Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

z dnia – 28 kwietnia 2016 roku

Zarządzający serwisem

Serwis internetowy działający pod domeną www.wioskisos.org (dalej: Serwis), prowadzony jest przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce (dalej: Stowarzyszenie) z siedzibą w Warszawie 02-665, przy Al. Wilanowskiej 309A, wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000056901, NIP: 526-10-33-254 REGON: 012102926, adres e-mail: info@wioskisos.org, tel: 22 622 16 72 (dalej jako: Stowarzyszenie).

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu.

Stowarzyszenie prezentuje w serwisie informacje o działalności Stowarzyszenia w Polsce oraz:

 • Informacje o bieżących projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie w Polsce
 • Informacje o ofercie produktów opatrzonych logo Stowarzyszenia (Kartki Świąteczne)

Serwis umożliwia:

 • Wsparcie działalności Stowarzyszenia poprzez dokonanie jednorazowej płatności online
 • Zadeklarowanie chęci regularnego wsparcia Stowarzyszenia poprzez zapis na cykliczną płatność, którą umożliwia dołączenie do projektu Klub SOS oraz Klub SOS Afryka
 • Otrzymywanie regularnych wiadomości od Stowarzyszenia poprzez zapis na Newsletter

Wszystkie sekcje w Serwisie z wyjątkiem Konta zakładanego przy rejestracji do Klubu SOS i Klubu SOS Afryka są dostępne bez potrzeby logowania się do Serwisu.

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu Użytkownik musi spełnić poniższe wymagania techniczne:

 • posiadać dostęp do internetu
 • posiadać system operacyjny – Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS lub inny,
 • posiadać włączoną akceptacja plików cookies.,

Udostępnianie materiałów i publikacji w Serwisie Stowarzyszenia

Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością Stowarzyszenia i ich użycie bez zgody Stowarzyszenia jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Stowarzyszenie jako „do pobrania” mogą być kopiowane. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych z Serwisu plików graficznych (także ich fragmentów) w celach komercyjnych lub innych celach niż zakłada dany projekt Stowarzyszenia.

Użytkownik nie ma prawa umieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja konta w serwisie (Konto)

Użytkownicy mają możliwość założenia indywidualnego Konta jedynie podczas rejestracji do Programu Klub SOS i Klub SOS Afryka. Oba programy obsługiwane są przez płatności cykliczne. Nie ma potrzeby zakładania Konta do żadnych innych aktywności w Serwisie.

Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W sekcji „Zaloguj” widocznej w zakładce wioskisos.org/sosafryka oraz wioskisos.org/pomoz-dzieciom/dolacz-do-klubu/  po zarejestrowaniu/zalogowaniu mogą Państwo zarządzać takimi działaniami, jak:

 • Edycja danych;
 • Przeglądanie historii cyklicznych wpłat

Konto staje się aktywne w momencie pierwszej rejestracji. Po założeniu Konta otrzymają Państwo e-mail z informacją o aktywacji Konta oraz z możliwością zmiany hasła. Hasło do Konta można zmienić również poprzez panel Konta w Serwisie.

Newsletter

Zamówienie subskrypcji newslettera Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce jest dobrowolne. Po zamówieniu newslettera, na podany przez Państwa adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe. Zamówienie otrzymywania newslettera może być wycofane w każdym momencie w następujący sposób:

 • poprzez kliknięcie w link, który znajduje się w stopce każdego newslettera o treści “Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka“;
 • wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres info@wioskisos.org;

Udostępniając nam identyfikujący Państwa adres mailowy celem otrzymywania od nas Newslettera wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Informacje o projekcie Klub SOS

Klub SOS to program Stowarzyszenia, który umożliwia pomaganie dzieciom każdego dnia na podstawie cyklicznej płatności kartą kredytową lub debetową. Serwis daje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia cyklicznej płatności. Cykliczna płatność to prosta, bezpieczna i szybka forma dokonywania regularnych płatności. Dzięki temu mechanizmowi Darczyńca może w wygodny sposób przekazywać comiesięczne wsparcie. Na podstawie cyklicznej płatności Stowarzyszenie regularnie co miesiąc inicjuje pobranie darowizny z konta Darczyńcy. Regularne wsparcie Darczyńców to dla Stowarzyszenia mniejsze koszty, a jednocześnie stały przewidywalny dochód pozwalający na konsekwentną realizację długofalowych projektów na rzecz dzieci opuszczonych i osieroconych w Polsce. Przejście całego procesu rejestracji w Programie jest w Serwisie jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do programu Klub SOS i oznacza ustanowienie zapłaty. Wypełnienie formularza jest również równoznaczne z założeniem indywidualnego konta darczyńcy, które aktywuje się w momencie potwierdzenia danych osobowych i kwoty darowizny w trakcie rejestracji.  Anulowanie cyklicznej płatności wymaga przesłania zgłoszenia na adres info@wioskisos.org . Płatność zostanie pobrana z konta Darczyńcy w momencie udanej rejestracji w Programie Klub SOS. Jeśli rejestracja się nie powiedzie Stowarzyszenie po 7 dniach podejmie automatycznie drugą próbę pobrania. W przypadku kolejnego niepowodzenia Stowarzyszenie może kontaktować się z potencjalnymi Darczyńcami. Jeśli przekazanie darowizny się powiedzie Darczyńca otrzyma 3 powiadomienia e-mailem, pierwszy z adresu PayU z informacją o statusie swojej płatności. Statuts płatności można także sprawdzić logując się na indywidualne Konto w zakładce https://wioskisos.org/pomoz-dzieciom/dolacz-do-klubu/ – Zaloguj. Drugi od Stowarzyszenia wraz z informacją dot. aktywacji Konta oraz możliwości zmiany hasła do Konta i trzeci od Stowarzyszenia z informacją powitalną – Witaj w Klubie SOS.

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem info@wioskisos.org.

Darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia w ramach programu Klub SOS, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych w danym roku podatkowym. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych). Płatności cykliczne online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399

Darczyńca zawierając umowę ze Stowarzyszeniem oraz wybierając określoną kwotę wsparcia wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.

Informacje o projekcie Klub SOS Afryka

Klub SOS Afryka to program Stowarzyszenia, który umożliwia pomaganie dzieciom każdego dnia na podstawie cyklicznej płatności kartą kredytową lub debetową. Serwis daje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia cyklicznej płatności. Cykliczna płatność to prosta, bezpieczna i szybka forma dokonywania regularnych płatności. Dzięki temu mechanizmowi Darczyńca może w wygodny sposób przekazywać comiesięczne wsparcie. Na podstawie cyklicznej płatności Stowarzyszenie regularnie co miesiąc inicjuje pobranie darowizny z konta Darczyńcy. Regularne wsparcie Darczyńców to dla Stowarzyszenia mniejsze koszty, a jednocześnie stały przewidywalny dochód pozwalający na konsekwentną realizację długofalowych projektów na rzecz dzieci opuszczonych i osieroconych w Afryce. Przejście całego procesu rejestracji w Programie jest  równoznaczne z chęcią przystąpienia do programu Klub SOS Afryka i oznacza ustanowienie zapłaty. Wypełnienie formularza jest również równoznaczne z założeniem indywidualnego Konta darczyńcy, które aktywuje się w momencie potwierdzenia danych osobowych i kwoty darowizny w trakcie rejestracji. Anulowanie cyklicznej płatności wymaga przesłania zgłoszenia na adres info@wioskisos.org . Płatność zostanie pobrana z konta Darczyńcy w momencie udanej rejestracji w Programie Klub SOS Afryka. Jeśli rejestracja się nie powiedzie Stowarzyszenie po 7 dniach podejmie automatycznie drugą próbę pobrania. W przypadku kolejnego niepowodzenia Stowarzyszenie może kontaktować się z potencjalnymi Darczyńcami. Jeśli przekazanie darowizny się powiedzie Darczyńca otrzyma 3 powiadomienia e-mailem pierwszy z adresy PayU z informacją o statusie swojej płatności. Status płatności można także sprawdzić logując się na indywidualne Konto w zakładce  https://wioskisos.org/sosafryka/ – Zaloguj. Drugi od Stowarzyszenia wraz z informacją dot. aktywacji Konta oraz możliwości zmiany hasła do Konta i trzeci od Stowarzyszenia z informacją powitalną – Witaj w Klubie SOS Afryka.

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pod adresem info@wioskisos.org.

Darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia w ramach programu Klub SOS Afryka, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) i prawnych w danym roku podatkowym. Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych). Płatności cykliczne online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399

Darczyńca zawierając umowę ze Stowarzyszeniem oraz wybierając określoną kwotę wsparcia wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.

Płatności online

Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Stowarzyszenia celem wsparcia działań statutowych. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, tym samym darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia,  może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym.

Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, użytkownik, aby dokonać jednorazowej płatności jest zobowiązany do podania danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, pełny adres, mail, telefon). Wszystkie dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (patrz pkt. Ochrona danych osobowych). Chcąc dokonać płatności przez Internet po wybraniu operatora płatności online zostaną Państwo odpowiednio przekierowani do serwisu www.payu.pl W ramach płatności online mogą Państwo dokonać płatności za pomocą:

 • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online)

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.payu.pl oraz www.paypal.com/pl przed rozpoczęciem płatności.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015, poz 2135), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 1422), informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach statutowych oraz w związku z realizowanymi usługami, w tym realizowanymi akcjami, jak również w celach marketingowych Stowarzyszenia oraz archiwizacji. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Stowarzyszenie . Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności udostępnionej na stronie Serwisu.

W celu umożliwienia realizacji płatności on-line zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl , którego administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

Postanowienia końcowe

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego. Regulamin Serwisu Stowarzyszenia  SOS Wioski Dziecięce w Polsce może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. Jeżeli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie.


Regulamin serwisu mojesos.wioskisos.org z dnia 10.03.2017

 

 1. Zarządzający serwisem

Serwis internetowy działający pod domeną www.mojesos.wioskisos.org (dalej: Serwis), prowadzony jest przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce (dalej: Stowarzyszenie) z siedzibą w Warszawie 02-665, przy Al. Wilanowskiej 309A, wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000056901, NIP: 526-10-33-254 REGON: 012102926, adres e-mail: mojesos@wioskisos.org, tel: 22 622 16 72

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu. Przed założeniem Konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

 1. Informacje podstawowe i warunki techniczne korzystania z Serwisu

 

Serwis umożliwia:

 • Wsparcie działalności Stowarzyszeniapoprzez dokonanie jednorazowej płatności online
 • Założenie indywidualnego konta (dalej: Konto) w celu
 • wsparcia działalności Stowarzyszenia poprzez założenie w ramach Serwisu dedykowanej podstrony (dalej: Podstrona) i samodzielne organizowanie zbiórki funduszy na wybrany przez siebie cel dostępny w Serwisie.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu:

Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu Użytkownik musi spełnić poniższe wymagania techniczne:

 • posiadać dostęp do Internetu
 • posiadać system operacyjny – Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS lub inny,
 • posiadać włączoną akceptacja plików cookies.,

Zasady wykorzystywania plików „cookie” przez Zarządzającego Serwisem są zawarte w polityce prywatności dostępnej w stopce strony.

Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do powyższych warunków i wytycznych.

 1. Jednorazowe płatności online

Serwis umożliwia dokonanie płatności na rzecz Stowarzyszenia celem wsparcia działań statutowych. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, tym samym darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia, może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym.

Wszelkie należności pieniężne muszą być wyrażone w polskich złotych (PLN).

Płatności online są obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399. Użytkownik, aby dokonać jednorazowej płatności jest zobowiązany do podania danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, mail, telefon). Chcąc dokonać płatności przez Internet po wybraniu operatora płatności online zostaną Państwo odpowiednio przekierowani do serwisu www.payu.pl. W ramach płatności online mogą Państwo dokonać płatności za pomocą:

 • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online)

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.payu.pl przed rozpoczęciem płatności. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych ze Stowarzyszeniem.

Jeżeli podczas transferu darowizny użytkownik popełni błąd lub zmieni zdanie w kwestii transakcji, ma prawo do otrzymania zwrotu przekazanych środków. Prośbę o zwrot darowizny należy przesłać na adres mailowy: mojesos@wioskisos.org. Zwrot środków będzie przekazany za pośrednictwem operatora PayU.

W razie problemów ze stroną transakcyjną prosimy o kontakt mailowy: mojesos@wioskisos.org

 1. Rejestracja konta w Serwisie (Konto)

Użytkownicy mają możliwość założenia indywidualnego Konta jedynie w celu założenia indywidualnej Podstrony dedykowanej do organizowania zbiórki funduszy na wybrany cel uprzednio ogłoszony w Serwisie – tj. ogłoszonej w Serwisie przez Stowarzyszenie akcji polegającej na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Stowarzyszenia w ogólności. Konto może być założone przez osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej

Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne, bezpłatne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W sekcji „Zaloguj” widocznej w zakładce www.mojesos.wioskisos.org po zarejestrowaniu/zalogowaniu mogą Państwo zarządzać takimi działaniami, jak:

 • Edycja danych osobowych;
 • Edycja treści i zdjęć dotyczących zbiórki.

Konto staje się aktywne w momencie rejestracji. Po założeniu Konta otrzymają Państwo e-mail z informacją o aktywacji Konta oraz z możliwością zmiany hasła. Hasło do Konta można zmienić również poprzez panel Konta Serwisie.

Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.

Kwoty przekazywane na cel związany ze zbiórką organizowaną przez posiadaczy Konta przekazywane są Stowarzyszeniu. Kwoty przekazane na cel związany ze zbiórką ogłoszoną na Podstronie w szczególności nie stanowią darowizny na rzecz posiadacza Konta, który ogłosił zbiórkę na Podstronie. W przypadku gdy cel ogłoszony w Serwisie ulegnie wygaśnięciu wcześniej niż zbiórka na ten cel na Podstronie, wszystkie kolejne wpłaty na tę zbiórkę kierowane będą na działalność statutową Stowarzyszenia.

Wraz z usunięciem z Serwisu ogłoszenia o celu, usunięciu ulega również ogłoszenie o zbiórce związanej z takim celem umieszczone na Podstronie posiadacza Konta, który zamieścił na niej ogłoszenie o zbiórce.

Użytkownik posiadający Konto w Serwisie ma prawo w każdym momencie zażądać usunięcia Konta. W tym celu należy wysłać zgłoszenie z prośbą o likwidację konta na adres mojesos@wioskisos.org .

Konto może zostać usunięte przez zarządzającego Serwisem bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli zarządzający Serwisem stwierdzi, iż:

 • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
 • Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto – w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta użytkownika.
 1. Korzystanie z Serwisu:

Korzystanie ze strony www.mojesos.wioskisos.org musi odbywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z regulacjami prawnymi.

Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do innych celów – sprzecznych lub niewłaściwych – niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

 • Publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.) oraz zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta);
 • Rozpowszechnianie treści pornograficznych, obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, powszechnie uznanych za niezgodne z dobrymi obyczajami, zawierających wulgaryzmy lub przemoc;
 • Zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków bądź środków odurzających, spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
 • Uprawianie działalności reklamowej, komercyjnej, promocyjnej;
 • Fałszowanie swojej tożsamości i/lub podszywanie się pod inną osobę, przedstawianie – niezgodnie z prawdą – przynależności do organizacji czy instytucji;
 • Wykorzystywanie strony www.mojesos.wioskisos.org do wysłania e-maili do osób, które nie chcą otrzymać wiadomości, rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
 • Wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania ankiet, prowadzenia: konkursów, loterii, piramid finansowych lub tak zwanych „łańcuszków szczęścia”;
 • Podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na użytkowników Serwisu, działać na ich szkodę, szkodę Stowarzyszenia lub innych podmiotów trzecich;
 • Zakłócanie, w jakikolwiek sposób, pracy Serwisu, strony internetowej lub powiązanego z nią serwisu PayU. W tym zabrania się: transferować, instalować lub w jakikolwiek inny sposób zamieszczać wirusy, czy innego rodzaju złośliwe oprogramowanie, dokonywać jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.

