O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest częścią międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages, obecnej w 136 krajach świata od 70 lat.

Chcemy, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa. Nasze Stowarzyszenie pomaga dzieciom w Polsce i w Kamerunie.

Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w 1949 roku w Austrii. Została założona dla dzieci osieroconych podczas II wojny światowej przez Hermanna Gmeinera. Zgodnie z ideą założyciela, opieka w SOS Wioskach Dziecięcych ma charakter rodzinny.

Pomoc dzieciom w Polsce:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizujemy różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia.

W ramach opieki zastępczej funkcjonują: SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu. W ramach działań profilaktycznych prowadzimy Programy Umacniania Rodziny.

SOS Wioski DziecięceProgramy dla młodzieżyRodzinne Domy Czasowego PobytuProgram Umacniania Rodziny - SOS RodzinieDziałania Rzecznicze

nowaczykowieSOS Wioski Dziecięce to osiedla 12-14 domów. W każdym domu mieszka Rodzina SOS, którą tworzą Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) oraz 6 – 8 powierzonych ich opiece dzieci, którymi nie mogli opiekować się rodzice biologiczni. Najczęściej wychowują się tutaj liczne rodzeństwa. To Rodzice SOS dbają o ich wychowanie, zdrowie i edukację. Każde dziecko w Rodzinie SOS jest otoczone miłością i dorasta w poczuciu bezpieczeństwa. Szanujemy jego tożsamość oraz więzy rodzinne.
Prowadzimy 4 Wioski SOS: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie

Programy dla młodzieżyProgramy dla młodzieży zostały stworzone, aby wspierać młodzież w przygotowaniu do samodzielnego życia. Po ukończeniu gimnazjum młode osoby mogą pozostać w Rodzinie SOS do momentu pełnej samodzielności, bądź zamieszkać poza SOS Wioską Dziecięcą w Młodzieżowych Wspólnotach Mieszkaniowych SOS lub w Domu Młodzieży SOS. Młodzież uczy się prowadzenia gospodarstwa domowego, podejmuje prace sezonowe, praktyki i przygotowuje się do udanego startu na rynku pracy. Osobom, które studiują lub rozpoczynają pracę zawodową oferujemy dodatkowe formy wsparcia:

  • Program opieki ograniczonej – pomoc finansowa w zaspakajaniu bieżących potrzeb mieszkaniowych, zdrowotnych, edukacyjnych;
  • Program mieszkaniowy – pomoc finansowa na zakup lub remont mieszkania.

Prowadzimy 3 Młodzieżowe Wspólnoty Mieszkaniowe SOS (w Kraśniku, Siedlcach i Koszalinie) oraz Dom Młodzieży SOS w Lublinie.

Rodzinne Domy Czasowego PobytuRodzinne Domy Czasowego Pobytu powstały z myślą o dzieciach, które z różnych powodów nie mogły pozostać w swoich rodzinach i opuściły je w trybie interwencyjnym. Domy są bezpieczną przystanią podczas oczekiwania na decyzję sądu rodzinnego w sprawie dalszego losu dzieci.

Diagnozujemy sytuację dziecka, by pomóc sądowi w podjęciu jak najlepszej decyzji odnośnie dalszej formy opieki. Dziecko przebywa w domu czasowego pobytu do 3 miesięcy. Sąd może przedłużyć jego pobyt, do czasu powrotu do rodziny pochodzenia, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub innej formie opieki zastępczej. Prowadzimy 3 Rodzinne Domy Czasowego Pobytu: “PUCHATEK I” i “PUCHATEK II” w Biłgoraju oraz “SINDBAD” w Ustroniu.

