Petycja

Petycja

SĄ DZIECI,
KTÓRE NIE MOGĄ
CZEKAĆ

APELUJEMY O POPRAWĘ DOSTĘPU DO
OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHIATRYCZNEJ
DLA DZIECI W CAŁEJ POLSCE

PODPISZ SIĘ

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

APELUJEMY O POPRAWĘ DOSTĘPU DO
OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHIATRYCZNEJ
DLA DZIECI W CAŁEJ POLSCE

  • Zebranych podpisów: 8192
  • Nasz cel: 20000

SĄ DZIECI, KTÓRE NIE MOGĄ CZEKAĆ

Ok. 630 tys. dzieci w Polsce wymaga opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży diagnozowane są na coraz wcześniejszym etapie rozwoju, ich skala nieustannie wzrasta.

Dzieci wymagające NATYCHMIASTOWEJ POMOCY czekają na wizytę u specjalisty nawet w kilkumiesięcznych kolejkach. Dla wielu z nich każdy dzień bez tak potrzebnego wsparcia stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dane są alarmujące. Z roku na rok rośnie liczba zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Średnio, każdego miesiąca ponad 70 dzieci w Polsce próbuje odebrać sobie życie. Nasz kraj jest pod tym względem w niechlubnej czołówce krajów europejskich.

O CO APELUJEMY

Zdrowie psychiczne oraz bezpieczeństwo każdego dziecka to wyzwanie, na które należy odpowiedzieć jak najszybciej. Właśnie dlatego chcemy zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, z apelem o podjęcie zdecydowanych, systemowych działań, mających na celu zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego dla potrzebujących dzieci i nastolatków w CAŁEJ Polsce.

SYTUACJA DZIECI W POLSCE

Polska w rankingu jakości życia dzieci jest DOPIERO na 31. miejscu na 38 badanych krajów UE i OECD. W badaniu tym wzięto pod uwagę dobrostan psychiczny, zdrowie fizyczne oraz kompetencje społeczne i edukacyjne⑷.

Ok. 9% małoletnich w Polsce, a więc ponad 630 tys.  dzieci i młodzieży wymaga pomocy systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego.

Samobójstwa są drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród Polskich nastolatków.

Mimo ogromnej skali potrzeb, w Polsce pracuje jedynie 482 psychiatrów dziecięcych⑸.

Niewiele ponad połowa  polskich szkół zatrudnia psychologa⑹.

Spowodowane pandemią COVID-19 izolacja społeczna i nauka zdalna pogłębiają i tak już dramatyczną sytuację w zakresie zdrowia psychicznego polskich dzieci i nastolatków.

Na te czynniki dotyczące wszystkich dzieci w Polsce, nakładają się  różnice regionalne. Trwający kryzys uwidocznił nierówności społeczne, również w zakresie dostępu do specjalistycznej opieki.

Dzieci z małych miejscowości i wsi muszą dojeżdżać na wizytę, pokonując kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów.

Sytuacja materialna rodzin przekłada się na możliwość skorzystania z odpłatnej pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej. Dla wielu dzieci oznacza to pozostanie bez szansy na specjalistyczne wsparcie.

WIDZIMY JAK POTRZEBNE SĄ ZMIANY

W codziennej pracy w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce spotykamy się z koniecznością korzystania przez naszych podopiecznych z odpłatnej pomocy psychologicznej. Jest to szczególnie trudne dla dzieci i rodzin z terenów wiejskich, w których prowadzimy profilaktyczny program „SOS Rodzinie”. Często jesteśmy tam jedynym podmiotem oferującym bezpłatną pomoc psychologiczną w miejscu zamieszkania.

PRAWO KAŻDEGO DZIECKA

Zgodnie z art. 24 Konwencji o prawach dziecka, której Polska jest stroną, każde dziecko ma prawo do opieki zdrowotnej. Opieka ta, obejmując zdrowie psychiczne powinna oznaczać szybki i bezpłatny dostęp do wykwalifikowanych specjalistów oferujących pomoc psychologiczną i psychiatryczną blisko miejsca zamieszkania dziecka, np. w szkole lub lokalnym ośrodku zdrowia.

DOŁĄCZ DO NAS I POKAŻ, ŻE PRAWA DZIECKA, JEGO DOBRO I ZDROWIE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE! PODPISZ PETYCJĘ.Źródła:

⑴ „Dostępność lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (w latach 2017-2019)”, NIK, 2020
⑵ Wywiad z Dr hab. n. med. Barbarą Remberk, krajową konsultantką ds. psychiatrii dzieci i młodzieży, kierowniczką Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (rozm. przepr. A. Ambroziak i H. Szukalska), OKO.press, 10.02.2020
⑶  Zamachy samobójcze w grupach wiekowych 0-6, 6-12, 13-18 – statystyki Komendy Głównej Policji, 2020
⑷ „Świat zależności. Czynniki wpływające na jakość życia dzieci w krajach bogatych”, opracowany przez Centrum Badawcze UNICEF Innocenti Research Center, 2020
⑸ Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji, Naczelna Liczba Lekarska, 28.02.2021
⑹ Dane Fundacji na rzecz Praw Ucznia przedstawione w 2020 r. mówią, że na ponad 20 tys. szkół zatrudnionych jest tylko 10,8 tys. psychologów.  


Petycja
Pomóż nam chronić dzieci i przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli otoczyć opieką i profesjonalnym wsparciem dzieci, które doświadczyły krzywdy.

ABY WSPIERAĆ NASZĄ MISJĘ I POMÓC DZIECIOM, WYSTARCZY WPISAĆ NASZ NR KRS 0000 056 901
W ODPOWIEDNIĄ RUBRYKĘ FORMULARZA PIT.

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy za podpisanie petycji. Będziemy informować Cię o kolejnych krokach.

Możesz pomóc, udostępniając akcję znajomym lub pamiętając o nas przy rozliczeniu PIT.