dzieci-title

W pierwszej kolejności zawsze rozpatrywana jest szansa na adopcję lub rodzinę zastępczą. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na wiek dziecka, liczne rodzeństwo czy inne przeszkody, wówczas jest brane pod uwagę nasze Stowarzyszenie. Trafiają do nas głównie liczne rodzeństwa.

dziecko

Maluchy, które trafiają do nas bardzo często są po traumatycznych przeżyciach w domu rodzinnym. Związane jest to z chorobą alkoholową rodziców, stosowaniem przemocy lub ogromnym zaniedbaniem emocjonalnym, materialnym i psychicznym. Dzieci potrzebują stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa, miłości i szacunku. Takie warunki starają się stworzyć wszyscy pracownicy SOS Wioski Dziecięcej.

Najtrudniejszym zadaniem jest odbudowa zaufania do świata dorosłych. Dzieci zawiodły się na swoich najbliższych, czują się niepotrzebne i niekochane. Ale już po roku stałej opieki nad dzieckiem oraz stałej pracy terapeutycznej i reedukacyjnej dziecko zaczyna inaczej funkcjonować. Wiele z naszych dzieci może, tak jak ich rówieśnicy, beztrosko spędzać czas bawiąc się i ucząc.

Zdecydowana większość dzieci przyjmowana jest do SOS Wiosek Dziecięcych z placówek opiekuńczo-wychowawczych (pogotowia opiekuńcze, domy dziecka). Teoretycznie powinny to być dzieci w wieku do lat 10, sieroty naturalne lub społeczne. Przy kwalifikowaniu obowiązuje zasada nierozdzielania rodzeństw, dlatego w naszych SOS Wioskach często spotykamy 6, 5, 4, 3-osobowe naturalne rodzeństwa, które wychowują się w jednej rodzinie SOS.

Wszystkie przyjmowane dzieci są pozbawione opieki własnych rodziców przez przypadki losowe lub problemy społeczne. Wychowawcy pełniący rolę rodziców przejmują opiekę faktyczną i prawną nad powierzonymi dziećmi.