W przypadku pojawiania się na stronie materiałów zawierających niedozwolone treści Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do usunięcia takich materiałów albo uniemożliwienia dostępu do przechowywanych danych. Jeśli niezgodna z prawem treść/materiał figuruje na stronie należy poinformować o tym Stowarzyszenie korzystając z adresu e-mail: mojesos@wioskisos.org

Użytkownik powinien upewnić się, że publikowane na stronie materiały nie są chronione prawem autorskim. Jeśli są, użytkownik przed ich rozpowszechnieniem za pośrednictwem Serwisu powinien uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich do publikacji wspomnianych materiałów. Przed zamieszczeniem na Podstronie zdjęć osób lub materiałów zawierających takie zdjęcia, Użytkownik powinien uzyskać również uprzednią zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu w ramach Serwisu. W razie otrzymania informacji o braku zgody właściciela praw autorskich na zamieszczanie materiałów na platformie www.mojesos.wioskisos.org. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek obrazów, grafik, zdjęć lub kopii ze strony zbiórki/zbiórek.

Udostępniając dane, informacje i materiały do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:

 • posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby te materiały (w tym wizerunek osób ujawnionych w materiałach) mogły być udostępnione publicznie (rozpowszechnione) za pośrednictwem Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 • wyraża zgodę na oznaczanie tych materiałów przez zarządzającego Serwisem za pomocą loginu lub nick’a podanego w procesie rejestracji;
 • wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Stowarzyszenie za pośrednictwem Serwisu w celu promowania działalności Stowarzyszenia oraz na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 • w przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Stowarzyszenia odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do rozpowszechnionych danych, informacji, wizerunku, głosu i/lub materiałów, użytkownik zobowiązuje zwolnić Stowarzyszenie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie (m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub uczestnictwo w toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych).

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiejkolwiek zawartości na stronie, bez ostrzeżenia, w razie naruszenia wyżej wymienionych zasad.

 1. Własność intelektualna

Stowarzyszenie posiada autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych Serwisu. Treści zamieszczane w Serwisie, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały multimedialne, oraz ich wybór i układ to przedmioty ochrony prawno-autorskiej. Treści nie będące własnością Stowarzyszenia, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Stowarzyszenie udostępnia na podstawie prośby, zgody uprawnionych podmiotów, zawartych umów lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Polski.

Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani nie uzyskują licencji do tych utworów i baz danych.Zabronione jest bez zgody Stowarzyszenia wyrażonej na piśmie: kopiowanie,rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub wefragmentach informacji, danych, materiałów multimedialnych lub innych treści zSerwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

Użytkownik przesyłając do Serwisu materiały, do których przysługują mu prawa autorskie, udziela nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez Stowarzyszenie na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, w całości lub w części;
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, w całości lub w części;
 • wprowadzanie do obrotu;
 • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;
 • publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie;
 • wystawianie, wyświetlanie;
 • użyczenie i/lub najem.
 1. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015, poz 2135), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 1422), informujemy, iż Państwa dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach statutowych oraz w związku z realizowanymi usługami, w tym realizowanymi akcjami, jak również w celach marketingowych Stowarzyszenia oraz archiwizacji. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Stowarzyszenie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności udostępnionej na stronie Serwisu pod linkiem https://wioskisos.org/polityka-prywatnosci/.

W celu umożliwienia realizacji płatności on-line zostaną Państwo przekierowani do serwisu www.payu.pl. Administratorem danych w rozumienie art.7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.payu.pl jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

 1. Postanowienia końcowe

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych, niezależnych od niego.

Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: mojesos@wioskisos.org lub pisemnie na adres Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Aleja Wilanowska 309A, 02-665 Warszawa. Reklamacje rozpatrywane są przez zarządzającego Serwisem w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji użytkownik powiadomiony zostanie listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

Regulamin Serwisu Stowarzyszenia  SOS Wioski Dziecięce w Polsce może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. Jeżeli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie.

 

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail