SOS Wioski Dziecięce i Stowarzyszenie Dr. Max Zdrowie z nową akcję charytatywną  #PomagajmyNaMAXa

Już 9 listopada rozpocznie się ogólnopolska zbiórka pieniędzy
we współpracy ze Stowarzyszeniem Dr.Max Zdrowie. Akcja #PomagajmyNaMAXa zostanie przeprowadzona na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce i potrwa do 10 maja 2021 r.

Celem zbiórki jest pozyskanie środków na opiekę zdrowotną dzieci porzuconych, osieroconych oraz z rodzin zagrożonych rozpadem. Akcja prowadzona jest w formie online oraz tradycyjnej. Pomóc można dokładając cegiełkę do zbiórki na zrzutce: https://zrzutka.pl/g4rwjv a także w wybranych aptekach w całej Polsce.

Pomóż nam chronić dzieci

Jak wynika z dostępnych danych[1], co roku, niemal 9 tys. dzieci traci opiekę rodziców, a ponad 71 tys. dzieci w Polsce nadal wychowuje się w opiece zastępczej. Dla każdego dziecka to osobisty dramat – sytuacja, która wpływa na całe późniejsze życie, a często pozostawia po sobie ogromną traumę. Opieka zdrowotna jest zatem kluczowa, by dzieci po przejściach mogły prawidłowo się rozwijać i cieszyć się swoim dzieciństwem.

SOS Rodzinie

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce od 36 lat opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi dziećmi, a od 11 prowadzi program profilaktyczny „SOS Rodzinie”, wspierając rodziny zagrożone rozpadem, tak by mogły pokonać trudności i pozostać razem. Pracownicy socjalni Stowarzyszenia pracują bezpośrednio z rodzicami i opiekunami, układają z nimi plan wydatków, wspierają w codziennych wyzwaniach. Program obejmuje między innymi szkolenia zawodowe, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla dorosłych, pomoc prawną i  zdrowotną. Tworzone są także grupy wsparcia, ułatwiany jest kontakt z pracodawcami.

W ramach programu prowadzone są również tzw. Świetlice SOS, gdzie dzieci mogą nadrobić zaległości edukacyjne, odrobić lekcje, porozmawiać o swoich troskach, czy choćby zjeść ciepły posiłek. Ważnym elementem są zajęcia wspierające rozwój pasji i zainteresowań: wycieczki, warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe. Podopieczni objęci są również pomocą psychologiczną i terapeutyczną.

Obecnie program obejmuje opieką 482 rodziny, w tym 1243 dzieci w Polsce.

***

[1] GUS

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail