22 460 92 40       

O NAS

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to pozarządowa organizacja dobroczynna, która opiekuje się dziećmi opuszczonymi, osieroconymi oraz tymi z rodzin dysfunkcjonalnych, zagrożonymi utratą opieki rodzicielskiej. Należymy do światowego Stowarzyszenia SOS Kinderdorf International. Jesteśmy największą na świecie organizacją charytatywną działającą w 135 krajach! W Polsce działamy już od ponad 30 lat.

W tej chwili mamy pod opieką ponad 1 450 potrzebujących dzieci, a naszym ambitnym planem jest zwiększyć liczbę podopiecznych do trzech tysięcy w 2020 roku. Z pomocą wszystkich ludzi dobrej woli chcemy budować dla nich lepszą przyszłość.

W naszym kraju są tysiące dzieci, którym brakuje rodziny i prawdziwego domu. W Rodzinach SOS, osierocone dzieci odnajdują na nowo miłość, szacunek i bezpieczeństwo.

Możesz podarować dzieciom szczęśliwe dzieciństwo i rodzinne święta. Kartki świąteczne dla firm to nie tylko produkt, ale również idea niesienia pomocy dzieciom opuszczonym i osieroconym. Od 2012 roku Stowarzyszenie współpracuje z Wydawnictwem Ilustris w zakresie produkcji i sprzedaży kartek świątecznych.

Unikatowe wzory i wysoka jakość to znak rozpoznawczy charytatywnych kart świątecznych, które Ilustris projektuje specjalnie dla Stowarzyszenia.

Dochód ze sprzedaży kartek świątecznych zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Każda zakupiona kartka to szansa na lepszą przyszłość dla osieroconych dzieci.

33

Tyle lat działamy w Polsce

1400

Tyle dzieci mamy pod opieką...

3000

... a tyle planujemy mieć do 2020

135

W tylu krajach działa organizacja

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
al. Wilanowska 309A, 02-665  Warszawa
www.wioskisos.org 

NIP: 526 10 33 254    KRS: 0000056901     E-mail: