia korzystają opuszczone i osierocone dzieci, którymi opiekujemy się w SOS Wioskach Dziecięcych, a także dzieci i rodziny, z którymi pracujemy w ramach programu profilaktycznego „SOS Rodzinie”.

Centrum zostało zaprojektowane z myślą o szerokich, zróżnicowanych potrzebach naszych podopiecznych. Znajduje się w nim m.in. pracownia logopedyczna, kolorowa sala terapii sensorycznej, miejsce do ćwiczeń gimnastycznych, zabawy i rozmowy, a także pracy terapeutycznej ze specjalistami.

Nasze działania:

 • diagnoza i pomoc w dostępie do specjalistycznego wsparcia (np. psychiatry dziecięcego),
 • psychoterapia – dla dzieci, młodzieży a także rodziców i opiekunów
 • terapia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami lub opóźnionym rozwojem mowy
 • terapia SI dla dzieci ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi (np. dyskalkulia, dysleksja, spektrum autyzmu).
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym metodą Montessori
 • TRE® – metoda terapeutyczna skierowana dla dzieci z doświadczeniem traumy lub silnego stresu
 • Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) – miejsce zabawy i wypoczynku, w którym dzieci uczą się lepiej odbierać i przetwarzać bodźce, rozwijają poczucie samokontroli i sprawczości
 • Dodatkowo, w odpowiedzi na indywidualne potrzeby i diagnozę, organizujemy różnego rodzaju porady i konsultacje z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, profilaktyki uzależnień, psychodietetyki.

Czy chcesz otrzymywać informacje
o naszej działalności?

Kontakt dla mediów

Anna Choszcz-Sendrowska Tel. 22 460 92 38
Tel. komórkowy: +48 600 942 306
mail: anna.choszcz-sendrowska[at]sos-wd.org

Rekrutacja rodziców SOS

Aleksandra Sikorska Tel. +48 22 460 92 51
Tel. komórkowy: +48 600 727 466
mail: rodzice[at]sos-wd.org

Kontakt z naszymi placówkami

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Karlinie

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach

 • Program SOS Wiosek Dziecięcych w Lublinie

 • Dom Czasowego Pobytu "SINDBAD"

 • Biuro Krajowe

Kontakt dla darczyńców

Tomasz Rybicki
Tel. +22 843 73 76 lub +22 460 92 46

Wyślij wiadomość