Monthly Archives: Grudzień 2013

konferencja

konferencja

W konferencji, na której wystąpiła Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, brała udział wychowawczyni MWM Koszalin Marta Sokołowska-Mróz – konferencja dotyczyła problemu przemocy w rodzinie.