Program Umacniania RodzinyProgram Umacniania Rodziny to działania wspierające rodziny, zmagające się z wieloma problemami, zagrożone utratą opieki nad dziećmi. Podstawą do naszej pracy jest poznanie mocnych stron rodziny i trudności, których doświadcza. Poznając potrzeby rodziny przygotowujemy dla niej plan rozwoju. Wskazujemy w nim, wspólnie z rodziną, jej mocne strony oraz obszary wymagające wsparcia. W ramach pomocy rodzinie prowadzimy:

  • Placówki wsparcia dziennego, czyli świetlice dla dzieci i młodzieży gdzie oferujemy zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania (plastyczne, taneczne, muzyczne, komputerowe, fotograficzne). Pomagamy dzieciom w nauce, jesteśmy w stałym kontakcie z nauczycielami i szkołami, jednocześnie angażując rodziców. Nasi podopieczni to często dzieci z ubogich rodzin, dlatego w każdej świetlicy prowadzimy program dożywiania.
  • Wsparcie rodziców czyli wizyty domowe, szkolenia prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin, doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pomoc prawna, zdrowotna, materialna (dary w naturze). Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i ułatwiamy im kontakt z pracodawcami.

Prowadzimy 14 placówek wsparcia dziennego w: Bukowej, Domanice, Grali, Gromadzie, Karlinie, Karścinie, Kraśniku Koszalińskim, Krukowie, Lubiechowie, Lublinie, Nowakach, Olszycu Szlacheckim, Parsowie i Woli Dereźniańskiej.

Poprzez nasze zaangażowanie w działania rzecznicze przyczyniamy się do poprawy obowiązujących rozwiązań prawnych dotyczących opieki zastępczej, a dzięki temu możemy wpływać na polepszenie ekonomicznych, socjalnych i kulturowych warunków życia dzieci i młodzieży w Polsce. Jesteśmy członkiem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej .

W sprawach dotyczących praw dzieci prosimy o kontakt:
Beata Kulig
Doradca ds. rzecznictwa
tel. 22 622 16 72
mail: beata.kulig@sos-wd.org 

Projekty i publikacje oraz materiały do pobrania

Pomoc dzieciom w Kamerunie:

Niewiele osób wie, że w pierwszych latach swojej działalności Stowarzyszenie mogło pomagać polskim dzieciom głównie dzięki wsparciu darczyńców ze Skandynawii, Austrii czy Niemiec.  Jednak już od dziewięciu lat to przede wszystkim Polacy przekazują datki na Wioski SOS w Polsce. W 2016 rok Stowarzyszenie postanowiło podać dobro dalej i  pomóc również afrykańskim dzieciom, żyjącym w skrajnej biedzie. Priorytetem organizacji pozostaje opieka nad polskimi dziećmi, jednak od maja 2016 można również przekazać darowiznę na projekty Stowarzyszenia w Kamerunie.

Organizacja SOS działa w Kamerunie od 21 lat. Wspieramy dzieci prowadząc Wioski SOS (osiedla domów dla zastępczych Rodzin SOS), przedszkola, szkoły podstawowe oraz centra socjalne i medyczne. Doskonale znamy lokalne środowisko, dlatego profesjonalnie i skutecznie pomagamy najbardziej potrzebującym dzieciom. Wierzymy, że pomagając im wyrównujemy olbrzymie różnice, która dzielą kraje biedne od bogatszych, a przede wszystkim dajemy dzieciom szansę na normalne dzieciństwo i dobry start w dorosłe życie.

Gdzie pomagamyJak pomagamyHistoria FloreGaleria zdjęć

Kamerun to państwo leżące w środkowej Afryce, o powierzchni zbliżonej do terytorium Hiszpanii. Zamieszkuje je około 23 mln ludności. Mimo gospodarczej tendencji wzrostowej jednym z największych problemów Kamerunu jest bieda. Powszechny jest brak pracy, dostępu do właściwej opieki medycznej czy edukacji. Dodatkowo kraj dziesiątkują epidemie malarii, cholery i HIV/AIDS. Sytuacja dzieci w Kamerunie jest dramatyczna. Zgodnie z danymi ONZ z powodu niewłaściwych warunków sanitarnych i opieki medycznej na 1000 urodzeń umiera średnio 73 dzieci. Poza tym 1,3 mln dzieci straciło jedno lub dwoje rodziców. 42% musi pracować, gdyż ich rodziny dotknęło skrajne ubóstwo. Jedna czwarta dzieci jest chronicznie niedożywiona.

Nasze Stowarzyszenie jest częścią międzynarodowej organizacji, która pomaga opuszczonym i osieroconym dzieciom na całym świecie. Organizacja SOS od 1995 roku pracuje również w Kamerunie i pomaga blisko 500 dzieciom w dwóch głównych lokalizacjach: Duala i Mbalmayo prowadzac 2 Wioski Dziecięce, szkoły, przedszkola i centra medyczne. Z programów profilaktycznych i edukacyjnych SOS korzystają także rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc naszych darczyńców przekazywana jest na rozwój programów SOS w okolicach Duali. Miasto to jest pełne kontrastów. Z jednej strony Duala jest dobrze prosperującym portem przeładunkowym i tętniącym życiem ośrodkiem z zamożnymi dzielnicami. Z drugiej strony obrzeża miasta zdominowane są przez slumsy. Życie w nich jest trudne. Nie ma tam dostępu do czystej wody i kanalizacji, co prowadzi do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Powszechny jest też brak pracy. Z powodu dramatycznej biedy cierpią przede wszystkim dzieci. Wiele z nich zostaje odrzuconych przez własne rodziny i żyje na ulicy. Codziennością najmłodszych jest też przemoc domowa, od której uciekają wybierając tułaczkę. Trudna sytuacja ekonomiczna rodzin zabiera najmłodszym dzieciństwo. Już zaledwie kilkulatki pracują kosztem wykształcenia. Dlatego nasza pomoc jest tam nieodzowna.

Do 2018 planujemy realizacje nowych projektów i objęcie naszym wsparciem 400 dzieci z ponad 100 rodzin żyjących w dystrykcie Bakoko (Duala). Dzięki ludziom dobrej woli będziemy mogli:

  • poprawić sytuację życiową rodzin zagrożonych rozpadem i przez to zapewnić dzieciom bezpieczne warunki do rozwoju,
  • polepszyć warunki edukacji dzieci i wesprzeć młodzież w zdobyciu kwalifikacji zawodowych,
  • zapewnić okolicznym mieszkańcom dostęp do opieki medycznej i programów profilaktycznych

i wiele więcej…

Flore ma sześć lat. Razem z mamą i czwórką rodzeństwa żyje na obrzeżach miasta Duala. Dzisiaj jej oczy są radosne i pełne blasku. Nie zawsze jednak tak było. Dwa lata temu na malarię zmarł jej tata, a mama poważnie zachorowała. Zaledwie czteroletnia Flore tułała się wraz z rodzeństwem po ulicach Duali. Malutka dziewczynka musiała sama walczyć o przetrwanie i całymi dniami próbowała sprzedawać kassawę.

Była niedożywiona i zaniedbana. Na szczęście na czas przyszła pomoc od SOS Wiosek Dziecięcych. Mama małej Flore uzyskała pomoc medyczną. Gdy wyzdrowiała, otrzymała niskooprocentowaną mikropożyczkę na zakup maszyny do szycia i otwarcie małego zakładu krawieckiego. Dzięki temu może spokojnie utrzymać dzieci i zapewnić im godny rozwój. W tym momencie Flore uczy się w pierwszej klasie. Razem ze starszym rodzeństwem codziennie dziarsko maszeruje do szkoły i cieszy się dzieciństwem.

Historia Flore zakończyła się szczęśliwie. W Duali na nasza pomoc czekają setki dzieci w trudnej sytuacji. Wspólnie możemy im pomóc. Dziękujemy za Twoje wielkie serce!

Newsletter

Zapisz się na nasz Newsletter!

Adres e-mail